19 އޯގަސްޓް

August 19, 2019 25
މަސްވެރިންނަށް ޕެންޝަނެއް ގާއިމުކޮށްދޭން ޖެހޭ: އީވާ

މަސްވެރިންގެ ހައްގުތައް ރައްކާތެރިކޮށް އެ މީހުންނަށް ވެސް ޕެންޝަނެއް ހައްގު ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ނައިބު ރައީސް، ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރު އީވާ އަބްދުﷲ މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

13 މެއި

May 13, 2019 7
މެލޭޝިޔާގައި ދިވެހި މަސް ވިއްކާ ފިހާރައެެއް!

މެލޭޝިއާގައި 8000 ވުރެ ގިނަ ދިވެހިން ދިރިއުޅެމުންދާ އިރު ރައްޓެއްސަކު ނުވަތަ އާއިލާގެ މީހަކު މެލޭޝިއާ އަށް ދާ ކޮންމެ ފަހަރަކު ދިވެހި މަހުގެ ބާވްތައް ގެންދަން ޖެހެ އެވެ. އެކަމަކު މެލޭޝިއާގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެހިންނަށް މަސް ދަޅު ކޭސް ޕެކް ކޮށްގެން ގެންދިޔުމުގެ ތަފްލީފު އުފުލާކަށް މިހާރަކު ނުޖެހޭނެ އެވެ. އެ ގައުމުގައި މިވަނީ، ދިވެހި...

02 އެޕްރީލް

April 02, 2019
އާ އެންޓިބަޔޮޓިކެއް މަހު ލޮނދިން އުފެއްދިދާނެ

ބައެއް ބާވަތުގެ މަހުގެ ހުޅުނބުގެ ބޭރުގައި ހުންނަ، ލޮނދި ފަށަލަ އަކީ އެންޓިބަޔޮޓިކް އުފެއްދުމަށް ބޭނުންކުރެވިދާނެ އެއްޗެއް ކަމަށް ސައިންސްވެރިން ބުފި އެވެ.

05 ޑިސެމްބަރ

December 05, 2018 1
ފާނަ އެކްސްޕޯޓު ކުރުމަށް އެތެރެކުރާ ތަކެތިން ޑިއުޓީ

ލޮނު އަދި ފެނުގައި ގެންގުޅޭ އެކުއޭރިއަމް މަހާއި ދިރޭ ފާނަ ރާއްޖެ އިން އެކްސްޕޯޓު ކުރަން ރާއްޖެ އެތެރެކުރާ ތަކެތިން ޑިއުނީ ނަގަން ފަށައިފި އެވެ.

30 ސެޕްޓެމްބަރ

September 30, 2018 31
ތަފާތު މަހެއް، ދިގުމިނުގައި ހަ ފޫޓު!

ބޮޑެތި ކަންނެލި ދަމާލުމަކީ ފ. ދަރަނބޫދޫ އަހުމަދު ފަރުހާދަށް އެއްވެސް ކަމެއް ނޫނެވެ. މަސްވެރިކަމުގައި އެ ޒުވާނާ ނުކުރާ ތަޖުރިބާއެއް މަދުވާނެ އެވެ. އެކަމަކު އިއްޔެ އޭނާ ބޭނި މަސް ފެނިފައި ހައިރާންވި އެވެ. އެއީ މިހާތަނަށް އޭނާ ދުށް ބާވަތުގެ މަހެއް ނޫނެވެ.

31 އޯގަސްޓް

August 31, 2018 10
އިބޫގެ ގިނަ ވައުދުތަކެއް މަސްވެރިންނަށް

އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ވެރިކަމެއްގައި މަސްވެރިންނަށް ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ކޮށްދެއްވުމަށް އެ ކޯލިޝަންގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓު، އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) މިރޭ ވައުދުވެވަޑައިގެންފި އެވެ.

09 އެޕްރީލް

April 09, 2018 6
ވެލާނާ އެއާޕޯޓުން ރެކޯޑު އަދަދަކަށް ކާގޯ ހޭންޑްލްކޮށްފި

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުން އިއްޔެ އެކަނި 302 ޓަނުގެ އެއާ ކާގޯ ހެންޑްލްކޮށް ރެކޯޑު ހަދައިފި އެވެ.

27 މާޗް

March 27, 2018 2
ބާބެކިއު ހަދައިގެން މާގިނައިން ނުކާތި

މަހުގެ ބާވަތްތައް ފިހެގެންނާއި ރޯސްޓްކޮށްގެން މާ ގިނައިން ކެއުމުން ސިއްހަތަށް ނުރައްކާވާ ކަމަށް އެމެރިކާގެ ހާވަޑް ޓީއެޗް ޗަން ޕަބްލިކް ހެލްތު ސްކޫލުން ހެދި ދިރާސާއަކުން ހާމަވެއްޖެ އެވެ.

25 ޑިސެމްބަރ

December 25, 2017 40
ވާދޫން އަނެއްކާ ވެސް އަޖައިބެއް: މިފަހަރު ޖެލީފިޝް

އަނދިރިވުމާ އެކު ރަށް މުޅިން ދިއްލާލި ރެދަންތަކުން މުޅި ގައުމު ސަމާލު ކަމަށް އައި ރ. ވާދޫން އަނެއްކާ ވެސް އަޖައިބު ކަމެއް ފެންނަން ފަށައިފި އެވެ.

12 ޑިސެމްބަރ

December 12, 2017 15
ކުނަހަންދޫގައި ދާ ޖަހައިގެން މަސް ހިފުމުން ފުލުހުންނަށް

ލ. ކުނަހަންދޫ ބަނދަރު ތެރޭން ދާ ޖަހައިގެން މަސް ހިފި މައްސަލައެއް، ކައުންސިލުން ފުލުހުންނަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

18 ނޮވެމްބަރ

November 18, 2017 58
މަގޫދޫ ފަޅުތެރޭން 55،000 މުށިމަސް ހިފައިފި

ފ. މަގޫދޫ ފަޅުތެރޭން ގިނަ އަދަދެއްގެ މުށި މަސް ހިފިތާ މާގިނަ ދުވަހެއް ނުވެ މިއަދު ފަޅުތެރެއަށް ވަތް ގިނަ އަދަދެއްގެ މުށިމަސް ރައްޔިތުން ނިކުމެ ހިފައިފި އެވެ.

13 ޖޫން

June 13, 2017 17
ބޮޑެތި މަޑި އާއި މިޔަރުތަކާއެކު ހިތްގައިމު މަންޒަރެއް!

ގަޑި އަށް ފަރުވާތެރި ވުމަކީ އިންސާނުންގެ ތެރޭގައި ވެސް އެންމެ މުހިންމު ކަންތަކެވެ. އެކަމަކު ވެސް ކަނޑު އަޑީގައި ދިރިއުޅޭ މި ސޫފާސޫފިތައް ގަޑި އަށް ކަމޭ ހިތާ ވަރަށް، އިންސާނުންނަށް...

June 13, 2017 30
"ހިނގާ މަހެއް" ފެނިފައި ސައިންސްވެރިން ކޮސްވެއްޖެ

ކަނޑުގެ ބިމުގައި ހިނގާފައި އުޅޭ މަހެއް ފެނި ސައިންސްވެރިން ހައިރާންވެއްޖެ އެވެ.

11 ޖޫން

June 11, 2017 26
މަސް ނަގަނިކޮށް ކަނޑަށް ވެއްޓުނު ވީޑިއޯ މަޝްހޫރުވެއްޖެ

ށ. ފޭދޫން އާންމުކޮށް މަހަށް ގޮސް އުޅޭ، ދޮށީގެ މަސްވެރިކަން ރަނގަޅަށް ދަންނަ ކުދި ބައެކެވެ. ދޯނި ދުއްވަން ހުރި ކައްޕަ ފިޔަވައި، ދެން ތިބީ 18 އަހަރު ނުވާ ފިރިހެން ކުދިންތަކެކެވެ. އެތަނުން އެއް ކުއްޖަކު ދާވަނި އުޅުވައިގެން ފަނިހަންޖެއް ނަގަން އުޅެނިކޮށް ކަނޑަށް ވެއްޓުނު މަންޒަރުގެ ވީޑިއޯ ހާހަކަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ވަނީ ޝެއާކޮށްފަ އެވެ.

28 އެޕްރީލް

April 28, 2017 44
ކޫއްޑޫއަށް ނުކިރުވިގެން 50 ޓަނުގެ މަސް އުކާލައިފި

ގއ. ކޫއްޑޫގައި ހުންނަ މިފްކޯގެ މަސް ކާރުހަނާ އަށް ކިރުވަން ގެންދިޔަ ގާތްގަނޑަކަށް 130 ޓަނުގެ މަހުގެ ތެރެއިން ނުކިރުވުނު 50 ޓަނުގެ މަސް އުކާލައިފި އެވެ.

29 މާޗް

March 29, 2017 10
ފެލިވަރުގެ 200 ވަޒީފާއަށް ހުޅުވާލައިފި

ޅ. ފެލިވަރުގައި ހުންނަ މަސް ކާރުހާނާ އާއި އެ ތަނުގެ އެހެން މަސައްކަތްތަކަށް 200 މީހުން ހޯދަން މޯލްޑިވްސް އިންޑަސްޓްރިއަލް ފިޝަރީޒް ކޮމްޕެނީ (މިފްކޯ) އިން މިއަދު އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

20 މާޗް

March 20, 2017 17
މިފްކޯއަށް އަލުން ހިންދެމިލެވޭނެތަ؟

ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު މަސް ކުންފުނި، މިފްކޯ ދާދިފަހުން ބަނގުރޫޓުވި ވާހަކަ އަޑުއިވުމުން ގިނަ ބަޔަކު ހައިރާންވި އެވެ. ދުވާލަކު 50 ޓަނުގެ މަސް ދަޅުގައި ބަންދުކުރެވޭ ކާރުޚާނާ ހުއްޓި، ކޫއްޑޫ އާއި ކަނޑުއޮތްގިރީގައި ދުވާލަކު އެތައް ސަތޭކަ ޓަނުގެ މަސް ގަނެ ރައްކާކުރަން ހަދާފައިވާ ބޮޑެތި ގުދަންތައް ފަޅުވެ، ކުންފުނި ބަނގުރޫޓުވި އަސްލު...

31 ޖެނުއަރީ

January 31, 2017 8
މަސްވެރިކަން ރަނގަޅުވެ، ކޫއްޑު އަށް ބާރު ބޮޑު ވެއްޖެ

ރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަން ވަރަށް ބޮޑަށް ރަނގަޅުވެ، މަސް ކިރުވާ ތަންތަނަށް ބާރު ބޮޑު ވެއްޖެ އެވެ.

29 ޖެނުއަރީ

January 29, 2017 39
100 ކިލޯގެ މަހެއް: ބޮޑު ބައި މިޔަރު ކާލައިފި!

ބޮޑެތި ސިންގާ މަސް ބޭނުމަކީ އަބްދުﷲ އާނިފް އަށް ފަހަރެއްގައި އާ ކަމަކަށް ނުވެ ހިނގައިދާނެ އެވެ. މަސްވެރިކަމުގައި އެ ޒުވާނާ ނުކުރާ ތަޖުރިބާއެއް ވަރަށް މަދުވާނެ އެވެ. އެކަމަކު މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހަކީ އައްޑޫ ހިތަދު އަށް އުފަން ޒުވާން މަސްވެރިޔާ އަށް މުޅިން އާ ކަމެއް ފެނިގެން ދިޔަ ދުވަހެކެވެ. ސަތޭކަ ކިލޯގެ ވޮށިމަސް ކަންނެއްޔެއްގެ...

21 ޑިސެމްބަރ

December 21, 2016 13
ވައިކަރަދޫން އަދިވެސް މަސް މަރުވަނީ

ގިނަ އަދަދެއްގެ މަސް މަރުވެގެން ހދ. ވައިކަރަދޫ ބަނދަރު ތެރެއަށް ލެއްގުމުން އެ މަސްތައް ނަގައި ބަނދަރު ސާފުކުރިތާ ދެ ދުވަސް ނުވެ، އަނެއްކާ ވެސް ގިނަ އަދަދެއްގެ މަސް މަރުވެގެން މައްޗަށް އަރަން ފަށައިފި އެވެ.

18 ޑިސެމްބަރ

December 18, 2016 13
މަރުވި މަސްތަކުން ވައިކަރަދޫ ފަޅުތެރެ ކުނިވެއްޖެ!

ހދ. ވައިކަރަދޫ ފަޅުތެރޭގައި ރޭ އިރާކޮޅުން ފެށިގެން މަރުވި މަސްތަކުން ފަޅުތެރެ ކުނިވެއްޖެ އެވެ.