23 މެއި

May 23, 2019
މަސް އެކްސްޕޯޓުކޮށްގެން 21.8 މިލިއަން ޑޮލަރު!

މަސް އެކްސްޕޯޓްކޮށްގެން މާޗު މަހު 21.8 މިލިއަން ޑޮލަރު (336 މިލިއަން ރުފިޔާ) ގެ އާމްދަނީއެއް ލިބިއްޖެ އެވެ.

17 އެޕްރީލް

April 17, 2019 19
މުނިފޫހިފިލުވަން ކުރާ މަސްވެރިކަން ބިލުން އުނިކުރަނީ

މުނިފޫހިފިލުވަން ކުރާ މަސްވެރިކަމަށް ވެސް ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީގެ ހުއްދަ ނަގަން ޖެހޭ ގޮތަށް ބިލްގައި ހިމެނުނީ އޮޅުކަމުން ކަމަށާއި އެހެންވެ އެ ބިލް އިސްލާހުކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އެ މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

03 އެޕްރީލް

April 03, 2019 27
މި ދެ ބޯވަދިލަމަހުގެ އަގަކީ 4،100 ރުފިޔާ!

މި ސަރުކާރުން މުޅިން އަލަށް ރާއްޖޭގައި ފެށި ތުތިބޯވަދިލަ މަހުގެ މަސްވެރިކަން މިހާރު ވަނީ ވައިގައި ހިފަން ފަށައިފަ އެވެ.

22 މާޗް

March 22, 2019 67
"ބޮޑު ކަމަކަށް" ނުކުރަނީ ވައްކަން: ރައީސް

މި ސަރުކާރުން "ބޮޑު ކަމެއް" ނުކުރާ ކަމަށް ބައެއް ފަރާތްތަކުން ބުނަމުންދާ ކަމަށާއި މި ސަރުކާރުން ނުކުރާ ކަމަކީ ވައްކަން ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

17 މާޗް

March 17, 2019 13
މިއަހަރު ނިމޭ އިރު މަހުގެ ހަމަ އަގު ލިބެން ފަށާނެ

މި އަހަރު ނިމޭ އިރު މިފްކޯ އަށް އަމިއްލަ ފައިމައްޗަށް ތެދުވެވި، ރާއްޖޭގެ މަސްވެރިންނަށް މަހުގެ ހަމަ އަގު ލިބެން ފަށާނެ ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

12 މާޗް

March 12, 2019 8
މަހުގެ ޑިއުޓީ ކުޑަކޮށްދެވޭތޯ އީޔޫއިން ބަލާނެ: ޝާހިދު

ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަންގެ ގައުމުތަކަށް ރާއްޖޭން އެކްސްޕޯޓްކުރާ މަހުން މިހާރު ނަގާ 24 ޕަސެންޓްގެ ޑިއުޓީ ކުޑަކުރަން އެ ޖަމާއަތުން މަސައްކަތް ކުރާނެ ކަމަށް ރާއްޖޭގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

03 މާޗް

March 03, 2019 10
މަސްވެރިޔާ ކާޑު: ބޮޑު ފަސޭހައެއް، ހިތްހަމަޖެހުމެއް!

މަސްވެރިން ކަނޑު މައްޗަށް ނުކުމެ ކުރާ ބުރަ މަސައްކަތުން ބާނާ މަސްކޮޅު ވިއްކާލި ނަމަވެސް ފައިސާކޮޅު އަތަށް އަރަނީ އޭގެ ހަފްތާއެއްހާ ދުވަސް ފަހުންނެވެ. ކްރެޑިޓަށް މަސް ވިއްކައިގެން މަސްވެރިން އެ ފައިސާ ނުލިބި، އެތައް ދުވަހެއް ހޭދަކުރަންޖެހެ އެވެ. މިކަން ބޮޑުވެގެން އެތައް ފަހަރަކު މަސްވެރިން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރެ އެވެ....

01 މާޗް

March 01, 2019 13
ލަންކާގެ 4 މަސްބޯޓެއް ހިފަހައްޓައިފި

ރާއްޖޭގެ އިގުތިސާދީ ސަރަހައްދުން ގަވައިދާ ހިލާފަށް މަސްވެރިކަން ކުރަނިކޮށް ސްރީލަންކާގެ ހަތަރު މަސްބޯޓެއް ކޯސްޓްގާޑުން ހިފަހައްޓައިފި އެވެ.

20 ފެބުރުއަރީ

February 20, 2019 15
މަސްވެރިން ހިތާމައިގައި ދެން ތިބޭކަށް ނުޖެހޭނެ: ރައީސް

މަސް ކިރުވި ފައިސާ ނުލިބިގެން މަސްވެރިން ހިތާމައިގެ ދުވަސްތައް ދެން ގުނަން ނުޖެހޭނެ ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް މިރޭ، ގއ. ކޫއްޑޫގައި ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

17 ފެބުރުއަރީ

February 17, 2019 17
މަސް ކިރަން ލަންކާއަށް: ދެކޮޅު ޖެހޭނެ ކަމެއްތަ؟

ރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުން ވަގަށް މަސްވެރިކޮށްގެން އެންމެ ގިނައިން އަތުލައިގަންނަނީ ސްރީ ލަންކާ މަސްބޯޓްތަކެވެ. ނުއަގުގައި ދިވެހިންގެ އަތުން މަސް ގަނެ އެކްސްޕޯޓް ކުރުމުގައި ވެސް ލަންކާ މީހުން އުޅެނީ ވަރަށް ކުރީގަ އެވެ. އެ ހާލަތުގައި އޮއްވައި ސްރީ ލަންކާ އާއި ރާއްޖޭގެ ކަނޑު ސަރަހައްދު ދެ ގައުމަށް ބޭނުން ކުރެވޭނެ ގޮތްތަކެއް...

06 ފެބުރުއަރީ

February 06, 2019 60
މަސްވެރިން: މިޔަރު ގިނަވެ، އުނދަގުލަކަށް ވެއްޖެ!

މީގެ އަށް އަހަރު ކުރިން މިޔަރު ބޭނުން ރާއްޖޭގައި މަނާކޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުން އޭގެ ރަނގަޅު އަސަރު މިޔަރުގެ އާބާދީއަށް ވަނީ ކޮށްފަ އެވެ. އެކަމަކު މިޔަރު ގިނަވެ އޭގެ އުނދަގޫ މަސްވެރިކަމަށް ފޯރާފައިވާ ކަމުގެ ޝަކުވާ މަސްވެރިން ކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

08 ޖެނުއަރީ

January 08, 2019 24
މަދުން ނޫނީ ނުފެންނަ އެމެއް އާދަޔާ ހިލާފަށް ގިނަވެއްޖެ

ރާއްޖެއިން ވަރަށް މަދުން ނޫނީ ނުފެންނަ ވައްތަރެއްގެ އެމެއް ކަމަށްވާ "ކަރަވަތި" މި ދުވަސްވަރު އާދަޔާ ހިލާފަށް ގިނަވެ، ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުން ފެންނަން ފަށައިފި އެވެ.

07 ޖެނުއަރީ

January 07, 2019 3
އދ. އަތޮޅުގެ ފުރަތަމަ އައިސް ޕްލާންޓް މަހިބަދޫގައި

އދ. އަތޮޅުގެ ފުރަތަމަ އައިސް ޕްލާންޓް އަމިއްލަ ކުންފުންޏަކުން މަހިބަދޫގައި ބަހައްޓައިފި އެވެ.

06 ޖެނުއަރީ

January 06, 2019 7
ތުތިބޯވަދިލަމަހުގެ މަސްވެރިކަންކުރާ ސާމާނު ދޫކުރަނީ

ތުތިބޯވަދިލަ މަހުގެ މަސްވެރިކަން ތައާރަފްކުރުމަށް، އެކަމަށް ބޭނުންވާ ސާމާނު މަސްވެރިންނަށް ދޫކުރާނެ އުސޫލެއް ކަނޑައަޅައި ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީން މިއަދު އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

31 ޑިސެމްބަރ

December 31, 2018 20
ކަނދުން ގަވައިދާ ހިލާފަށް މަސްވެރިކަންކުރުން އާންމުވަނީ

މުނިފޫހި ފިލުވުމުގެ ގޮތުން މަސްވެރިކަންކުރާ ބައެއް މީހުން އޮއިވާލި ކަނދުފަތިތައް ކައިރީ ވަދު އަޅައިގެން މަސްވެރިކަންކުރުން އިތުރުވެފައި ވާތީ އެގޮތަށް އަމަލުކުރާ މީހުންނާ މެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީން ފަށައިފި އެވެ.

18 ޑިސެމްބަރ

December 18, 2018 9
މަސްވެރިކަމާއި ދަނޑުވެރިކަމަށް 77 ރަށެއް

ރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަމާއި ދަނޑުވެރިކަމަށް ސަރުކާރުން ކުއްޔަށްދީފައިވާ ރަށްތައް އިއުލާނުކޮށްފި އެވެ.

13 ޑިސެމްބަރ

December 13, 2018 10
ޒުވާން ކެޔޮޅު އަކްބަރުގެ ދުލުން!

ގއ. ގެމަނަފުއްޓަށް އުފަން އަލީ އަކްބަރަށް ރޭ ވަނީ ޒުވާން ކެޔޮޅުގެ މަގާމު ލިބިފަ އެވެ. އުމުރުން 31 އަހަރުގެ އަކްބަރު މަސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާ އަށް ނުކުތީ 18 އަހަރުގަ އެވެ. އޯލެވެލް ނިންމުމަށް ފަހު 2004 ވަނަ އަހަރު މަސްވެރިކަމަށް ނުކުތީ، މިކަމަށް އޮތް ލޯތްބެއްގެ ބޮޑުކަމުންނެވެ. އެހެން ނަމަވެސް 2007 ވަނަ އަހަރު ފުލުހުންގެ ވަޒީފާއާ ގުޅުނީ...

12 ޑިސެމްބަރ

December 12, 2018 3
ދޮޅު އަހަރުގެ ތެރޭގައި މިފްކޯ އަށް ފައިދާވާނެ

ސަރުކާރުގެ މަސް ކުންފުނި، މިފްކޯއަކީ ފައިދާގައި ހިންގާ ކުންފުންޏަކަށް ކުރިއަށް އޮތް ދޮޅު އަހަރުގެ ތެރޭގައި ހަދާނެ ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

December 12, 2018 13
އައިސް ޕްލާންޓްތައް ހިންގުން ކައުންސިލްތަކަށް

އައިސް ޕްލާންޓްތަކާއި މަސް ޕްލާންޓްތައް ކައުންސިލާއި ރައްޔިތުން ހިއްސާވާގޮތަށް ހިންގުމަށް ސަރުކާރުން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ...

05 ޑިސެމްބަރ

December 05, 2018 1
ފާނަ އެކްސްޕޯޓު ކުރުމަށް އެތެރެކުރާ ތަކެތިން ޑިއުޓީ

ލޮނު އަދި ފެނުގައި ގެންގުޅޭ އެކުއޭރިއަމް މަހާއި ދިރޭ ފާނަ ރާއްޖެ އިން އެކްސްޕޯޓު ކުރަން ރާއްޖެ އެތެރެކުރާ ތަކެތިން ޑިއުނީ ނަގަން ފަށައިފި އެވެ.

18 ނޮވެމްބަރ

November 18, 2018 30
ބޭރުގެ މަސްބޯޓުތައް މިހާރުވެސް ވާނީ ހުއްޓުވާފަ: ޝައިނީ

ރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުގައި ބޭރުގެ މަސްބޯޓުތައް މަސްވެރިކަން ކުރުން މިހާރު ވެސް ވާނީ މުޅިން ހުއްޓުމަކަށް ގެނެސްފައި ކަމަށް ކުރީގެ ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު ޝައިނީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.