08 އޮކްޓޯބަރ

October 08, 2019 7
މަލިކު ކައިރިން ހިފެހެއްޓި ރާއްޖޭގެ ދޯނި ދޫކޮށްލައިފި

މަލިކު ކައިރިން މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު އިންޑިއާ ސިފައިން ހިފެހެއްޓި ރާއްޖޭގެ މަސް ދޯނި މިއަދު ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.

24 ސެޕްޓެމްބަރ

September 24, 2019
މަހުގެ އުފެއްދުންތައް މާކެޓްކުރުމާ ބެހޭ ޕްރޮގްރާމެއް

މަހުގެ އުފެއްދުންތައް މާކެޓު ކުރުމާ ބެހޭ މައުލޫމާތު ދިނުމަށް ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީން މ. ދިއްގަރުގައި މާކެޓިން ޕްރޮގްރާމެއް ބާއްވައިފި އެވެ.

12 ސެޕްޓެމްބަރ

September 12, 2019 7
ފުވައްމުލަކަށް ދޮންވެލި ދޭން ބައެއް ރަށްރަށުން އެއްބަސް

ގެދޮރު އިމާރާތްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ދޮންވެލި ފުވައްމުލަކުން ނުލިބޭތީ ދޮންވެލި ހޯދަން ގއ. އާއި ގދ. އަތޮޅުގެ ބައެއް ރަށްރަށާ އެކު މަޝްވަރާކޮށް، އެއްބަސްވުމަކަށް އާދެވިފައިވާ ކަމަށް ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

01 ސެޕްޓެމްބަރ

September 01, 2019 12
މެރިން ރިސާޗް ސެންޓަރުގެ ނަން ބަދަލު ކުރައްވައިފި

މެރިން ރިސާޗް ސެންޓަރުގެ ނަން ބަދަލު ކުރައްވައި، އެތަނުގެ ބައެއް މަސައްކަތްތަކަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް މިއަދު ބަދަލު ގެންނަވައިފި އެވެ.

28 އޯގަސްޓް

August 28, 2019 2
މާޅޮހުގެ ހައިޑްރޮޕޯނިކްސް ޕްރޮގްރާމް އިފްތިތާހު ކޮށްފި

ބ. މާޅޮހުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗާއިން ކުރިއަށްގެންދާ ހައިޑްރޮޕޯނިކްސް ޕްރޮގްރާމް މިއަދު އިފްތިތާހު ކޮށްފި އެވެ.

25 ޖުލައި

July 25, 2019 1
ފީލްޑް އޮފިސަރުން ތަމްރީނުކުރަން އިންޑިއާ އަށް

ދަނޑުވެރިކަމުގެ ދާއިރާ އަށް ފީލްޑް އޮފިސަރުން ތަމްރީނުކުރަން މުހައްމަދު އުމަރު ފައުންޑޭޝަންގެ އެހީގައި އިންޑިއާ އަށް ފޮނުވަން ނިންމައިފި އެވެ.

20 ޖޫން

June 20, 2019 4
ދަނޑުވެރިންނަށް ހިލޭ ގުޅޭ ޕްލޭނެއް އުރީދޫން

ދަނޑުވެރިންނަށް ހިލޭ ފޯނުކުރެވޭ ޕްލޭންތަކެއް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗާ މިނިސްޓްރީ އާއި އުރީދޫ ގުޅިގެން މިއަދު ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ.

19 ޖޫން

June 19, 2019 6
ޑިއުޓީ ނުނަގާ ތެޔޮ ގަތުމާއި ސަޕްލައިކުރަން ހުޅުވާލައިފި

ޑިއުޓީ ނުނަގާ ރާއްޖެ އެތެރެކުރާ ޑީސަލް ގަތުމަށާއި އެ ތެޔޮ ސަޕްލައިކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެ ފުރުސަތު ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

25 އެޕްރީލް

April 25, 2019 30
ހިތުހުރި ގޮތަކަށް ޕެސްޓިސައިޑް ބޭނުންކުރުމުގެ އަގު

ދަނޑުވެރިކަމުގައި ކެމިކަލް ޕެސްޓިސައިޑް ބޭނުންކުރުން ރާއްޖޭގައި ހައްދުން ނައްޓާފައި އޮތީ ކޮންޓްރޯލްކުރުމުގެ މާ ބޮޑު ފިޔަވަޅެއް ނެތި އެވެ. އޭގެ ގެއްލުންތައް ފޯރާފައި ހުރި މިންވަރެއް ކަށަވަރުން އެނގޭކަށް ވެސް ނެތެވެ. އެކަމަކު ދަނޑުގޮވާންކުރުމުގެ އާދަތައް ހުރީ އިންސާނުންގެ ސިއްހަތަށާއި އެހެނިހެން ދިރޭއެއްޗެއްސާއި ތިމާވެއްޓަށް...

22 އެޕްރީލް

April 22, 2019 15
ޕެސްޓިސައިޑް ބޭނުންކުރުމާ ބެހޭ ބިލެއް މަޖިލިހަށް

ދަނޑުވެރިކަމުގެ އުފެއްދުންތައް ކުރިއެރުވުމަށް ޕެސްޓިސައިޑް ބޭނުން ކުރެވޭނެ ގޮތްތައް ކަނޑައަޅައި ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހަށް ބިލެއް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

03 އެޕްރީލް

April 03, 2019 27
މި ދެ ބޯވަދިލަމަހުގެ އަގަކީ 4،100 ރުފިޔާ!

މި ސަރުކާރުން މުޅިން އަލަށް ރާއްޖޭގައި ފެށި ތުތިބޯވަދިލަ މަހުގެ މަސްވެރިކަން މިހާރު ވަނީ ވައިގައި ހިފަން ފަށައިފަ އެވެ.

07 މާޗް

March 07, 2019 37
މުސާރައިން ކެނޑި 250ރ ހޯދަން ތިން އަހަރު!

ގަވާއިދާ ހިލާފަށް މުސާރައިން ކެނޑި 250ރ އަނބުރާ ހޯދަން ޒުވާނަކު ގާތްގަނޑަކަށް ތިން އަހަރު ހޭދަކޮށްފި އެވެ.

26 ފެބުރުއަރީ

February 26, 2019 19
ފެނުގައި ދަނޑުވެރިކަަަަން ކުރަން ދަސްކޮށްދެނީ

ފެނުގައި ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމުގެ ނިޒާމް ގާއިމްކޮށް، އެކަން ކުރަން ތަމްރީނުކުރަން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗާ އިން ނިންމައިފި އެވެ.

13 ފެބުރުއަރީ

February 13, 2019 35
ރުއްތައް މުސްކުޅިވީ، އެއްވެސް އަޅާލުމެއް ނެތް!

ދައުލަތުގެ ނިޝާނުގެ ދިމާ މެދުގައި ބޮޑުކޮށް ރުކެއް އެ އިންނަނީ ސަބަބަކާ ހެދި އެވެ. ރުކަށް ވުރެ ބޮޑަށް ދިވެހިންގެ ދިރިއުޅުމާ ގުޅިލާމެހިފައިވާ އެއްޗެއް ނެތޭ ވެސް ބުނެވިދާނެ އެވެ. ބޭނުންކުރެވެން ހުރި ގޮތްތައް ގިނަކަމުން އެއްވެސް އެއްޗެއް އެއްލާލަން ނުޖެހޭ އެއްޗެއްގެ ގޮތުގައި ދިވެހިން ދަންނަ ރުކަކީ ރާއްޖޭގެ އައިޑެންޓިޓީގެ ވެސް...

22 ޖެނުއަރީ

January 22, 2019
ވަރުވާ އަށް ރަށްތައް ދޫކުރުން މެދުކަނޑާލައިފި

ވަރުވާ އަށް ރަށްތައް ދޫކުރުން ސަރުކާރުން ވަގުތީ ގޮތުން މެދުކަނޑާލައިފި އެވެ.

18 ޖެނުއަރީ

January 18, 2019 49
ޝައިނީގެ ރައްދު ޒަހާއަށް: ތެޔޮ ނެތްކަން ސާބިތުކޮށްދީ!

ރާއްޖޭން ތެޔޮ ފެނިފައިނުވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރު ޒަހާ ވަހީދު ދެއްކެވި ވާހަކަތައް ސާބިތުކޮށްދެއްވަން ޖެހޭ ކަމަށް މިދިޔަ ސަރުކާރުގެ ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ޝައިނީ މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

10 ޖެނުއަރީ

January 10, 2019 3
ދަނޑުވެރިކަމުގައި ޑިއުޓީ ނުނަގާނެ ތަކެތި ކަނޑައަޅައިފި

ދަނޑުވެރިކަމަށް އެތެރެކުރާ ތަކެތީގެ ތެރެއިން ޑިއުޓީ ނުނަގާނެ އެއްޗެހި ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗާ މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅައިފި އެވެ.

January 10, 2019 28
ޖަނަވާރުންނަށް ފަރުވާދޭ ކްލިނިކެއް ހުޅުވައިފި

ޖަނަވާރުންނަށް ފަރުވާދޭ ވެޓެރިނަރީ ކްލިނިކެއް ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީން ވިލިމާލޭގައި މިއަދު ހުޅުވައިފި އެވެ.

09 ޖެނުއަރީ

January 09, 2019 10
ޖަނަވާރުންނަށް ފަރުވާދޭ މަރުކަޒެއް ހުޅުވަނީ

ޖަނަވާރުންނަށް ފަރުވާދޭ މަރުކަޒެއް ވިލިމާލޭގައި މާދަމާ ހުޅުވާނެ ކަމަށް ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ.

31 ޑިސެމްބަރ

December 31, 2018 20
ކަނދުން ގަވައިދާ ހިލާފަށް މަސްވެރިކަންކުރުން އާންމުވަނީ

މުނިފޫހި ފިލުވުމުގެ ގޮތުން މަސްވެރިކަންކުރާ ބައެއް މީހުން އޮއިވާލި ކަނދުފަތިތައް ކައިރީ ވަދު އަޅައިގެން މަސްވެރިކަންކުރުން އިތުރުވެފައި ވާތީ އެގޮތަށް އަމަލުކުރާ މީހުންނާ މެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީން ފަށައިފި އެވެ.

12 ޑިސެމްބަރ

December 12, 2018 25
ކުދި ބޯވަދިލަ މަހުގެ މަސްވެރިކަން ރާއްޖޭގައި ފަށަނީ

ކުދި ބޯވަދިލަ މަހުގެ މަސްވެރިކަން ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ރާއްޖޭގައި ފެށުމަށް މި ސަރުކާރުން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރު ޒަހާ ވަހީދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

December 12, 2018 8
ރަށްތައް ބެލެހެއްޓުން އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީގެ ދަށަށް!

ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށްތައް ބެލެހެއްޓުން އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީގެ ދަށަށް ބަދަލުކޮށްފި އެވެ.