20 ސެޕްޓެމްބަރ

September 20, 2019
ޔަޝިންގެ ނަމުގައި ކީޕަރުންނަށް ބެލޮންޑިއޯ އެވޯޑެއް

ޕެރިސް (ސެޕްޓެމްބަރު 20) - ފްރާންސް ފުޓްބޯލް މަޖައްލާ އިން ދޭ ބެލޮންޑިއޯ އެވޯޑުން މުޅިން އަލަށް މޮޅު ގޯލްކީޕަރު ހޮވަން ނިންމައި، އެ އެވޯޑް ދުނިޔޭގެ ތާރީހުގައި އުފެދުނު އެންމެ މޮޅު އެއް ގޯލްކީޕަރު ކަމަށްވާ ސޯވިއެޓް ޔޫނިއަންގެ ލެވް ޔަޝިން އަށް ހާއްސަކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

13 ސެޕްޓެމްބަރ

September 13, 2019 2
ގައުމީ ޓީމަކާ މި ވަގުތު ހަވާލެއްނުވާނަން: މޮރީނިއޯ

މެޑްރިޑް (ސެޕްޓެމްބަރު 13) - އޭނާ ދެން ވެސް ވިސްނުން ހުރީ ކްލަބަކާ ހަވާލުވުމަށް ކަމަށާއި މި ވަގުތު ގައުމީ ޓީމެއްގެ ކޯޗުކަމަށް ދިއުމަކީ ރަނގަޅު ނިންމުމަކަށް ނުވާނެ ކަމަށް މަޝްހޫރު ފުޓްބޯޅަ ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯ ބުނެފި އެވެ.

11 ސެޕްޓެމްބަރ

September 11, 2019 162
ބަލިވީމާ ޒިންމާ ނަގަން ޖެހުނީ ކޮމެންޓޭޓަރުތަ؟

ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމު ބަލިވުމުން އެކަމުގެ މާޔޫސްކަމާއި ރުޅިގަނޑު ވަރަށް ގިނަ ފަހަރަށް އާއްމުން ބާލާނީ ޓީވީ ކޮމެންޓޭޓަރަށެވެ. ނަފުރަތު އަމާޒުވަނީ މިދިޔަ 15 އަހަރަކަށް އަހަރު އެންމެ ގިނަ މެޗުތަކުގައި ކޮމެންޓްރީދިން ތަޖުރިބާކާރު ނޫސްވެރިޔާ އަބްދުﷲ އަޒްމީނަށެވެ. ޓީމު ބަލި ވަނީ ކޮމެންޓޭޓަރުގެ އަނގައިގެ ސަބަބުންނޭ ބުނެ ފާޑުކިޔުމުގެ...

09 ސެޕްޓެމްބަރ

September 09, 2019 6
ޓީވީ ރައިޓްސް އިން އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ލިވަޕޫލަށް

ޒިއުރިކް، ސްވިޒަލެންޑް (ސެޕްޓެމްބަރު 9) - ޓީވީ ރައިޓްސް ޑީލްތަކުގެ ތެރެެއިން މިދިޔަ ސީޒަނުގައި ޔޫރަޕްގައި އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީ އެއް ލިބުނު ކްލަބަކީ ލިވަޕޫލް ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

04 ސެޕްޓެމްބަރ

September 04, 2019 4
ޕްރިމިއާ ލީގުން ޓްރާންސްފާ މުއްދަތު އިތުރުކުރަނީ

ލަންޑަން (ސެޕްޓެމްބަރު 4) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ޓްރާންސްފާ ބާޒާރު ބަންދުވާ ދުވަސް ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ 2 އަށް ލަސްކުރަން ކްލަބްތަކުން މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

03 ސެޕްޓެމްބަރ

September 03, 2019 5
ކޯޗިން އަށް އެނބުރި އަންނަން ވެންގާ ބޭނުންވެއްޖެ

ލަންޑަން (ސެޕްޓެމްބަރު 3) - މީގެ އަހަރެއްހާ ދުވަސްކުރިން އާސެނަލްގެ ކޯޗުކަން ދޫކޮށްލި ތަޖުރިބާކާރު ކޯޗު އާސެން ވެންގާ އަލުން ކޯޗިންގެ ތެރެއަށް އަންނަން ބޭނުންވާ ކަމަށް ބުނެފި އެވެ.

26 އޯގަސްޓް

August 26, 2019
ޖޯންގެ ފުޓްބޯޅަ ފިލްމު "1911" ނިކިލް އަށް

އިންޑިއާގައި 1911 ގައި ބޭއްވި ތާރީހީ ފުޓްބޯޅަ މެޗަކަށް ބިނާކޮށް ޖޯން އަބްހަރަމް ޕްރޮޑިއުސްކޮށް، ލީޑް ރޯލް ކުޅޭ ފިލްމު "1911" ގެ ޑައިރެކްޝަނާ ނިކިލް އަދުވާނީ ހަވާލުވެއްޖެ އެވެ.

24 އޯގަސްޓް

August 24, 2019 2
ދިރާގު ޕްރީ ސްކޫލު ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް ފަށައިފި

ދިރާގު ޕްރީ ސްކޫލު ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް ފަށައިފި އެވެ.

20 އޯގަސްޓް

August 20, 2019 16
ރިޒްވާނަށް ފިޓް ޖެހުނީ ކަމަށް ރައްޓެހިން ބުނޭ: މަންމަ

މިދިޔަ އާދިއްތަ ދުވަހު ކުއްލި ގޮތަކަށް މަރުވި ޒުވާން ފުޓުބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާ އިބްރާހިމް ރިޒްވާން (ބަގޭ) މަރުވީ ފިޓް ޖެހިގެން ކަމަށް، ކައިރީގައި ތިބި ރައްޓެހިންނާ ހަވާލާދީ އޭނާގެ މަންމަ މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

18 އޯގަސްޓް

August 18, 2019 17
ޒުވާން ކުޅުންތެރިޔަކު މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެ

ފުރަތަމަ ޑިވިޝަންގެ ކުލަބްތަކަށް ކުޅެފައިވާ އިބްރާހިމް ރިޒްވާން (ބަގޭ) މަރުވެފައި އޮއްވާ މިއަދު ފެނިއްޖެ އެވެ.

16 އޯގަސްޓް

August 16, 2019 82
ދިއްދޫގައި މެޗެއް ހޫނުވެ، ތަކެއްޗަށް ގެއްލުން ދީފި

ހއ. ދިއްދޫގައި މިއަދު ބޭއްވި ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތެއްގެ ފައިނަލް މެޗު ހޫނުވެ، ދަނޑުގެ ބައެއް ތަކެއްޗަށް ގެއްލުން ދީފި އެވެ.

04 އޯގަސްޓް

August 04, 2019 2
މިހާރު އެވޯޑްސް: ފުޓްބޯޅަ ނޮމިނޭޝަންސް އިއުލާންކޮށްފި

މިހާރު އެވޯޑްސްގައި ހޮވާ މިދިޔަ އަހަރުގެ އެންމެ މޮޅު ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާ އާއި 21 އަހަރުން ދަށުގެ އެންމެ އުއްމީދީ ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާގެ އެވޯޑަށް ވާދަކުރާ ކުޅުންތެރިންގެ ނަންތައް އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

27 ޖުލައި

July 27, 2019 6
ރާއްޖެ އަތުން ލެޓްވިއާ އަށް ތަފާތު ބޮޑު މޮޅެއް

އައްޑޫ ސިޓީގައި މިހާރު ޔުއެފާގެ އެހީގައި ކުރިއަށްދާ 15 އަހަރުން ދަށުގެ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި މިއަދު ކުޅުނު މެޗުން ރާއްޖޭގެ ޒުވާން ޓީމު އަތުން 7-0 އިން ހޯދި ތަފާތު ބޮޑު މޮޅާ އެކު ލީގު ބުރުގެ އެއް ވަނައިގެ ގޮތުގައި ލެޓްވިއާ ފައިނަލަށް ދަތުރުކޮށްފި އެވެ.

18 ޖުލައި

July 18, 2019 1
ޔުއެފާގައި ވާދަކުރާ ދިވެހި ޓީމު އައްޑު އަށް އަތުވެއްޖެ

އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހު އައްޑޫގައި ފަށާ ޔުއެފާ އެސިސްޓް "އަންޑަ 15 އިންޓަނެޝަނަލް ޓޯނަމަންޓް" ގައި ވާދަ ކުރާ ޓީމުތައް އައްޑު އަށް އަންނަން ފަށައިފި އެވެ.

18 ޖޫން

June 18, 2019 3
ޔުއެފާ ޔޫތު މުބާރާތުގައި ރާއްޖެ ޓީމުގެ ކޯޗަކަށް ޖަޑާ

ޔުއެފާގެ އެހީގައި އެފްއޭއެމުން އަންނަ މަހު އައްޑޫގައި ބާއްވާ 15 އަހަރުން ދަށުގެ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ވާދަކުރާ ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޓީމުގެ ކޯޗަކަށް ހުންނާނީ ކުރިން ވެސް އެ މަގާމުގައި ފުރަމުން އައި ކޯޗު އަދި ކުރީގެ ކުޅުންތެރިޔާ އިބްރާހީމް ހަލީމް (ޖަޑާ) އެވެ.

13 ޖޫން

June 13, 2019 9
ދިއްދޫގައި މުދަލަށް ގެއްލުން ދިން މައްސަަލަ ބަލަނީ

ހއ. ދިއްދޫ ކައުންސިލުން ބޭއްވި ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތެއްގައި ކުޅުނު މެޗެއް ހޫނުވެ ހިނގި ހަމަނުޖެހުންތަކުގެ ތެރެއިން ދައުލަތުގެ މުދަލަށް ގެއްލުން ދިން މައްސަލަ ބަލަން ފުލުހުން ނިންމައިފި...

June 13, 2019 24
ދިއްދޫ ކައުންސިލް އިދާރާ ދޮށުގައި މުޒާހަރާ

ހއ. ދިއްދޫ ކައުންސިލުން ބާއްވާ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ މެޗެއް ހޫނުވެ ހިނގި ތަޅާފޮޅުމަށް ފަހު އެކަމުގައި ބައިވެރިވި ދެ ޓީމު ޑިސްކޮލިފައި ކުރަން އެދި އެ ރަށު ކައުންސިލް އިދާރާ ކައިރީ މިރޭ...

12 ޖޫން

June 12, 2019 25
ދިއްދޫގެ ހަމަނުޖެހުންތަކުގެ މައްސަލަ ފުލުހުންނެއް ނުބަލާ

ހއ. ދިއްދޫ ކައުންސިލުން ބޭއްވި ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތެއްގައި ކުޅުނު މެޗެއް ހޫނުވެ ހިނގި ހަމަނުޖެހުންތަކުގެ މައްސަލަ ފުލުހުންނަށް ހުށަހަޅާފައި ނެތް ކަމަށް ފުލުހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

11 ޖޫން

June 11, 2019 104
ދިއްދޫގައި މެޗެއް ހޫނުވެ، ދަނޑު ހަލާކުކޮށްފި

ހއ. ދިއްދޫ ކައުންސިލުން ބޭއްވި ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތެއްގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗު ހޫނުވެ ދެ ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިންނާއި ސަޕޯޓަރުންގެ މެދުގައި ހަމަނުޖެހުންތަކެއް ހިނގައި އެންމެ ފަހުން ޓާފް ދަނޑު ވެސް ހަލާކުކޮށްލައިފި އެވެ.

04 ޖޫން

June 04, 2019
އަންހެނުންގެ ވޯލްޑް ކަަޕަށް ނައިކީގެ ތަފާތު އިސްތިހާރެއް

މި މަހު ފަށާ އަންހެނުންގެ ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕާ ދިމާކޮށް، އަންހެނުންގެ ބާރުވެރިކަން ދައްކުވައިދޭ އިސްތިހާރެއް މަޝްހޫރު ނައިކީ ކުންފުނިން ދައްކާލައިފި އެވެ.

18 މެއި

May 18, 2019 1
ބުޓިއާގެ ރޯލް ކުޅޭ ވާހަކަ ޓައިގާ ދޮގުކޮށްފި

އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު ފުޓްބޯޅަ ތަރި ބައިޗުން ބުޓިއާގެ ވާހަކަ ކިޔައިދޭ ފިލްމުގައި އޭނާގެ ރޯލް ކުޅޭނީ ޓައިގާ ޝްރޮފް ކަމަށް ބުނާ ވާހަކަތައް އޭނާ ދޮގުކޮށްފި އެވެ.