11 ސެޕްޓެމްބަރ

September 11, 2019 1
ރެއާލަށް ކުރީ ބޮޑު ކާމިޔާބެއްގެ ގޯސް އަސަރު: ޕެރޭޒް

މެޑްރިޑް (ސެޕްޓެމްބަރު 11) - ޖެހިޖެހިގެން ތިން އަހަރު ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ކާމިޔާބުކޮށް ރެއާލް މެޑްރިޑުން ރެކޯޑެއް ގާއިމްކުރުމަށް ފަހު މިދިޔަ ސީޒަނުގައި މާ ބޮޑަށް ހަމަޖެހިލެވުމުން އޭގެ ގޯސް އަސަރުކުރިކަމަށް އެ ކްލަބްގެ ރައީސް ފްލޮރެންޓީނޯ ޕެރޭޒް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

05 އޮކްޓޯބަރ

October 05, 2018 5
ލޮޕެޓީގަށް ރެއާލުގެ ރައީސްގެ އިތުބާރު ގެއްލެނީ

މެޑްރިޑް (އޮކްޓޫބަރު 5) - ފަހަކަށް އައިސް ރެއާލް މެޑްރިޑް ކުޅޭ މެޗުތަކުގައި ފެންނަ ކުޅުމުގެ ސަބަބުން އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ހުލެން ލޮޕެޓީގުގެ އިތުބާރު އެ ކްލަބްގެ ރައީސް ފްލޮރެންޓީނޯ ޕެރޭޒްގެ ކުރިމަތީގައި ގެއްލެން ފަށާފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

30 ޖުލައި

July 30, 2018 1
ޓްރާންސްފާގެ މަޝްވަރާތަކަށް ރެއާލުގެ ރައީސް ލަންޑަނަށް

މެޑްރިޑް (ޖުލައި 30) - ކުޅުންތެރިންގެ ޓްރާންސްފާގެ މަޝްވަރާތަކެއް ކުރުމަށް ރެއާލް މެޑްރިޑްގެ ރައީސް ފްލޮރެންޓީނޯ ޕެރޭޒް އަންނަ ހަފްތާގައި ލަންޑަނަށް ދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެެ.

26 ޑިސެމްބަރ

December 26, 2017 3
މިއީ ރެއާލް މެޑްރިޑުގެ އެންމެ ކާމިޔާބު އަހަރު: ޕެރޭޒް

މެޑްރިޑް (ޑިސެމްބަރު 26) – ތާރީހުގެ ތެރެއަށް 2017 ވަނަ އަހަރު ވަދެގެންދާނީ ރެއާލް މެޑްރިޑުން ދުވަހަކު ވެސް ހަނދާން ނުނެތޭނެ އަހަރެއްގެ ގޮތުގައި ކަމަށް އެ ކްލަބުގެ ރައީސް ފްލޮރެންޓީނޯ ޕެރޭޒް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.