15 މެއި

May 15, 2019 27
ބެލޮންޑިއޯ ހައްގީ މެސީ އަށް: އަގުއޭރޯ

މެންޗެސްޓާ (މެއި 15) - މި ސީޒަނުގައި ވަކިވަކި ކުޅުންތެރިންގެ ފަރާތުން ފެނުނު ކުޅުމަށް ބަލާއިރު މި އަހަރުގެ ބެލޮންޑިއޯ އެވޯޑް ހައްގުވަނީ ބާސެލޯނާގެ ތަރި ލިއޮނަލް މެސީ އަށް ކަމަށް މެންޗެސްޓާ ސިޓީގެ ފޯވާޑް ސާޖިއޯ އަގުއޭރޯ ބުނެފި އެވެ.

02 މާޗް

March 02, 2019
މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާ: ވޯލްޑް ކަޕުގައި ސަޕޯޓަރެއް!

ޕެރިސް (މާޗް 2) - އަންނަ ޖޫން މަހު ބާއްވާ އަންހެނުންގެ ވޯލްޑް ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުން ނުފެނުނު ނަމަވެސް ސަޕޯޓަރެއްގެ ގޮތުގައި ހުންނާނެ ކަމަށް ބެލޮންޑިއޯ އެވޯޑްސްގެ އެންމެ މޮޅު އަންހެން ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމު ހޯދި ނޯވޭގެ އާޑާ ހެގަބާގް ބުނެފި އެވެ.

08 ޑިސެމްބަރ

December 08, 2018
ބެލޮންޑިއޯއާ އެކު ހެގަބާގް އަލުން ގައުމީ ޓީމާ ދިމާލަށް

ޕެރިސް، ފްރާންސް (ޑިސެމްބަރު 8) - ފްރާންސް ފުޓްބޯލްގެ ބެލޮންޑިއޯ އެވޯޑްސްގެ އެންމެ މޮޅު އަންހެން ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމު ހޯދި ނޯވޭގެ އާޑާ ހެގަބާގް އަލުން ގައުމީ ޓީމަށް އަންނަން އުޅޭ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

04 ޑިސެމްބަރ

December 04, 2018 4
މޮޑްރިޗް ބެލޮންޑިއޯ އެވޯޑް ހާސިލްކޮށްފި

ޕެރިސް (ޑިސެމްބަރު 4) - ބެލޮންޑިއޯ އެވޯޑާ އެކު އަހަރުގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާ އަށް ދޭ ޝަރަފްވެރި ހުރިހާ އެވޯޑެއް އެއް އަހަރު ތެރޭ ލިބުމުން ހާސިލްވީ ދުވަހަކު ވެސް އުއްމީދުނުކުރާ ވަރުގެ ކާމިޔާބެއް ކަމަށް ކްރޮއޭޝިއާގެ މިޑްފީލްޑަރު ލޫކަ މޮޑްރިޗް ބުނެފި އެވެ.

02 ޑިސެމްބަރ

December 02, 2018 4
ގަދަ ތިނެއްގައި މެސީ ނެތުމުން ވަލްވޭޑޭ ރަތަށް

ބާސެލޯނާ (ޑިސެމްބަރު 2) - ފްރާންސް ފުޓްބޯޅަ މަޖައްލާއިން ދޭ ބެލޮންޑިއޯ އެވޯޑްގެ މި ފަހަރުގެ ގަދަ ތިނެއްގައި ބާސެލޯނާގެ ތަރި ލިއޮނަލް މެސީ ނެތުމުން އެ ޓީމުގެ ކޯޗު އާނެސްޓޯ ވަލްވޭޑޭ އެ ކަމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑުކިޔައިފި އެވެ.

25 ސެޕްޓެމްބަރ

September 25, 2018
އަންހެން ކުޅުންތެރިންނަށް ވެސް ބެލޮންޑިއޯ ދެނީ

ޕެރިސް (ސެޕްޓެމްބަރު 25) – ދުނިޔޭގެ ފުޓްބޯޅައިގައި ދޭ އެންމެ މަޝްހޫރު އެވޯޑް ކަމަށްވާ ބެލޮންޑިއޯ އެވޯޑް، އެންމެ މޮޅު އަންހެން ކުޅުންތެރިޔާ އަށް ވެސް މި އަހަރުން ފެށިގެންދޭ ގޮތަށް ނިންމައިފި އެވެ.

18 މެއި

May 18, 2018 8
ބެލޮންޑިއޯ އެވޯޑާ މެދު ހިތް ސާފު: އިނިއެސްޓާ

ބާސެލޯނާ (މެއި 18) - އަންދްރެސް އިނިއެސްޓާ އަށް ބެލޮންޑިއޯ އެވޯޑެއް ހައްގުވާ ކަމަށާއި އެކަން ފުރިހަމަ ނުވެ އޮތުމުން މައާފަށް އެދޭ ކަމަށް އެ އެވޯޑްދޭ "ފްރާންސް ފުޓްބޯލް" މަޖައްލާ އިން ބުނެފައިވާއިރު އިނިއެސްޓާ ބުނީ "ހިތް ސާފު" ކަމަށެވެ.

08 ޑިސެމްބަރ

December 08, 2017 7
މެސީގެ ބެލޮންޑިއޯ ރެކޯޑާ ރޮނާލްޑޯ ހަމަކޮށްފި

ޕެރިސް (ޑިސެމްބަރު 8) – ފްރާންސް ފުޓްބޯލް މަޖައްލާ އިން ދުނިޔޭގެ އެންމެ މޮޅު ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާއަށްދޭ ބެލޮންޑިއޯ އެވޯޑް ފަސް ވަނަ ފަހަރަށް ހާސިލްކޮށް ރެއާލް މެޑްރިޑުގެ ޕޯޗުގީސް ފޯވާޑް ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ، ބާސެލޯނާގެ ތަރި ލިއޮނަލް މެސީގެ ރެކޯޑާ ހަމަކޮށްފި އެވެ.

25 އޮކްޓޯބަރ

October 25, 2016
ބެލޮންޑިއޯ ލިސްޓް ޑޮމިނޭޓްކުރަނީ އީޕީއެލް އާއި ލަ ލީގާ

ޕެރިސް (އޮކްޓޯބަރު 25) - ސްޕެނިޝް ލީގާއި އިނގިރޭސި ލީގުގެ ގިނަ ކުޅުންތެރިންތަކެއް ހިމަނައިގެން މި އަހަރުގެ ބެލޮންޑިއޯ އެވޯޑަށް ވާދަކުރާ ކުޅުންތެރިންގެ ނަންތައް ފްރާންސް ފުޓްބޯލް އިން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

20 ސެޕްޓެމްބަރ

September 20, 2016 4
ބެލޮންޑިއޯ އެވޯޑަށް ގެންނަ ބަދަލުތައް އިއުލާންކޮށްފި

ޕެރިސް (ސެޕްޓެމްބަރު 20) - ފީފާއާ ވަކިވި ނަމަވެސް، ގަވާއިދަށް ބަދަލުތަކެއް ގެނެސް ބެލޮންޑިއޯ އެވޯޑް ކުރިއަށްގެންދާނެ ކަމަށް ފްރާންސް ފުޓްބޯލް މަޖައްލާ އިން ބުނެފި އެވެ.

17 ސެޕްޓެމްބަރ

September 17, 2016 9
ބެލޮންޑިއޯ އެވޯޑާ ފީފާ އިން ވަކިވެއްޖެ

ޒިއުރިކް (ސެޕްޓެމްބަރު 17) - ފްރާންސް ފުޓްބޯލް މަޖައްލާ އިން ދެމުން އައި ބެލޮންޑިއޯ އެވޯޑާ ވަކިވާން ދުނިޔޭގެ ފުޓްބޯޅަ ޖަމިއްޔާ ފީފާ އިން ނިންމައިފި އެވެ.