07 ޖުލައި

July 07, 2020
ސިއްހީ ސަބަބުތަކާ ހެދި ކުޅުންތެރިން މުބާރާތާ ދުރަށް

ލޮސް އެންޖެލްސް (ޖުލައި 7) - އަލުން ފުޓްބޯޅަ ފެށުމުގެ ގޮތުން އެމެރިކާ ކްލަބްތަކުގެ މެދުގައި މާދަމާ ފަށާ "އެމްއެލްއެސް އިޒް ބެކް" މުބާރާތުގައި ސިއްހީ ސަބަބުތަކާ ހެދި ބައިވެރިނުވާން ނިންމާ ކުޅުންތެރިންގެ އަދަދު އިތުރުވެއްޖެ އެވެ.

04 ޖޫން

June 04, 2020 16
ނިއުނޯމަލް އަށް ފުޓްބޯޅައިގެ ޕްލޭން އެކުލަވާލައިފި

ނިއުނޯމަލްގައި ދިވެހި ފުޓްބޯޅައިގައި އަމަލުކުރާނެ ޕްލޭނެއް، ފީފާ އާއި އޭއެފްސީ އަދި ޑަބްލިއުއެޗްއޯގެ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް އެކުލަވާލައި ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އަށް ފޮނުވާފައިވާ ކަމަށް އެފްއޭއެމްގެ ސީނިއާ ނައިބް ރައީސް އަދި މެޑިކަލް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ހެޑް އަހުމަދު ޝަކީބް (ޑޮކް) ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

01 ޖޫން

June 01, 2020
ފްލޮއިޑަށް އިންސާފު ހޯދައިދޭން ކުޅިވަރުތަރިން ގޮވާލައިފި

ބާލިން (ޖޫން 1) - އެމެރިކާގެ ކަޅު ނަސްލުގެ ރައްޔިތެއް ކަމަށްވާ ޖޯޖް ފްލޮއިޑް ހައްޔަރު ކުރަން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި ދޮން ނަސްލުގެ ފުލުހަކު މީހަކު އޭނާގެ ކަރަށް ކަކުލުން އަރައި މަރާލުމުން ކުޅިވަރު ތަރިން އެކަމާ ހިތްހަމަނުޖެހުން ފާޅުކޮށް ފްލޮއިޑަށް އިންސާފު ހޯދައިދޭން ގޮވާލައިފި އެވެ.

30 މެއި

May 30, 2020
ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތްތައް ބާއްވާއިރު ސަމާލުވޭ: ފީފާ

ޒިއުރިކް (މެއި 30) - ކޮވިޑް-19 ދުނިޔޭގެ ގިނަ ގައުމަކަށް ފެތުރިފައިވާ މި ދަނޑިވަޅުގައި އެ ބަލި ކޮންޓްރޯލްކުރެވޭ މިންވަރުތަކަށް ބަލައި އަލުން ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތްތައް ފަށަމުން އަންނައިރު، ސަލާމަތީ ހުރިހާ ކަމަކަށް ހުރިހާ ގައުމަކުން ވެސް ސަމާލުވާން ދުނިޔޭގެ މައި ފުޓްބޯޅަ އިދާރާ ފީފާ އިން ގޮވާލައިފި އެވެ.

26 މެއި

May 26, 2020 2
ފުޓްބޯޅަ ކަލަންޑަރުގައި ބްރޭކް ގިނަވުމަކީ ކަންބޮޑުވުމެއް

މިދިޔަ ސީޒަނަކީ ރާއްޖޭގެ ފުޓްބޯޅައިގައި ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ތަޖުރިބާކުރަން ޖެހުނު އަހަރެކެވެ. މުޅިން އާ ފޯމެޓަކަށް އަހަރުގެ މެދުތެރޭގައި ސީޒަން ފަށައި ކުޅުންތެރިންގެ މުސާރަ އަށް ވެސް ކޮންޓްރޯލްތަކެއް ގެނަ އެވެ. ގައުމީ ޓީމުތަކަށް ފުރުސަތު ދިނުމުގެ ގޮތުން ފުޓްބޯޅަ ކަލަންޑަރަށް ގިނަ ބަދަލުތައް ގެނަ އެވެ. ފުޓްބޯޅައިގެ...

24 މެއި

May 24, 2020 3
ބަންގްލަދޭޝް ގައުމީ ޓީމު އެކަހެރިކޮށް ކޭމްޕެއް ބާއްވަނީ

ބަންގްލަދޭޝް ފުޓްބޯޅަ ފެޑެރޭޝަނުން އިސްނަގައި އެ ގައުމުގެ ފުޓްބޯޅަ ގައުމީ ޓީމު އެކަހެރިކޮށް ޓްރެއިނިން ކޭމްޕެއް ކުރިއަށްގެންދަން ނިންމައިފި އެވެ.

19 މެއި

May 19, 2020 12
"މިއީ ފުޓްބޯޅަ އާއިލާ ފެއާޕްލޭ އިސްކުރަންވީ ވަގުތު"

މިހާރު ދިމާވެފައިވާ ކޮވިޑް-19 ގެ އުނދަގޫ ހާލަތުން އަރައިގަނެގެން ފުޓްބޯޅައިގެ ކަންކަން ރަނގަޅުކުރަން ޖެހޭ މި ވަގުތަކީ ރާއްޖޭގެ މުޅި ފުޓްބޯޅަ އާއިލާ ފެއާޕްލޭ އިސްކޮށް އެއްބައިވަންތަވާންވީ ވަގުތު ކަމަށް މަޝްހޫރު ކޯޗު އަލީ ސުޒޭން ބުނެފި އެވެ.

16 މެއި

May 16, 2020
ބެލްޖިއަމްގެ ޗެމްޕިއަންކަން ބްރޫޖަށް ދޭން ފާސްކޮށްފި

ބްރުސެލްސް (މެއި 16) – ކޮވިޑް-19 ފެތުރޭތީ ކެންސަލްކުރި ބެލްޖިއަމްގެ ޕްރޯ ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި އޮތް ކްލަބް ބްރޫޖަށް ތަށި ދޭން ލީގު ބޯޑުން ނިންމާފައިވާ ނިންމުން ޖެނެރަލް އެސެމްބްލީން ރަސްމީކޮށް ފާސްކޮށްދީފި އެވެ.

09 މެއި

May 09, 2020
ފަސް ކުޅުންތެރިން ބަދަލުކުރެވޭ ގޮތް ހަދައިފި

ޒިއުރިކް (މެއި 9) - ކޮވިޑް-19 ފެތުރޭތީ މެދުކަނޑާލި ފުޓްބޯޅަ ސީޒަން އަލުން ފަށާއިރު މެޗުތަކުގެ ތެރޭގައި، ފަސް ކުޅުންތެރިން ބަދަލުކުރެވޭ ގޮތަށް ވަގުތީ ގޮތުން ގަވާއިދު ބަދަލުކުރަން ފީފާ ހުށަހެޅި ޕްރޮޕޯސަލް ބަލައި ގަނެ އެ ހުއްދަދޭން އިންޓަނޭޝަނަލް ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން ބޯޑް (އައިފެބް) އިން ނިންމައިފި އެވެ.

08 މެއި

May 08, 2020
ސެކުލޮސްކީ: ނިއު ނޯމަލް ހާލަތަށް ވެސް ތައްޔާރު

މީގެ ދެ މަހެއްހާ ދުވަސް ފަހަތަށް ޖެހިލާއިރު، މާޒިޔާގެ ކޯޗު މަރްޖާން ސެކުލޮސްކީ އޭނާ މުޅި ދުވަސް ހޭދަކުރަމުން އައީ މާޒިޔާ ޓީމު އެކި ގޮތްތަކަށް ރާވައި މެޗުތަކުން މޮޅުވެވޭނެ ގޮތްތައް ވިސްނުމުގަ އެވެ. ކެއުމާއި ނިދުމުގައި ހޭދަކުރާ ވަގުތުތަކަށް ފަހު އޭނާގެ ސިކުނޑި ފޯކަސް ކުރަނީ މާޒިޔާ އަށެވެ. އެ ވިސްނުމުގައި ގޮސް އޭނާ ވަނީ ސަރަހައްދުގެ...

28 އެޕްރީލް

April 28, 2020 2
މެންޗެސްޓާ ސިޓީގެ ވެރިން ފްރާންސްގެ ކްލަބެއް ގަންނަނީ

ޕެރިސް (އޭޕްރީލް 28) - މެންޗެސްޓާ ސިޓީ ހިންގާ ސިޓީ ފުޓްބޯލް ގްރޫޕުން ފްރާންސްގެ ކްލަބެއް ކަމަށްވާ ނޭންސީ ގަންނަން މަޝްވަރާކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

April 28, 2020 1
ޖަލުގައި ހޭދަކުރީ އުނދަގޫ ވަގުތުތަކެއް: ރޮނާލްޑީނިއޯ

އަސުންސިއޯން (އޭޕްރީލް 28) - ވަގު ޕާސްޕޯޓެއްގައި ޕެރެގުއޭ އަށް އެތެރެވާން މަސައްކަތްކުރި ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ޖަލުގައި ހޭދަކުރަން ޖެހުނީ ވަރަށް އުނދަގޫ ވަގުތުތަކެއް ކަމަށް މަޝްހޫރު...

April 28, 2020 1
ފަސް ކުޅުންތެރިން ބަދަލުކުރެވޭ ގޮތް ހަދަނީ

ޒިއުރިކް (އޭޕްރީލް 28) - ކޮވިޑް-19 ފެތުރޭތީ މެދުކަނޑާލި ފުޓްބޯޅަ ސީޒަން އަލުން ފަށާއިރު މެޗުތަކުގެ ތެރޭގައި، ފަސް ކުޅުންތެރިން ބަދަލުކުރެވޭ ގޮތަށް ވަގުތީ ގޮތުން ގަވާއިދު ބަދަލުކުރަން...

23 އެޕްރީލް

April 23, 2020
ކުޑަކުއްޖެއްގެ ކުރެހުމެއް އިޓަލީ ޓީމެއްގެ ޖާޒީގައި

އިޓަލީގެ އެންމެ ހަ އަހަރުގެ ކުއްޖެއްގެ ކުރެހުމެއް އެ ގައުމުގެ މަޝްހޫރު ފުޓްބޯޅަ ޓީމެއްޖެ ޖާޒީގެ ރަސްމީ ޑިޒައިނެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

April 23, 2020 3
އެންމެ ބޮޑު ފުޓްބޯޅަ ސްޓޭޑިއަމް ޗައިނާ އަށް

ބޮޑެތި ކަންކަމާ ކުރިމަތިލައިގެން ވަރަށް އަވަހަށް އެކަންކަމުން އަރައިގަތުމަކީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ އާބާދީ ބޮޑު ޗައިނާގެ ހާއްސަ ސިފައެކެވެ. މުޅި ދުނިޔެ މިހާރު ހަނގުރާމަކުރަމުން އަންނަ...

21 އެޕްރީލް

April 21, 2020 7
ކޮވިޑް-19: އުނދަގޫ ވަގުތު ކުޅިވަރު ތަރިންގެ އެހީ

ކޮޮވިޑް-19 ގެ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން ހުރިހާ ކުޅިވަރު މުބާރާތްތަކާއި ޕްރެކްޓިސްތައް މިވަގުތު އޮތީ ހުއްޓާލައިފަ އެވެ. އެހެންވިޔަސް، ގައުމަށް ރީތި ނަން ހޯދައިދިނުމަށް ކުޅިވަރު ކުޅުންތެރިން އަބަދުވެސް ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތެއް ހުއްޓުމެއް ނެތެވެ. އެގޮތުން މި ހާލަތުގައި އެކިގޮތްގޮތުން އެކި ފަރާތްތަކަށް އެހީވުމުގައި...

16 އެޕްރީލް

April 16, 2020 2
ކޮވިޑް-19: ޔޫރަޕްގެ ލީގުތައް ކެންސަލްނުކުރާނެ

ލަންޑަން (އޭޕްރީލް 16) - ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރޭތީ މެދުކަނޑާލާފައިވާ ޔޫރަޕްގެ ފުޓްބޯޅަ ލީގުތައް ކެންސަލްކުރުމުގެ ވިސްނުމެއް އަދި ނެތް ކަމަށް ޔޫރަޕިއަން ލީގު ގްރޫޕުން ބުނެފި އެވެ.

29 މާޗް

March 29, 2020 1
ފުޓްބޯޅަ ސީޒަން ގެއްލުމުގެ ބިރު އެބައޮތް: ޔުއެފާ

މިލާން (މާޗް 29) - ކޮރޯނާވައިރަހާ ގުޅިގެން މެދުކަނޑާލާފައިވާ ޔޫރަޕްގެ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތްތަށް އަލުން ފަށަން ކަނޑައަޅާފައިވާ ޕްލޭނާ އެއްގޮތަށް ނުގޮސްފިނަމަ ފުޓްބޯޅަ ސީޒަން ގެއްލުމުގެ ބިރު އެބައޮތް ކަމަށް ޔުއެފާ ރައީސް ސްލޮވީނިއާގެ އަލެކްސަންޑަ ކެފެރިން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

20 މާޗް

March 20, 2020 47
ޒަރިއަންދު ޓެންޑާ ބޯޑުގެ ޗެއާމަނަކަށް

ނެޝަނަލް ޓެންޑާ ބޯޑުގެ ޗެއާމަން ކަމުގެ މަގާމަށް ސަރުކާރުގެ އޮޑިޓިން ދާއިރާގައި ދިގު މުއްދަތެއްގައި ޚިދުމަތް ކުރެއްވި އަދި ކުރީގެ މަޝްހޫރު ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާ އިސްމާއިލް ޒަރިއަންދު ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

12 މާޗް

March 12, 2020
ފީފާ މޮބައިލް އެޕްގެ ބޫޓަކީ އެޑިޑާސް ޖީއެމްއާރް

ފީފާގެ މޮބައިލް އެޕް "ފީފާ މޮބައިލް އަލްޓިމޭޓް ޓީމް" މެދުވެރިކޮށް ފުޓްބޯޅަ ކުޅޭ މީހުންނަށް އަސްލު ދަނޑެއްގައި ކުޅެވޭ ކަމުގެ އިހުސާސްކުރުވާ ސްމާޓް ބޫޓެއް އުފައްދައި ވިއްކަން ފަށައިފި އެވެ.

02 މާޗް

March 02, 2020 11
އެފްއޭއެމްގެ 3 ޕްރޮޖެކްޓެއް ކޮރެއާ ކުންފުންޏަކަށް

އެފްއޭއެމްގެ ދުރުރާސްތާ ވިސްނުމުގައި ހިމެނޭ، ބޮޑު ތިން ޕްރޮޖެކްޓެއް ހިންގަން ދެކުނު ކޮރެއާގެ ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ ސްކައިވިންޑް ގްލޯބަލްއާ އެކު މިއަދު އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

12 ފެބުރުއަރީ

February 12, 2020 23
ބޮންޑާ، އައްޑޫ ކައުންސިލަށް ވާދަކުރަނީ

އަންނަ އޭޕްރީލް މަހު ބާއްވާ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގައި، އައްޑޫގެ ކުރީގެ މަޝްހޫރު ފުޓުބޯޅަ ތަރި ޝަމްވީލް ގާސިމް (ބޮންޑާ) ވާދަކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

February 12, 2020 1
މުސާރަ ނުދޭ ކުޅުންތެރިންނަށް ފީފާ އިން އެހީވަނީ

ޒިއުރިކް (ފެބްރުއަރީ 12) - މާލީގޮތުން އަޑިއަޅާލުމުގެ ސަބަބުން ފުޓްބޯޅަ ކްލަބްތަކަށް އެ ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިންނަށް ނުދެވޭ މުސާރަ ފީފާ އިން ހަމަޖައްސައިދޭ ގޮތަށް އެ އިދާރާއިން ނިންމައިފި...

27 ޖެނުއަރީ

January 27, 2020
ފުޓްބޯޅަ ފޯރީގައި ސްޓްރެސް ލެވަލް ވަރަށް ނުރައްކާވޭ

ފުޓްބޯޅަ އަށް ފޯރި ހުންނަ މީހުން އެ މީހުން ސަޕޯޓްކުރާ ޓީމުތައް ކުޅޭތަން ބަލަން ތިބޭއިރު ސްޓްރެސް ލެވަލް ވަރަށް ބޮޑަށް މައްޗަށްދާ ކަމަށާއި ހާޓް އެޓޭކް ޖެހުމުގެ ނުރައްކާ ބޮޑުވާ ވަރަށް ބައެއް މީހުން ސްޓްރެސްވާ ކަމަށް ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.