18 މާޗް

March 18, 2019 9
ދަތުރުފަތުރުން އެމްޓީސީސީ އަށް ބޮޑު ގެއްލުމެއް

މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިން ކޮމްޕެނީ (އެމްޓީސީސީ)ގެ ޓްރާންސްޕޯޓް ބައިން މިދިޔަ އަހަރުގެ ފަހު ދެ ކުއާޓާގައި އެ ކުންފުންޏަށް ވަރަށް ބޮޑު ގެއްލުމަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

22 ފެބުރުއަރީ

February 22, 2019 211
ނަޝީދުގެ މިލްކިއްޔާތުގައި 5.4 މިލިއަން ރުފިޔާ

ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ހަތަރު ބޭންކް އެކައުންޓެއްގައި 5.4 މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ހުރި ކަމަށް އެމަނިކުފާނުގެ މާލީ ބަޔާނުން ހާމަވެއްޖެ އެވެ.

11 ފެބުރުއަރީ

February 11, 2019 42
އެމްޑީޕީ ހުރިހާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ މާލީ ބަޔާން ހާމަކުރަނީ

އަންނަ އޭޕްރީލް މަހު ބާއްވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ އިންތިޚާބުގައި އެމްޑީޕީން 86 ދާއިރާ އަށް ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ މާލީ ބަޔާން ހާމަކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އެ ޕާޓީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

12 ޖެނުއަރީ

January 12, 2019 103
"އެއީ އިމްރާންގެ ފްލެޓެއް ނޫން، އަޅުގަނޑުގެ ތަނެއް"

ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން އަބްދުﷲ ގެ ނަމުގައި އެއްވެސް ފްލެޓެއް ނުހުންނާނެ ކަމަށާއި ފްލެޓެއް ހުރި ކަމަށް އޭނާގެ މާލީ ބަޔާނުގައި ޖެހުނީ އެރި އޮޅުމަކުން ކަމަށް އިމްރާންގެ އަނބިކަނބަލުން މަރިޔަމް ރީމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

11 ޖެނުއަރީ

January 11, 2019 38
މާލީ ބަޔާނާ ގުޅޭ ކަންކަން ރަނގަޅު ކުރާނަން: ހޫދު

ރައީސާއި ނައިބު ރައީސާއި ވަޒީރުން އަދި ރައީސް އޮފީހުގައި ތިއްބަވާ ސިޔާސީ ބޭފުޅުންގެ މާލީ ބަޔާން ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އާންމު ކުރަން އިއްޔެ ފަށާފައިވާއިރު، އަދިވެސް ރަނގަޅު...

January 11, 2019 82
އެންމެ ދަރަނި ބޮޑު ވަޒީރަކީ މަލީހް

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހާއި ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމާއި ވަޒީރުން އަދި ރައީސް އޮފީހުގެ ސިޔާސީ ބޭފުޅުންގެ މާލީ ބަޔާންތައް ރޭ އާންމުކޮށްފައިވާއިރު، އޭގެ ތެރެއިން އެންމެ...

03 ޖެނުއަރީ

January 03, 2019 17
ރައީސް، ނައިބު އަދި ވަޒީރުންގެ މާލީ ބަޔާން ހާމަކުރަނީ

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހާއި ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމާއި ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ ބޭފުޅުންގެ މާލީ ބަޔާން އަންނަ ހަފްތާގައި އާންމު ކުރާނެ ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

02 ޑިސެމްބަރ

December 02, 2018 4
ވަޒީރުން މާލީ ބަޔާން ހުށަހަޅަން ފަށައިފި

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހްގެ ކެބިނެޓުގެ ވަޒީރުން މާލީ ބަޔާން ހުށަހަޅުއްވަން ފައްޓަވައިފި އެވެ

29 ނޮވެމްބަރ

November 29, 2018 5
ވެމްކޯގެ 21.8 މިލިއަން ރުފިޔާގެ އާމްދަނީ ސައްހައެއް ނޫން!

ވޭސްޓް މެނޭޖްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން (ވެމްކޯ) އަށް 2017 ވަނަ އަހަރު ލިބުނު 21.8 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ސައްހަކަން ކަށަވަރު ކުރެވިފައިނުވާ ކަމަށް އޮޑިޓް އޮފީހުން ބުނެފި އެވެ.

28 ނޮވެމްބަރ

November 28, 2018 7
މަގާމުތަކަށް އައްޔަން ކުރާނީ މާލީ ބަޔާން ބެލުމަށް ފަހު

ސިޔާސީ މަގާމުތަކަށާއި ސަރުކާރު ކުންފުނިތަކުގެ ބޯޑުތަކަށް މެމްބަރުން އައްޔަންކުރާނީ، އެ ބޭފުޅުންގެ މާލީ ހާލަތު ބަޔާން ކޮށްދޭ ފޯމު ފުރިހަމަކޮށް ހުށަހެޅުމުން، އޭގައިވާ މައުލޫމާތުތައް ބެލުމަށް ފަހު ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

20 ނޮވެމްބަރ

November 20, 2018 17
ވެރިންގެ މާލީ ބަޔާން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ގޮތަށް ހަދަނީ

ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކާއި ކުންފުނިތައް އަދި މިނިވަން މުއައްސަސާތަކަށް އައްޔަން ކުރާ ބޭފުޅުންގެ މުދަލާއި މާލީ ބަޔާން ހާމަކުރަންޖެހޭ ގޮތަށް ހަމަޖެއްސުމަށް ނިންމައިފި އެވެ.

31 އޮކްޓޯބަރ

October 31, 2018 16
މާލީ ބަޔާން ހުށަހަޅާ މުއްދަތަށް ބަދަލު ގެންނަން ނާންގާ

މާލީ ބަޔާން ހުށަހެޅުމަށް އޮންނަ މުއްދަތަށް ބަދަލެއް ގެނައުމަށް އެއްވެސް ބޭފުޅަކަށް އޮޑިޓަ ޖެނެރަލް ހަސަން ޒިޔަތު ފުރުސަތު ދެއްވާފައި ނުވާ ކަމަށް އެ އޮފީހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

October 31, 2018 8
"ރައީސްގެ މާލީ ބަޔާން ހުށަހަޅަން ވަނީ ފުރުސަތުދީފައި"

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގެ ދައުރު ނިމުމުގެ ކުރިން އެމަނިކުފާނުގެ މާލީ ބަޔާންތައް ހުށަހަޅަން އޮޑިޓާ ޖެނެރަލް ދާދި ފަހުން ފުރުސަތު ދެއްވާފައިވާ ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުން މިއަދު...

02 އޯގަސްޓް

August 02, 2018 3
މާލީ ބަޔާނުގެ ފޯމެޓަށް ބޮޑު ބަދަލެއް ނުގެންނަން:އޮޑިޓް

އޮޑިޓާ ޖެނެރަލް އަށް ހުށަހަޅަން ޖެހޭ މާލީ ބަޔާންތަކުގެ ފޯމެޓަށް މާބޮޑު ބަދަލެއް ގެނެސްފައި ނުވާ ކަމަށް އޮޑިޓް އޮފީހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

31 ޖުލައި

July 31, 2018 22
ރައީސް ވަރަށް އަވަހަށް މާލީ ބަޔާން ހުށަހަޅުއްވާނެ

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ މާލީ ބަޔާން ވަރަށް އަވަހަށް އޮޑިޓާ ޖެނެރަލް އަށް ހުށަހަޅުއްވާނެ ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާން އިބްރާހިމް މުއާޒު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

30 ޖެނުއަރީ

January 30, 2017 38
ބީއެމްއެލް އަށް ރެކޯޑް ފައިދާއެއް، އެއް ބިލިއަން

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އަށް އެއް ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ފައިދާއެއް ލިބި، މިދިޔަ އަހަރަކީ އެ ބޭންކުގެ ތާރީހުގައި ވެސް އެންމެ ބޮޑު ފައިދާއެއް ލިބުނު އަހަރަށް ވެއްޖެ އެވެ.

28 ޑިސެމްބަރ

December 28, 2016 46
ފައިސާ ނުލިބެނީސް ހިދުމަތް، ހިސާބުތައް އެކްސެލް އިން

ރިސޯޓް ހަދަން ދޫކޮށްފައިވާ ރަށްތަކަކުން ދައްކަންޖެހޭ ހަތަރު ލައްކައެއްހާ ރުފިޔާ ނުދައްކަނީސް ހިދުމަތް ދީފައިވާ ކަމަށާއި ފައިސާގެ ކަންކަން ބަލަހައްޓަން އެ މިނިސްޓްރީން ބޭނުން ކުރީ އެކްސެލް ކަމަށް ވުމުން ހިސާބުތަކުގެ ސައްހަކަމާ މެދު ސުވާލު އުފެދޭ ކަމަށް ރަސްމީ އޮޑިޓަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

30 އޮކްޓޯބަރ

October 30, 2016 16
މަޝްރޫއުތަކުގެ ހަރަދާ ހެދި އެމްޓީސީސީގެ ފައިދާ ދަށަށް

ސަރުކާރުން ހަވާލުކޮށްފައިވާ މަޝްރޫއުތަކަށް ބޭނުންވާ ސާމާނު ގަތުމަށް ކުރި ހަރަދާ ގުޅިގެން އެމްޓީސީސީގެ މިދިޔަ ކުއާޓަރުގެ ސާފު ފައިދާ ދަށްވެއްޖެ އެވެ.

October 30, 2016 12
ބީއެމްއެލްގެ ފައިދާ ބޮޑު، ފުޅާކުރަން ބޮޑު ހޭދައެއް

ބޭންކު އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އަށް މި އަހަރުގެ މިހާތަނަށް ލިބުނު ސާފު ފައިދާ ދެ ގުނަ އަށް ވުރެ އިތުރުވެއްޖެ އެވެ. އެއާ އެކު، ރާއްޖޭގެ މައި ބޭންކުން ވަނީ ހިދުމަތްތައް ފުޅާކުރަން...

27 އޮކްޓޯބަރ

October 27, 2016 5
ދިރާގަށް ރެކޯޑު އާމްދަނީއެއް، ދެ ބިލިއަނާ ގާތަށް

ދިރާގަށް ލިބުނު އާމްދަނީ ރެކޯޑު އަދަދަކަށް މައްޗަށް ގޮސް، އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި މި އަހަރުގެ މިހާތަނަށް ގާތްގަނޑަކަށް ދެ ބިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިއްޖެ އެވެ.

26 އޮކްޓޯބަރ

October 26, 2016 2
އުރީދޫގެ ރާއްޖޭގެ އާމްދަނީ ބިލިއަނަކަށް އަރައިފި

އުރީދޫން ރާއްޖޭގައި ހިންގާ ކުންފުނީގެ އާމްދަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް މައްޗަށް ގޮސް އެއް ބިލިއަން ރުފިޔާ އަށް ވުރެ އިތުރުވެ، މި އަހަރުގެ މިހާތަނަށް މުޅި އުރީދޫ ގްރޫޕަށް ލިބުނު ފައިދާ އިތުރުވެއްޖެ އެވެ.