04 މެއި

May 04, 2019
ރަންވޭ އަށް ޖެއްސި ބޯޓު ކޯރެއްގެ ތެރެއަށް

ފްލޮރިޑާ (މެއި 4) - އެމެރިކާގެ ފްލޮރިޑާ ސްޓޭޓަށް ޖެއްސި ބޯއިން 737 ގެ މަތިންދާ ބޯޓެއް ރަންވޭ އިން ކަހާލައިގެން ގޮސް ކޯރަކަށް ވެއްޓިއްޖެ އެވެ.

14 އެޕްރީލް

April 14, 2019
އިންސްޓަ އެކައުންޓް ޑިލީޓް ކުރުމުން ޕޮލިހަށް

އެއްލައްކަ އަށް ވުރެ ގިނަ ފޮލޯވަރުން ތިބި އިންސްޓަގްރާމް އެކައުންޓެއް ކުއްލި ގޮތަކަށް ޑިލީޓްކޮށްލި މައްސަލައެއް އެމެރިކާގެ އަންހެނަކު ފުލުހުންނަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

13 އެޕްރީލް

April 13, 2019 12
8 މިލިއަނަށް ރަށެއް ގަތް މީހަކު ވައްކަންކޮށްގެން ހައްޔަރުކޮށްފި

އަށް މިލިއަން ޑޮލަރަށް ޕްރައިވެޓް ރަށެއް ގަތްތާ އެއް ދުވަސް ފަހުން، އެމެރިކާގެ ދުވަސްވީ ފިރިހެނަކު ފިހާރައަކުން ވައްކަންކޮށްގެން ހޮނިހިރު ދުވަހު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

14 މާޗް

March 14, 2019 3
"އަންހެނުން ހޯދަން" ފުލުހުންގެ ޑޭޓާބޭސް ބޭނުންކޮށްފި

އެމެރިކާގެ ފްލޮރިޑާގެ ފުލުހުންގެ ޓްރެފިކް ޑިޕާޓްމަންޓްގައި މަސައްކަތް ކުރި ފުލަހަކު "އަންހެނުން ހޯދަން" ފުލުހުންގެ ޑޭޓާބޭސް ބޭނުންކޮށް، ބައެއް އަންހެނުންނާ ގުޅުން ވެސް ހިންގާފައިވާ މައްސަލައެއް ތަހުގީގު ކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

04 މާޗް

March 04, 2019 1
ބުޅަލެއް ދަތް އަޅައިގެން ފަރުވާ އަށް 50،000 ޑޮލަރު

މަގުމަތީގައި އުޅުނު ބަލި ބުޅަލަކަށް އެހީވެގެން މިވަރުގެ ކަމަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހިދާނެ ކަމަކަށް އެއްވެސް މީހަކު ހިއެއް ނުކުރާނެ އެވެ. އެމެރިކާގެ މި އަންހެން މީހާގެ އަތުގައި ބުޅަލެއް ދަތް އަޅައިގެން ލިބުނު ކުޑަކުޑަ ޒަހަމަކަށް ފަރުވާ ހޯދަން ކުރިމަތިލާން ޖެހުނީ 50،000 ޑޮލަރުގެ ބިލަކާ އެވެ.

21 ނޮވެމްބަރ

November 21, 2018
ގޭމުގެ ފޯރި ގަދަވެ، ގެޔަށް ވަނީ ފުލުހުން

"ހެޔޮ ނުވާނެ އަހަރެން މަރާ ނުލާތި" އޭ އަންހެނަކު ބުނާ އަޑު އިވުނެވެ. ދެން އިވެނީ ފިރިހެނަކު "މަގޭ ބަޑި ނެގީ ކީއްވެހޭ؟" އަހާ އަޑެވެ. އަވަށްޓެރިއެއްގެ ގެއަކުން މީހަކަށް އިވުނު މި އަޑުތަކާ އެކު އޭނާ ގަތީ ބިރެވެ.

14 އޮކްޓޯބަރ

October 14, 2018 19
އިންތިޚާބަކީ ބާތިލްކުރާ އެއްޗެއް ހެއްޔެވެ؟

"އުންޑައިގެ ބާރަށް ވުރެ ގަދައީ ވޯޓުގެ ބާރު،" އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ރައީސެއް ކަމަށްވާ އެބްރަހަމަ ލިންކަން އިންތިޚާބާ ގުޅޭ ގޮތުން ވިދާޅުވެފައިވެ އެވެ.

11 އޮކްޓޯބަރ

October 11, 2018 1
ތިން ވަނަ އަށް އެންމެ ބާރުގަދަ ތޫފާން އެމެރިކާ އަށް

ފްލޮރިޑާ (އޮކްޓޯބަރު 11) - އެމެރިކާގެ ތާރީޚުގައި މިހާތަނަށް އެރި އެންމެ ބާރުގަދަ ތޫފާން ފްލޮރިޑާ އަށް އަރައިފި އެވެ.

20 ޖުލައި

July 20, 2018 6
ފްލޮރިޑާ ގޮނޑުދޮށުން ބޮލި ހޮވި މީހަކު ޖަލަށް

ފްލޮރިޑާ (ޖުލައި 20) - ފްލޮރިޑާގެ ކީ ވެސްޓަށް ޗުއްޓީއެއްގައި ޒިޔާރަތް ކުރި ޓެކްސަސްގެ އަންހެނަކު ގޮނޑުދޮށުން ބޮލިތަކެއް ހޮވުމުން ޖޫރިމަނާއަކާ އެކު ޖަލަށްލައިފި އެވެ.

16 މާޗް

March 16, 2018 2
އެމެރިކާގައި ބްރިޖެއް ވެއްޓި ހަތަރު މީހުން މަރުވެއްޖެ

ފްލޮރިޑާ (މާޗް 16) - އެމެރިކާގެ މިއާމީގެ ފްލޮރިޑާ އިންޓަނޭޝަނަލް ޔުނިވާސިޓީއާ ކައިރީގައި މަގު ހުރަސްކޮށް ހިންގުމަށް އަލަށް ހެދި ބްރިޖެއް ވެއްޓި ހަތަރު މީހުން މަރުވެ 10 މީހުން ޒަޚަމްވެއްޖެ އެވެ.

18 ފެބުރުއަރީ

February 18, 2018 1
ސްކޫލް ހަމަލާގައި ޓްރަމްޕުގެ ފާޑުކިޔުން އެފްބީއައި އަށް

ވޮޝިންޓަން (ފެބްރުއަރީ 18) - އެމެރިކާގެ ފްލޮރިޑާގެ ސްކޫލެއްގައި ބަޑިން ހަމަލާދީ 17 މީހުން މަރާލުމުގައި އެފްބީއައިގެ ޒިންމާ އޮތް ކަމަށް ވިދާޅުވެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ފާޑު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

16 ފެބުރުއަރީ

February 16, 2018 5
ފްލޮރިޑާ ހަމަލާގައި ފުޓުބޯޅަ ކޯޗު: ދަރިވަރުންގެ ދިފާއުގައި މޭދިއްކޮށްލި

ފްލޮރިޑާ (ފެބްރުއަރީ 16) - އެމެރިކާގެ ފްލޮރިޑާގެ ސްޓޯންމޭން ޑަގްލަސް ހައި ސްކޫލުގައި ދިން ބަޑީގެ ހަމަލާގައި 17 މީހުން މަރުވި ހާދިސާ އަށް ފަހު އެ ސްކޫލްގެ ފުޓުބޯޅަ ކޯޗު އާރޮން ފެއިސް އަށް އެތައް ބަޔަކު ދަނީ ތައުރީފް ކުރަމުންނެވެ. އެއް ބަޔަކު ބުނާ ގޮތުގައި އެއީ ބަތަލެކެވެ.

15 ފެބުރުއަރީ

February 15, 2018 11
އެމެރިކާގެ ސްކޫލެއްގައި ބަޑިޖަހާ 17 މީހުން މަރާލައިފި

ފްލޮރިޑާ (ފެބްރުއަރީ 15) - އެމެރިކާގެ ފްލޮރިޑާގެ ސްކޫލެއްގައި ބަޑިޖަހާ 17 މީހުން މަރާލައިފި އެވެ.

11 ސެޕްޓެމްބަރ

September 11, 2017 3
ތޫފާނުގައި ފްލޮރިޑާގެ ހަތަރު މިލިއަން ގެއިން ކަރަންޓް ކެނޑިއްޖެ

ފްލޮރިޑާ (ސެޕްޓެމްބަރު 11) - އެމެރިކާގެ ފްލޮރިޑާ އަށް އިއްޔެ އެރި ބާރުގަދަ ތޫފާނުގައި ހަތަރު މިލިއަން ގެ އާއި ވިޔަފާރި ހިންގާ ތަންތަނުން ކަރަންޓް ކެނޑިފައިވާ ކަމަށ ޔުޓިލިޓީ...

September 11, 2017 2
ބާރުގަދަ ތޫފާން ފްލޮރިޑާ އަށް އަރާ، މަޔާމީގެ ބައެއް ފެނުއަޑީގައި

ފްލޮރިޑާ (ސެޕްޓެމްބަރު 11) - ކެރީބިއަންގައި އުފެދުނު ބާރުގަދަ ތޫފާން އިރްމާ އެމެރިކާގެ ފްލޮރިޑާގެ މުހިންމު ހިސާބުތަކަށް އަރައި، ބައެއް ސިޓީތަކުގައި ފެންބޮޑުވެއްޖެ އެވެ.

10 ސެޕްޓެމްބަރ

September 10, 2017 3
ފްލޮރިޑާ އަށް ތޫފާން އަރާތީ 6.3 މިލިއަން މީހުންނަށް އިންޒާރު

ފްލޮރިޑާ (ސެޕްޓެމްބަރު 10) - ކެރީބިއަން ސަރަހައްދުގައި އުފެދުނު ބާރުގަދަ ތޫފާން އެމެރިކާގެ ފްލޮރިޑާ އަށް މިއަދުގެ ވަގުތެއްގައި އަރާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭތީ އެ ސްޓޭޓުގެ 6.3 މިލިއަން މީހުން ރައްކާތެރިކަމުގެ ހިސާބުތަކަށް ބަދަލުވުމަށް އިންޒާރު ދީފި އެވެ.

16 ޖުލައި

July 16, 2017 3
ފްލޮރިޑާގައި ހެދުނު ވަޅުގަނޑަކަށް ދެ ގެ ދަަމައިގެންފި

ފްލޮރިޑާ (ޖުލައި 16) - ފްލޮރިގައި ހެދުނު ބޮޑު ވަޅުގަނޑަކަށް ދެ ގެ އާއި ބޯޓެއް ދަމައިގެންފި އެވެ.

08 ޖެނުއަރީ

January 08, 2017 5
ފުރާނަ ސަލާމަތްވީ ބެކްޕެކުގައި އޮތް ލެޕްޓޮޕުގެ ސަބަބުން

ފްލޮރިޑާ (ޖެނުއަރީ 8) - އެމެރިކާގެ ފްލޮރިޑާގެ އެއާޕޯޓަށް ދިން ހަމަލާގައި ޕަސިންޖަރަކު ސަލާމަތްވީ އޭނާގެ ބެކްޕެކުގައި އޮތް ލެޕްޓޮޕުގެ ސަބަބުން ކަމަށް ބުނެފި އެވެ.

07 ޖެނުއަރީ

January 07, 2017 4
ފްލޮރިޑާގެ އެއާޕޯޓުގައި ހަމަލާދިން މީހާ ހައްޔަރުކޮށްފި

ފްލޮރިޑާ (ޖެނުއަރީ 7) - އެމެރިކާގެ ފްލޮރިޑާގެ ފޯޓް ލައުޑާޑޭލް އެއާޕޯޓުގައި ހަމަލާދީ ފަސް މީހުން މަރާލި މީހާ ހައްޔަރުކޮށް އޭނާއާ ފުލުހުން ސުވާލު ކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

05 ނޮވެމްބަރ

November 05, 2016 3
ހިލަރީ އާއި ޓްރަމްޕުގެ ވެސް ސަމާލުކަން ފްލޮރިޑާ އަށް

ފްލޮރިޑާ (ނޮވެމްބަރު 5) - އަންނަ އަންގާރަ ދުވަހު އެމެރިކާގައި އޮންނަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރައްވާ ޑިމޮކްރެޓިކް ކެންޑިޑޭޓް ހިލަރީ ކްލިންޓަނާއި ރިޕަބްލިކަން ކެންޑިޑޭޓް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ފްލޮރިޑާގައި ކެމްޕޭން ވަރުގަދަ ކޮށްފި އެވެ.

31 އޮކްޓޯބަރ

October 31, 2016
ދޫ އެންމެ ދިގު މީހާގެ ރެކޯޑް މުގުރާލަނީ

ފްލޮރިޑާގެ އޮކާލާގައި ދިރިއުޅޭ އުމުރުން 20 އަހަރުގެ ޒުވާން އަންހެނަކު، ގިނިސް ބުކްސް އޮފް ވޯލްޑް ރެކޯޑްސްގައި ބައިވެރިވެ، ދޫ އެންމެ ދިގު މީހާގެ ރެކޯޑް މުގުރާލުމަށް ތައްޔާރުވަމުން އެބަދެ އެވެ. އޭނާ ބުނާ ގޮތުގައި އޭނާގެ ދުލުގައި 4.5 އިންޗި އެބަހުއްޓެވެ. އެ ދުލުން އޭނާއަށް ކަންފަތުގެ ފޫޅުގަނޑާއި އުޅޮނބޮށިކޮޅު އަދި ލޮލުގައި ވެސް ޖެއްސެ...