25 ޖެނުއަރީ

January 25, 2020 2
ތޮޅިއެއް، އިންޑޮނީޝިއާ ކުއްޖެއްގެ ކަނދުރާފޫދުއްވާލައިފި

އިންޑޮނީޝިއާގައި މޫދަށް އެރި އުޅެނިކޮށް ތޮޅިއެއްގެ ތުންގަނޑު ކަރަން ހެރުނު ކުއްޖަކު ހަނި ގޮތަކަށް ސަލާމަތްވެއްޖެ އެވެ.

10 ޑިސެމްބަރ

December 10, 2019
ކަނޑުތަކުގެ އޮކްސިޖަން ލެވެލް ދަށްވެ، ނުރައްކަލަށް

މޫސުމަށް އަންނަ ނޭދެވޭ ބަދަލުތަކާ ގުޅިގެން، ކަނޑުފަޅުތަކުގެ އޮކްސިޖަން ލެވެލް ދަށްވެ، ކަނޑުގެ ދިރުންތަކަށް އަސަރުކުރަމުންދާ ކަމަށް ރިޕޯޓެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

22 ނޮވެމްބަރ

November 22, 2019 9
އެންވެރިކަން ވެސް ތަފާތު މަސްވެރިކަަމަކަށް! ވެދާނެތަ!

ބޮޑު ފަތިހާ ތެދުވެ، ދިވެހި މަސްވެރިން މަސައްކަތް ފަށަނީ ހާހަލުންނާއި ގިރިގިރިން އެން ދަމައިގެންނެވެ. ބައެއް ރޭރޭ ހޭލާ ތިބެ ދިއްލައިގެން ވެސް އެންދަމަން ޖެހެ އެވެ. އެން ހިފުމަކީ ދިވެހި މަސްވެރިކަމުގެ އެއްބަ އެވެ. ނަމަވެސް މިހާރަކަށް އައިސް އާންމުވަމުން ދާ ހިތާމަވެރި ކަމެއްގެ ސަބަބުން އެން ދެމުމާ މެދު ފުންކޮށް ވިސްނަން އެބަ ޖެހެ...

02 އޮކްޓޯބަރ

October 02, 2019 9
ސްޓާފިޝް ފީނާ މި މަންޒަރު އެހާމެ ހިތްގައިމު!

ރާއްޖޭގެ ކަނޑު އަޑީގެ އެހާ ރީތި މަންޒަރުތަކާ އެކު ވެސް، ސްޓާފިޝްއެއް ފީނާ ވީޑިއޯއެއް ވަރަށް ނުފެންނާނެ އެވެ. ހަގީގަތުގައި އެއީ ވަރަށް މަދުން ނޫނީ ނުފެންނަ މަންޒަރެކެވެ.

24 ސެޕްޓެމްބަރ

September 24, 2019
މަހުގެ އުފެއްދުންތައް މާކެޓްކުރުމާ ބެހޭ ޕްރޮގްރާމެއް

މަހުގެ އުފެއްދުންތައް މާކެޓު ކުރުމާ ބެހޭ މައުލޫމާތު ދިނުމަށް ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީން މ. ދިއްގަރުގައި މާކެޓިން ޕްރޮގްރާމެއް ބާއްވައިފި އެވެ.

12 ސެޕްޓެމްބަރ

September 12, 2019 7
މަސް ކިރަން ހުރިހާ ވަސީލަތެއް ބޭނުންކުރަން: މިފްކޯ

މިދުވަސްވަރު މަސްވެރިކަން އާދަޔާ ހިލާފަށް ރަނގަޅު ކަމަށާއި ބާނާ މަސް ކިރުވަން ކުންފުނީގެ ހުރިހާ ވަސީލަތެއް ބޭނުންކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް މިފްކޯ އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

23 އޯގަސްޓް

August 23, 2019 9
ދެ އަނގަ ހުރި މަހެއް ބާނައިފި

ދެ އަނގަ ހުރި މަހެއް އެމެރިކާގައި ބާނައިފި އެވެ.

19 އޯގަސްޓް

August 19, 2019 25
މަސްވެރިންނަށް ޕެންޝަނެއް ގާއިމުކޮށްދޭން ޖެހޭ: އީވާ

މަސްވެރިންގެ ހައްގުތައް ރައްކާތެރިކޮށް އެ މީހުންނަށް ވެސް ޕެންޝަނެއް ހައްގު ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ނައިބު ރައީސް، ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރު އީވާ އަބްދުﷲ މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

13 މެއި

May 13, 2019 7
މެލޭޝިޔާގައި ދިވެހި މަސް ވިއްކާ ފިހާރައެެއް!

މެލޭޝިއާގައި 8000 ވުރެ ގިނަ ދިވެހިން ދިރިއުޅެމުންދާ އިރު ރައްޓެއްސަކު ނުވަތަ އާއިލާގެ މީހަކު މެލޭޝިއާ އަށް ދާ ކޮންމެ ފަހަރަކު ދިވެހި މަހުގެ ބާވްތައް ގެންދަން ޖެހެ އެވެ. އެކަމަކު މެލޭޝިއާގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެހިންނަށް މަސް ދަޅު ކޭސް ޕެކް ކޮށްގެން ގެންދިޔުމުގެ ތަފްލީފު އުފުލާކަށް މިހާރަކު ނުޖެހޭނެ އެވެ. އެ ގައުމުގައި މިވަނީ، ދިވެހި...

02 އެޕްރީލް

April 02, 2019
އާ އެންޓިބަޔޮޓިކެއް މަހު ލޮނދިން އުފެއްދިދާނެ

ބައެއް ބާވަތުގެ މަހުގެ ހުޅުނބުގެ ބޭރުގައި ހުންނަ، ލޮނދި ފަށަލަ އަކީ އެންޓިބަޔޮޓިކް އުފެއްދުމަށް ބޭނުންކުރެވިދާނެ އެއްޗެއް ކަމަށް ސައިންސްވެރިން ބުފި އެވެ.

05 ޑިސެމްބަރ

December 05, 2018 1
ފާނަ އެކްސްޕޯޓު ކުރުމަށް އެތެރެކުރާ ތަކެތިން ޑިއުޓީ

ލޮނު އަދި ފެނުގައި ގެންގުޅޭ އެކުއޭރިއަމް މަހާއި ދިރޭ ފާނަ ރާއްޖެ އިން އެކްސްޕޯޓު ކުރަން ރާއްޖެ އެތެރެކުރާ ތަކެތިން ޑިއުނީ ނަގަން ފަށައިފި އެވެ.

30 ސެޕްޓެމްބަރ

September 30, 2018 31
ތަފާތު މަހެއް، ދިގުމިނުގައި ހަ ފޫޓު!

ބޮޑެތި ކަންނެލި ދަމާލުމަކީ ފ. ދަރަނބޫދޫ އަހުމަދު ފަރުހާދަށް އެއްވެސް ކަމެއް ނޫނެވެ. މަސްވެރިކަމުގައި އެ ޒުވާނާ ނުކުރާ ތަޖުރިބާއެއް މަދުވާނެ އެވެ. އެކަމަކު އިއްޔެ އޭނާ ބޭނި މަސް ފެނިފައި ހައިރާންވި އެވެ. އެއީ މިހާތަނަށް އޭނާ ދުށް ބާވަތުގެ މަހެއް ނޫނެވެ.

31 އޯގަސްޓް

August 31, 2018 10
އިބޫގެ ގިނަ ވައުދުތަކެއް މަސްވެރިންނަށް

އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ވެރިކަމެއްގައި މަސްވެރިންނަށް ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ކޮށްދެއްވުމަށް އެ ކޯލިޝަންގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓު، އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) މިރޭ ވައުދުވެވަޑައިގެންފި އެވެ.

09 އެޕްރީލް

April 09, 2018 6
ވެލާނާ އެއާޕޯޓުން ރެކޯޑު އަދަދަކަށް ކާގޯ ހޭންޑްލްކޮށްފި

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުން އިއްޔެ އެކަނި 302 ޓަނުގެ އެއާ ކާގޯ ހެންޑްލްކޮށް ރެކޯޑު ހަދައިފި އެވެ.

27 މާޗް

March 27, 2018 2
ބާބެކިއު ހަދައިގެން މާގިނައިން ނުކާތި

މަހުގެ ބާވަތްތައް ފިހެގެންނާއި ރޯސްޓްކޮށްގެން މާ ގިނައިން ކެއުމުން ސިއްހަތަށް ނުރައްކާވާ ކަމަށް އެމެރިކާގެ ހާވަޑް ޓީއެޗް ޗަން ޕަބްލިކް ހެލްތު ސްކޫލުން ހެދި ދިރާސާއަކުން ހާމަވެއްޖެ އެވެ.

25 ޑިސެމްބަރ

December 25, 2017 40
ވާދޫން އަނެއްކާ ވެސް އަޖައިބެއް: މިފަހަރު ޖެލީފިޝް

އަނދިރިވުމާ އެކު ރަށް މުޅިން ދިއްލާލި ރެދަންތަކުން މުޅި ގައުމު ސަމާލު ކަމަށް އައި ރ. ވާދޫން އަނެއްކާ ވެސް އަޖައިބު ކަމެއް ފެންނަން ފަށައިފި އެވެ.

12 ޑިސެމްބަރ

December 12, 2017 15
ކުނަހަންދޫގައި ދާ ޖަހައިގެން މަސް ހިފުމުން ފުލުހުންނަށް

ލ. ކުނަހަންދޫ ބަނދަރު ތެރޭން ދާ ޖަހައިގެން މަސް ހިފި މައްސަލައެއް، ކައުންސިލުން ފުލުހުންނަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

18 ނޮވެމްބަރ

November 18, 2017 58
މަގޫދޫ ފަޅުތެރޭން 55،000 މުށިމަސް ހިފައިފި

ފ. މަގޫދޫ ފަޅުތެރޭން ގިނަ އަދަދެއްގެ މުށި މަސް ހިފިތާ މާގިނަ ދުވަހެއް ނުވެ މިއަދު ފަޅުތެރެއަށް ވަތް ގިނަ އަދަދެއްގެ މުށިމަސް ރައްޔިތުން ނިކުމެ ހިފައިފި އެވެ.

13 ޖޫން

June 13, 2017 17
ބޮޑެތި މަޑި އާއި މިޔަރުތަކާއެކު ހިތްގައިމު މަންޒަރެއް!

ގަޑި އަށް ފަރުވާތެރި ވުމަކީ އިންސާނުންގެ ތެރޭގައި ވެސް އެންމެ މުހިންމު ކަންތަކެވެ. އެކަމަކު ވެސް ކަނޑު އަޑީގައި ދިރިއުޅޭ މި ސޫފާސޫފިތައް ގަޑި އަށް ކަމޭ ހިތާ ވަރަށް، އިންސާނުންނަށް...

June 13, 2017 30
"ހިނގާ މަހެއް" ފެނިފައި ސައިންސްވެރިން ކޮސްވެއްޖެ

ކަނޑުގެ ބިމުގައި ހިނގާފައި އުޅޭ މަހެއް ފެނި ސައިންސްވެރިން ހައިރާންވެއްޖެ އެވެ.

11 ޖޫން

June 11, 2017 26
މަސް ނަގަނިކޮށް ކަނޑަށް ވެއްޓުނު ވީޑިއޯ މަޝްހޫރުވެއްޖެ

ށ. ފޭދޫން އާންމުކޮށް މަހަށް ގޮސް އުޅޭ، ދޮށީގެ މަސްވެރިކަން ރަނގަޅަށް ދަންނަ ކުދި ބައެކެވެ. ދޯނި ދުއްވަން ހުރި ކައްޕަ ފިޔަވައި، ދެން ތިބީ 18 އަހަރު ނުވާ ފިރިހެން ކުދިންތަކެކެވެ. އެތަނުން އެއް ކުއްޖަކު ދާވަނި އުޅުވައިގެން ފަނިހަންޖެއް ނަގަން އުޅެނިކޮށް ކަނޑަށް ވެއްޓުނު މަންޒަރުގެ ވީޑިއޯ ހާހަކަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ވަނީ ޝެއާކޮށްފަ އެވެ.