14 ފެބުރުއަރީ

February 14, 2020
ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ދެ ރެފްރީއަކު ފީފާ ޓެސްޓުން ފާހެއްނުވި

ލަންޑަން (ފެބްރުއަރީ 14) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރެފްރީކަން ކުރަމުން އަންނަ އެންޑީ މެޑްލީ އާއި ޑޭވިޑް ކޫޓް ފީފާގެ ފިޓްނަސް ޓެސްޓުން ފާސްނުވުމުން އަލުން ބައިވެރިކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.