03 ސެޕްޓެމްބަރ

September 03, 2019 11
ޓްރީޓޮޕްގެ މުވައްޒަފުން ކާނާ ވިހަވި މައްސަލަ ބަލަނީ

ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލްގެ މުވައްޒަފުންތަކެެއް ކާނާ ވިހަވެގެން ފަރުވާ ދޭން ޖެހުނު ކަމަށާއި އެއީ ކިހިނެއް ހިނގި ކަމެއްތޯ މިހާރު ބަލަމުން އަންނަ ކަމަށް އެ ހޮސްޕިޓަލުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

28 މާޗް

March 28, 2019 1
އޯޓް ބުއިމެއްގެ ބެޗަކުން ދަގަނޑުކޮޅުތަކެއް

އޯޓްލީ ޔޫކޭ ލިމިޓެޑުން ތައްޔާރުކުރާ "އޯޓް ޑްރިންކް ހޯލް" ގެ ބެޗަކުން ދަގަނޑުކޮޅުތަކެއް ފެނިގެން އެކަމަށް ސަމާލުވާން އިލްތިމާސްކޮށްފި އެވެ.

20 މާޗް

March 20, 2019 29
މީދަލާއި ފުޅަ ފެނިގެން "ދަ ޑެކް" ބަންދުކޮށްފި

ކާނިވާ ސަރަހައްދުގައި ހަދާފައި "ދަ ޑެކް" އިން ވިއްކާ ކާ އެއްޗެހީގެ ތެރެއިން މީދަލާއި ފުޅަ ފެނުނު މައްސަލައެއްގައި އެ ތަން ބަންދުކޮށްފި އެވެ.

03 ޖެނުއަރީ

January 03, 2019 4
މަހުގެ ބާވަތެއް ނުހިމެނޭ ސޮސެޖް ރޯލެއް

މަހުގެ ބާވަތްތަކާ ދުރުވެ ތަރުކާރީ އަށް ބަރޯސާވާ މީހުން ދުނިޔޭގައި އިތުރުވަމުން އަންނަ އިރު އެފަދަ މީހުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން، އިނގިރޭސިވިލާތުގެ އެންމެ ބޮޑު ބޭކަރީ ޗެއިން ގްރެގްސް އިން "ވެޖަން-ފްރެންޑްލީ ސޮސެޖް ރޯލް" ބާޒާރަށް ނެރެން ނިންމައިފި އެވެ.

29 ޖޫން

June 29, 2017 17
ޕްލާސްޓިކް ބިސް ނެތްކަން ކަށަވަރުވާނީ ނަތީޖާ ލިބިގެން

ބާޒާރުގައި އާޓިފިޝަލް ބިސް ވިއްކާކަމަށް ބުނެ ފަތުރާ ވާހަކަތަކާ ގުޅިގެން މިހާތަނަށް ބެލިބެލުމުން އެފަދަ ބިހެއް ފެންނަން ނެތް ކަމަށާއި އެކަން ކަށަވަރުވާނީ ސާމްޕަލް ނެގި ބިސްތަކުގެ ނަތީޖާ އަންނަ ހަފުތާގައި ލިބިގެން ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

07 ޖޫން

June 07, 2017 27
ކޭކުގައި ފޫޖަހާފައި ހުރި ކަމެއް ނޭނގޭ: މޯލްޑިވިއަން

މޯލްޑިވިއަނުން ދަތުރުކުރި ފަސިންޖަރުންނަށް ރޯދަ ވީއްލަން ދިން ކޭކުގައި ފޫޖަހާފައި ހުރިކަން، އެ ކެނޑުމުގެ ކުރިން ނޭނގޭނެ ކަމަށާއި އެހެންކަމުން އެއީ އެނގިގެން ދިން އެއްޗެއް ނޫން...

June 07, 2017 61
މޯލްޑިވިއަނުން ރޯދަ ވީއްލަން ފޫޖަހާފައި ހުރި ކޭކު!

ފޫޖަހާފައި ހުރި ކޭކު ޕެކެޓްތަކެއް މޯލްޑިވިއަންގެ ފަސިންޖަރުންނަށް ރޯދަ ވީއްލަން ދިނުމުން އެކަމާ ބައެއް ފަސިންޖަރުން ނުރުހުން ފާޅުކޮށް، އެކަމުގެ ޝަކުވާ ކޮށްފި އެވެ.

07 ޖުލައި

July 07, 2016 2
ކާބޯތަކެތި ފިނިކޮށްގެން ގެންގުޅެވޭނީ ކިހާ ދުވަހަކު؟

އިނގިރޭސި ވިލާތުގައި 43 ޕަސެންޓް މީހުން ގަބޫލުކުރަނީ ފިނިކޮށްފައި ބަހައްޓަންޖެހޭ ކާބޯތަކެތި ގަންނަ ދުވަހު ފިނި ނުކުރެވިއްޖެ ނަމަ ދެން ބޭނުންކުރަން ނުވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި 38 ޕަސެންޓް މީހުން ބުނަނީ ގެރިމަސް ކެއްކުމަށް ފަހު އަލުން ފިނިކޮށްގެން ބޭނުންކުރުން ނުރައްކާތެރި ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން، ފިނިކޮށްފައި ހުއްޓަސް ކާނާ ނުބައިވެ...