16 މާޗް

March 16, 2020 14
ކޮވިޑް-19:ޔޫރަޕަށް މަސް އެކްސްޕޯޓް ކުރުން ހުއްޓިއްޖެ

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ރާއްޖެއިން ޔޫރަޕްގެ ގައުމުތަކަށް ރޯ މަސް އެކްސްޕޯޓު ކުރުން ހުއްޓިއްޖެ އެވެ.

08 އޯގަސްޓް

August 08, 2019 1
މަހުގެ އެކްސްޕޯޓް އިތުރުވެއްޖެ

މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަ މަހު މަސް އެކްސްޕޯޓް ކުރި ވަރު އިތުރުވެއްޖެ އެވެ.

12 މާޗް

March 12, 2019 8
މަހުގެ ޑިއުޓީ ކުޑަކޮށްދެވޭތޯ އީޔޫއިން ބަލާނެ: ޝާހިދު

ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަންގެ ގައުމުތަކަށް ރާއްޖޭން އެކްސްޕޯޓްކުރާ މަހުން މިހާރު ނަގާ 24 ޕަސެންޓްގެ ޑިއުޓީ ކުޑަކުރަން އެ ޖަމާއަތުން މަސައްކަތް ކުރާނެ ކަމަށް ރާއްޖޭގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

15 އޯގަސްޓް

August 15, 2018 121
އެކްސްޕޯޓް ކުރުން މަނާކޮށްފާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު އެބަދޭ

ރާއްޖެ އަށް އަޅާ ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރޭގައި، ރާއްޖޭގެ އުފެއްދުންތައް އެކްސްޕޯޓު ކުރުން މަނާ ކޮށްފާނެ ކަމުގެ އިންޒާރުގެ ރަނގަބީލުތައް ޖަހަމުންދާ ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ތ. ދިޔަމިގިލީގައި މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

09 އެޕްރީލް

April 09, 2018 6
ވެލާނާ އެއާޕޯޓުން ރެކޯޑު އަދަދަކަށް ކާގޯ ހޭންޑްލްކޮށްފި

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުން އިއްޔެ އެކަނި 302 ޓަނުގެ އެއާ ކާގޯ ހެންޑްލްކޮށް ރެކޯޑު ހަދައިފި އެވެ.

07 ޑިސެމްބަރ

December 07, 2017 2
މަހުގެ އެކްސްޕޯޓާއި އާމްދަނީ ވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް ދަށަށް

މިދިޔަ އޮކްޓޯބަރު މަހު ރާއްޖެ އިން މަހާއި މަހުގެ އުފެއްދުންތައް އެކްސްޕޯޓްކުރި މިންވަރާއި ލިބުނު އާމްދަނީ ވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް ދަށަށް ހިނގައްޖެ އެވެ.

23 ޖެނުއަރީ

January 23, 2017 5
އިމްޕޯޓާއި އެކްސްޕޯޓް އިތުރު، ޑިއުޓީ އާމްދަނީ މައްޗަށް

މިދިޔަ މަހު ރާއްޖެ އަށް އެތެރެކުރި އަދި ރާއްޖޭން ބޭރުކުރި މުދަލުގެ މިންވަރު އިތުރުވެ، ޑިއުޓީގެ ގޮތުގައި ލިބުނު އާމްދަނީ ވެސް މައްޗަށް ހިނގައްޖެ އެވެ.

02 އޮކްޓޯބަރ

October 02, 2016 1
ފެލިވަރު ދަޅުމަސް ބޭރުކުރަން އަލުން ފަށަނީީ

ޅ. ފެލިވަރުގައި އުފައްދާ ދަޅުމަސް ބޭރުކުރުން ދުވަސްތަކަކަށް މެދުކެނޑިފައި އޮތުމަށް ފަހު، އެތަނުގެ ވަސީލަތްތައް ރަނގަޅުކޮށްގެން އަލުން އެކަން ފަށާ ގޮތަށް ނިންމައިފި އެވެ.

26 ސެޕްޓެމްބަރ

September 26, 2016 5
ޗައިނާ ފްރީ ޓްރޭޑްގައި 2017 ކުރީކޮޅު ސޮއިކުރަނީ

ރާއްޖޭން ބޭރު ކުރާ މަހާއި ސީފުޑްގެ ބާވަތްތަކުން އެއްވެސް ވަރަކަށް ޓެކްސް ނުނަގާ ގޮތަށް ބައްޓަންކޮށްފައިވާ މިނިވަން ވިޔަފާރީގެ އެއްބަސްވުމުގައި ޗައިނާއާ އެކު އަންނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ތިން މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ސޮއި ކުރެވޭނެ ކަމަށް ސަރުކާރުން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

25 ސެޕްޓެމްބަރ

September 25, 2016
އިމްޕޯޓް އިތުރު ވިޔަސް އާމްދަނީ މަދުވެއްޖެ

މިދިޔަ މަހު ރާއްޖެ އެތެރެ ކުރި މުދަލުގެ އަގު އަށް ޕަސެންޓް އިތުރުވި ނަމަވެސް ޑިއުޓީގެ ގޮތުގައި ލިބުނު އާމްދަނީ ހަތް ޕަސެންޓް ދަށަށް ހިނގައްޖެ އެވެ.

02 ސެޕްޓެމްބަރ

September 02, 2016 5
މަސް ކިރުވި މިންވަރާއި އެކްސްޕޯޓްކުރި މިންވަރު ދަށަށް

މިދިޔަ ޖުލައި މަހު މަސްވެރިން ބޭނި މަހުގެ ތެރެއިން ކުންފުނިތަކަށް ކިރުވި މިންވަރާއި ރާއްޖެއިން އެކްސްޕޯޓްކުރި މިންވަރު ވެސް ދަށަށް ހިނގައްޖެ އެވެ.