09 އެޕްރީލް

April 09, 2019 4
ދ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުން ފަސްޓްއެއިޑް ދަސްކޮށްދެނީ

ދ. ކުޑަހުވަދޫގައި ހުންނަ އެ އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލްގެ ރަން ޔޫބީލް ފާހަގަކުރަން ފަސްޓް އެއިޑް ދަސްކޮށްދިނުމުގެ ބޮޑު ހަރަކާތެއް ހިންގަން ނިންމައިފި އެވެ.

20 ޖެނުއަރީ

January 20, 2019 60
މަރަށް ތެޅުނު އިރު ފޮޓޯ ނަގަން ތިބުމުން ފާޑުކިޔަނީ!

އެކްސިޑެންޓްވެ، ފުނޑުފުނޑުވެފައިވާ ސައިކަލުން ވެއްޓިފައި އޮތް ޒުވާނާ އޮތީ މަރަށް "ތެޅިތެޅި" އެވެ. އެތައް ޒަހަމުތަކަކާ އެކު އޮތް އެ ޒުވާނާ ފުންނޭވާލަމުން ދަނީ އެވެ. އޭނާ ވަށައިގެން ގިނަ ބަޔަކު ތިބިއިރު އެ މީހުން ބިޒީވެފައި ތިބީ ފޮޓޯ ނެގުމާއި ވީޑިއޯ ކުރުމުގަ އެވެ.

06 ސެޕްޓެމްބަރ

September 06, 2018 1
އޭޑީކޭ ހެލްތް ސްކޫލުން 12ދަރިވަރަކު ދަސްވެނިވެއްޖެ

އޭޑީކޭ ހެލްތު ސްކޫލުން ހިންގި ފުރަތަމަ ކޯހުގެ ދަރިވަރުން މިއަދު ދަސްވެނިވެއްޖެ އެވެ.