20 މާޗް

March 20, 2020 47
ޒަރިއަންދު ޓެންޑާ ބޯޑުގެ ޗެއާމަނަކަށް

ނެޝަނަލް ޓެންޑާ ބޯޑުގެ ޗެއާމަން ކަމުގެ މަގާމަށް ސަރުކާރުގެ އޮޑިޓިން ދާއިރާގައި ދިގު މުއްދަތެއްގައި ޚިދުމަތް ކުރެއްވި އަދި ކުރީގެ މަޝްހޫރު ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާ އިސްމާއިލް ޒަރިއަންދު ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

12 މާޗް

March 12, 2020
ފީފާ މޮބައިލް އެޕްގެ ބޫޓަކީ އެޑިޑާސް ޖީއެމްއާރް

ފީފާގެ މޮބައިލް އެޕް "ފީފާ މޮބައިލް އަލްޓިމޭޓް ޓީމް" މެދުވެރިކޮށް ފުޓްބޯޅަ ކުޅޭ މީހުންނަށް އަސްލު ދަނޑެއްގައި ކުޅެވޭ ކަމުގެ އިހުސާސްކުރުވާ ސްމާޓް ބޫޓެއް އުފައްދައި ވިއްކަން ފަށައިފި އެވެ.

02 މާޗް

March 02, 2020 11
އެފްއޭއެމްގެ 3 ޕްރޮޖެކްޓެއް ކޮރެއާ ކުންފުންޏަކަށް

އެފްއޭއެމްގެ ދުރުރާސްތާ ވިސްނުމުގައި ހިމެނޭ، ބޮޑު ތިން ޕްރޮޖެކްޓެއް ހިންގަން ދެކުނު ކޮރެއާގެ ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ ސްކައިވިންޑް ގްލޯބަލްއާ އެކު މިއަދު އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

12 ފެބުރުއަރީ

February 12, 2020 23
ބޮންޑާ، އައްޑޫ ކައުންސިލަށް ވާދަކުރަނީ

އަންނަ އޭޕްރީލް މަހު ބާއްވާ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގައި، އައްޑޫގެ ކުރީގެ މަޝްހޫރު ފުޓުބޯޅަ ތަރި ޝަމްވީލް ގާސިމް (ބޮންޑާ) ވާދަކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

February 12, 2020 1
މުސާރަ ނުދޭ ކުޅުންތެރިންނަށް ފީފާ އިން އެހީވަނީ

ޒިއުރިކް (ފެބްރުއަރީ 12) - މާލީގޮތުން އަޑިއަޅާލުމުގެ ސަބަބުން ފުޓްބޯޅަ ކްލަބްތަކަށް އެ ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިންނަށް ނުދެވޭ މުސާރަ ފީފާ އިން ހަމަޖައްސައިދޭ ގޮތަށް އެ އިދާރާއިން ނިންމައިފި...

27 ޖެނުއަރީ

January 27, 2020
ފުޓްބޯޅަ ފޯރީގައި ސްޓްރެސް ލެވަލް ވަރަށް ނުރައްކާވޭ

ފުޓްބޯޅަ އަށް ފޯރި ހުންނަ މީހުން އެ މީހުން ސަޕޯޓްކުރާ ޓީމުތައް ކުޅޭތަން ބަލަން ތިބޭއިރު ސްޓްރެސް ލެވަލް ވަރަށް ބޮޑަށް މައްޗަށްދާ ކަމަށާއި ހާޓް އެޓޭކް ޖެހުމުގެ ނުރައްކާ ބޮޑުވާ ވަރަށް ބައެއް މީހުން ސްޓްރެސްވާ ކަމަށް ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

26 ޖެނުއަރީ

January 26, 2020 7
އިނގިރޭސި ގައުމީ ކީޕަރުގެ ކައިވެނި ރާއްޖޭގައި

އިނގިރޭސި ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމްގެ ކީޕަރު ޖޯޑަން ޕިކްފޯޑާއި ލޯބިވެރިޔާ މެގަން ޑޭވިޒްގެ ކައިވެނި އަންނަ މެއި މަހު ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ ގޮތަށް ނިންމައިފި އެވެ.

23 ޖެނުއަރީ

January 23, 2020
ފުޓްބޯޅަ ކްލަބްތަކުން ހަތް ބިލިއަން ޑޮލަރު ހަރަދުކޮށްފި

ޒިއުރިކް (ޖެނުއަރީ 23) - ފުޓްބޯޅަ ކްލަބްތަކުން މިދިޔަ އަހަރު ކުޅުންތެރިންގެ ޓްރާންސްފާ އަށް ހަތް ބިލިއަން ޑޮލަރު ހަރަދުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ދުނިޔޭގެ މައި ފުޓްބޯޅަ ޖަމިއްޔާ ފީފާގެ ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

02 ޖެނުއަރީ

January 02, 2020 5
ފުރަތަމަ މުބާރާތުން ނިޒާމްބެ އަށް އުއްމީދު

ރާއްޖޭގެ މަޝްހޫރު ކޯޗު މުހައްމަދު ނިޒާމް (ނިޒާމްބެ) ބަންގްލަދޭޝްގެ ސައިފް ސްޕޯޓިން ކްލަބާ ހަވާލުވެ، ކުރިމަތިލި ފުރަތަމަ މުބާރާތް ކަމަށްވާ ބަންގްލަދޭޝްގެ ފެޑެރޭޝަން ކަޕުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުން ބަލިވިޔަސް އޭނާ ހުރީ ފަސް އެނބުރި ނުބަލައި ކުރިއަށް ދިއުމުގެ ބޮޑު އުއްމީދެއްގަ އެވެ.

14 ނޮވެމްބަރ

November 14, 2019
ކުޅުން ހުއްޓާލައި ވިޔާގެ ވިސްނުން ޓީމެއް ހިންގުމަށް

ޓޯކިޔޯ (ނޮވެމްބަރު 14) - އެންމެ މަތީ ފަންތީގައި 19 އަހަރު ފުޓްބޯޅަ ކުޅުމަށް ފަހު މި އަހަރު ފުޓްބޯޅައިން ރިޓަޔާކުރާނެކަން އިއުލާނުކޮށްފައިވާ ސްޕެއިނުގެ ފޯވާޑް ޑޭވިޑް ވިޔާ ދެން މިސްރާބު ޖަހާނީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމެއް ހިންގުމަށެވެ.

30 އޮކްޓޯބަރ

October 30, 2019 4
5 ރަށެއްގެ ދަނޑުގެ ސަބް ބޭސް ހަދަން 6.4 މިލިއަން

ފަސް ރަށެއްގެ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގެ ސަބް ބޭސް ހަދަން ގާތްގަނޑަކަށް 6.4 މިލިއަން ރުފިޔާ އަށް ކުންފުނިތަކަކާ މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

22 އޮކްޓޯބަރ

October 22, 2019 2
އުޖޫރައިގެ ފަރަގު ކުޑަކުރަން ގޮވައިލުމުން ރީނދޫ ކާޑު

އެމެރިކާގެ ހައި ސްކޫލްތަކެއްގެ މެދުގައި ކުރިއަށްދާ އަންހެން ދަރިވަރުންގެ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތެއްގެ މެޗެއްގެ ތެރޭގައި، ކުޅިވަރުގައި އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުންގެ އުޖޫރައިގެ ފަރަގު ކުޑަކުރަން ގޮވައިލާ ޓީޝާޓްތަކެއް ދެއްކި ދަރިވަރުންތަކަކަށް ރީނދޫ ކާޑު ދެއްކުމަށް ފަހު މުބާރާތުން ސަސްޕެންޑްކޮށްފި އެވެ.

20 އޮކްޓޯބަރ

October 20, 2019
ޗެލްސީގެ އެމްބެސެޑަރުކަން އަރުޖުން އަށް

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ މަޝްހޫރު ފުޓްބޯޅަ ކްލަބް ޗެލްސީ އިންޑިއާގައި ޕްރޮމޯޓްކޮށް، އެ ގައުމުގައި ފުޓްބޯޅަ ކުރިއަރުވަން ކުރާ މަސައްކަތުގެ އެމްބެސެޑަރަކަށް ބޮލީވުޑްގެ ބަތަލު އަރުޖުން ކަޕޫރް ހޮނިހިރު ދުވަހު ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

18 އޮކްޓޯބަރ

October 18, 2019 9
9 އަހަރުގެ އުލާ، ޑައިވް ކުރުމާއި ފުޓްބޯޅައަށް ހާއްސަ

ބިރެއް ނެތި ހަމައެކަނި މޫދަށް އެރިލަނީއެއް ނޫނެވެ. ސްނޯކަލް ކުރުމާއި ސްކޫބާ ޑައިވިންގައި ވެސް ހަމަ އެހެންނެވެ. ހާއްސަ ކަމަކީ އަދި އުމުރުން އެންމެ ނުވަ އަހަރު ކަމެވެ. އާއިލާގެ އެންމެންނަކީ ވެސް މޫދަށް ހާއްސަ ލޯތްބެއް އޮންނަ ބަޔަކަށް ވުމުން، އާމިނަތު އުލާގެ ވެސް ވަނީ މޫދަށް ފަރިތަވީ އެވެ.

17 އޮކްޓޯބަރ

October 17, 2019 1
ކައިވެނީގެ ކާމިޔާބީގެ ސިއްރަކީ ދަރިން: ވިކްޓޯރިއާ

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ފުޓްބޯޅަ ތަރި ޑޭވިޑް ބެކަމް އާއި ކުރީގެ ބޭންޑް "ސްއިސް ގާލްސް" ގެ މެމްބަރު ވިކްޓޯރިއާ ބެކަމްގެ ކައިވެނީގެ މައްސަލަތަކެއް ޖެހި، ދެ މީހުން ވަރިފަށަށް އަރާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ދޭތެރެއިން މީޑިއާތަކުގައި ވަރަށް ބޮޑަށް ވާހަކަ ދެކެވެ އެވެ.

20 ސެޕްޓެމްބަރ

September 20, 2019
ޔަޝިންގެ ނަމުގައި ކީޕަރުންނަށް ބެލޮންޑިއޯ އެވޯޑެއް

ޕެރިސް (ސެޕްޓެމްބަރު 20) - ފްރާންސް ފުޓްބޯލް މަޖައްލާ އިން ދޭ ބެލޮންޑިއޯ އެވޯޑުން މުޅިން އަލަށް މޮޅު ގޯލްކީޕަރު ހޮވަން ނިންމައި، އެ އެވޯޑް ދުނިޔޭގެ ތާރީހުގައި އުފެދުނު އެންމެ މޮޅު އެއް ގޯލްކީޕަރު ކަމަށްވާ ސޯވިއެޓް ޔޫނިއަންގެ ލެވް ޔަޝިން އަށް ހާއްސަކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

13 ސެޕްޓެމްބަރ

September 13, 2019 2
ގައުމީ ޓީމަކާ މި ވަގުތު ހަވާލެއްނުވާނަން: މޮރީނިއޯ

މެޑްރިޑް (ސެޕްޓެމްބަރު 13) - އޭނާ ދެން ވެސް ވިސްނުން ހުރީ ކްލަބަކާ ހަވާލުވުމަށް ކަމަށާއި މި ވަގުތު ގައުމީ ޓީމެއްގެ ކޯޗުކަމަށް ދިއުމަކީ ރަނގަޅު ނިންމުމަކަށް ނުވާނެ ކަމަށް މަޝްހޫރު ފުޓްބޯޅަ ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯ ބުނެފި އެވެ.

11 ސެޕްޓެމްބަރ

September 11, 2019 162
ބަލިވީމާ ޒިންމާ ނަގަން ޖެހުނީ ކޮމެންޓޭޓަރުތަ؟

ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމު ބަލިވުމުން އެކަމުގެ މާޔޫސްކަމާއި ރުޅިގަނޑު ވަރަށް ގިނަ ފަހަރަށް އާއްމުން ބާލާނީ ޓީވީ ކޮމެންޓޭޓަރަށެވެ. ނަފުރަތު އަމާޒުވަނީ މިދިޔަ 15 އަހަރަކަށް އަހަރު އެންމެ ގިނަ މެޗުތަކުގައި ކޮމެންޓްރީދިން ތަޖުރިބާކާރު ނޫސްވެރިޔާ އަބްދުﷲ އަޒްމީނަށެވެ. ޓީމު ބަލި ވަނީ ކޮމެންޓޭޓަރުގެ އަނގައިގެ ސަބަބުންނޭ ބުނެ ފާޑުކިޔުމުގެ...

09 ސެޕްޓެމްބަރ

September 09, 2019 6
ޓީވީ ރައިޓްސް އިން އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ލިވަޕޫލަށް

ޒިއުރިކް، ސްވިޒަލެންޑް (ސެޕްޓެމްބަރު 9) - ޓީވީ ރައިޓްސް ޑީލްތަކުގެ ތެރެެއިން މިދިޔަ ސީޒަނުގައި ޔޫރަޕްގައި އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީ އެއް ލިބުނު ކްލަބަކީ ލިވަޕޫލް ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

04 ސެޕްޓެމްބަރ

September 04, 2019 4
ޕްރިމިއާ ލީގުން ޓްރާންސްފާ މުއްދަތު އިތުރުކުރަނީ

ލަންޑަން (ސެޕްޓެމްބަރު 4) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ޓްރާންސްފާ ބާޒާރު ބަންދުވާ ދުވަސް ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ 2 އަށް ލަސްކުރަން ކްލަބްތަކުން މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

03 ސެޕްޓެމްބަރ

September 03, 2019 5
ކޯޗިން އަށް އެނބުރި އަންނަން ވެންގާ ބޭނުންވެއްޖެ

ލަންޑަން (ސެޕްޓެމްބަރު 3) - މީގެ އަހަރެއްހާ ދުވަސްކުރިން އާސެނަލްގެ ކޯޗުކަން ދޫކޮށްލި ތަޖުރިބާކާރު ކޯޗު އާސެން ވެންގާ އަލުން ކޯޗިންގެ ތެރެއަށް އަންނަން ބޭނުންވާ ކަމަށް ބުނެފި އެވެ.