21 ޖެނުއަރީ

January 21, 2019
ފުޓްބޯޅަ ކްލަބެއްގެ ސްޓޭޑިއަމް ވަގުތީ ހިޔާއަކަށް

ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ވާދަކުރާ އިނގިރޭސި ފުޓްބޯޅަ ޓީމަކުން އިޖުތިމާއީ ޒިންމާގެ ދަށުން މުޅިން ތަފާތު ހިދުމަތެއް ދޭން ފަށައިފި އެވެ.

31 ޑިސެމްބަރ

December 31, 2018
އަޖޭގެ ފުޓްބޯޅަ ފިލްމަށް ތައްޔާރުވާން ފަށައިފި

އިންޑިއާގެ ކުރީގެ ފުޓްބޯޅަ ކޯޗް ސައީދު އަބްދުލް ރަހީމްގެ ރޯލް އަޖޭ ދޭވްގަން ކުޅޭ ފިލްމުގެ މަސައްކަތް ފެށުމުގެ ތައްޔާރީތައް ވަމުން އަންނަ ކަމަށް އޭގެ ޑައިރެކްޓައަރު އަމިތު ޝަރުމާ ބުނެފި އެވެ.

27 ޑިސެމްބަރ

December 27, 2018 2
އެކްޓަރަކަށް ނުވި ނަމަ ޓައިގާ ކުޅޭނީ ފުޓްބޯޅަ

އެކްޓަރަކަށް ނުވި ނަމަ ވާނީ ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިއަކަށް ކަމަށް، ބޮލީވުޑްގައި މިހާރު ވަރުގަދަ އެކްޝަން ހީރޯއެއްގެ ގޮތުގައި މަޝްހޫރުވެފައިވާ ޒުވާން އެކްޓަރު ޓައިގާ ޝްރޮފް ބުނެފި އެވެ.

29 ނޮވެމްބަރ

November 29, 2018
ޖޯން ފުޓްބޯޅަ ފިލްމެއް ހަދަނީ

އެކްޓަރަކަށް ވިޔަސް ޖޯން އަބްރަހަމަކީ ފުޓްބޯޅައާ ބީރައްޓެހި މީހެއް ނޫނެވެ. ފުޓްބޯޅަ ކުޅެން ވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް ލޯބި ކުރާ ޖޯން ވަނީ މީގެ ކުރިން ފުޓްބޯޅަ ފިލްމެއް ވެސް ކުޅެފަ އެވެ. އެއީ 2007 ގެ "ދަން ދަނާ ދަން ގޯލް" އެވެ.

21 ނޮވެމްބަރ

November 21, 2018
ސުޕަ ލީގާ ދެކޮޅަށް ޔުއެފާ ރައީސްގެ އިންޒާރެއް

ޒިއުރިކް (ނޮވެމްބަރު 21) - ޔޫރަޕްގެ ވަރުގަދަ ކްލަބްތައް އަޑީގައި އޮވެގެން ސުޕަ ލީގެއް އުފައްދަން މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް އަޑުފެތުރިފައިވާއިރު، އެކަމާ ދެކޮޅަށް ރައީސް ސްލޮވީނިއާގެ އަލެކްސެންޑާ ކެފެރިން އިންޒާރުދެއްވައިފި އެވެ.

15 ނޮވެމްބަރ

November 15, 2018
ފުޓްބޯޅަ ތަރި ބައިިޗުންގެ ވާހަކަ ބޮޑު ސްކްރީނަށް

އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު ފުޓްބޯޅަ ތަރި ބައިޗުން ބުޓިއާގެ ވާހަކަ ކިޔައިދޭ ފިލްމެއް ބޮޑު ސްކްރީނަށް ގެންނަން ނިންމައިފި އެވެ.

01 ނޮވެމްބަރ

November 01, 2018 2
އިންސްޓަގްރާމްގެ ރަސްގެފާނަކީ ރޮނާލްޑޯ

އެމެރިކާގެ ޒުވާން އަންހެން ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ސެލީނާ ގޮމޭޒް ފަހަތަށް ޖައްސައިލުމަށް ފަހު، މަޝްހޫރު ފުޓްބޯޅަ ތަރި ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ އިންސްޓްގަރާމްގެ ތަހުތަށް އަރައި ރަސްކަން ކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

11 އޮކްޓޯބަރ

October 11, 2018
އަންހެންކުއްޖަކު ފުޓްބޯޅަ ކުޅޭތީ ބުލީކުރަނިކޮށް ޝަރަފެއް

އުމުރުން ހަތް އަހަރުގެ އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ އަންހެން ކުއްޖަކު ފިރިހެން ކުދިންނާ އެކު ފުޓްބޯޅަ ކުޅޭތީ، ބައެއް ކުދިންގެ ފަރާތުން މަލާމާތާއި ފުރައްސާރަކުރަނިކޮށް، އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ގައުމީ އަންހެން ފުޓްބޯޅަ ޓީމްގެ މެސްކޮޓަކަށް ވުމުގެ ޝަރަފު ލިބިއްޖެ އެވެ.

05 އޮކްޓޯބަރ

October 05, 2018 19
އަށް ޒޯނެއްގައި ޑިވެލޮޕްމަންޓް މަސައްކަތް ފަށަނީ

ރާއްޖޭގެ އަށް ޒޯނެއްގައި ފުޓްބޯޅައިގެ ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފީސްތަކެއް ގާއިމްކޮށް ފުޓްބޯޅަ ތަރައްގީކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް އޮތް ތިން މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭ ފެށުމަށް އެފްއޭއެމުން ނިންމައިފި އެވެ.

16 ސެޕްޓެމްބަރ

September 16, 2018 89
ގައުމީ ޓީމަށް މަރުހަބާ ކިޔަން އަންގާރަ ބަންދު

ސަރަހައްދީ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް، ސާފް ސުޒުކީ ކަޕްގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދި ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމަށް މަރުހަބާ ކިޔަން އަންގާރަދުވަސް ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަހެއް ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ...

September 16, 2018 11
ރަން ކާމިޔާބީއާ އެކު މާޒީގެ ހަނދާންތަކުގެ ތެރެއަށް

އިންޑިއާ އަތުން 2-1 އިން މޮޅުވެ ސާފް ސުޒުކީ ކަޕުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ރޭ ދިވެހިރާއްޖެ ހޯދި މެޗު، ދިވެހި ފުޓްބޯޅައިގެ 68 އަހަރުގެ ތާރީހުގެ ތެރެއަށް ވަދެގެން ދިޔައީ ރަނުން ޖަރީވެގެންނެވެ....

15 ސެޕްޓެމްބަރ

September 15, 2018 59
ރާއްޖެ ތަށި ހޯދައިފި! މަރުހަބާ އާއި ސާބަސް!

ސާފް ސުޒުކީ ކަޕުގެ ފައިނަލުގައި ދިވެހިރާއްޖެ އާއި އިންޑިއާ ބައްދަލުކުރާ މެޗުގެ ލައިވް ކަވަރޭޖަށް މަރުހަބާ.

07 ސެޕްޓެމްބަރ

September 07, 2018 8
ދެ ވަނަ ހާފް: ރާއްޖެ 0 - 0 ލަންކާ

ސާފް ސުޒުކީ ކަޕުގައި ދިވެހިރާއްޖެ އާއި ސްރީ ލަންކާ ބައްދަލުކުރާ މެޗުގެ ލައިވް ކަވަރޭޖަށް މަރުހަބާ.

06 ސެޕްޓެމްބަރ

September 06, 2018 1
ވިކްޓޯރިއާ ބެކަމް ވަރީގެ ވާހަކަ އަނެއްކާވެސް ދޮގުކޮށްފި

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ކުރީގެ ފުޓްބޯޅަ ތަރި ޑޭވިޑް ބެކަމް އާއި އަންހެނުން އަދި ފެޝަން ޑިޒައިނަރު ވިކްޓޯރިއާ ބެކަމް ވަރިވާން އުޅޭ ކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަތައް އަނެއްކާ ވެސް ދޮގުކޮށްފި އެވެ.

12 އޯގަސްޓް

August 12, 2018 5
އޭޝިއާ ފުޓްބޯޅައިގެ އާ ޖަމިއްޔާގެ ސީނިއާ ނައިބް ރައީސަކަށް ޝަވީދު

ސައުދީ އަރަބިއާ އިސްކޮށް އޮވެ އަލަށް އުފެއްދި ސައުތު ވެސްޓް ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން (ސްވާފް) ގެ ސީނިއާ ނައިބް ރައީސްގެ މަގާމަށް ރާއްޖޭގެ އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ޝަވީދު އިންތިހާބުވެވަޑައިގެންފި އެވެ.

11 އޯގަސްޓް

August 11, 2018
ފުޓުބޯޅަ ކުޅުންތެރިންނަށް ޚާއްސަ ޑިވައިސެއް

ކުޅިވަރު ކުޅޭ ޕްރޮފެޝަނަލް ގިނަ މީހުން މިހާރު ކޮންމެވެސް ކަހަލަ ޑިވައިސެއްގެ އެހީތެރިކަން ހޯދައެވެ. ބޭނުމަކީ އެމީހެއްގެ ކުޅުމުގެ ފެންވަރު ރަގަޅުކުރުމަށް އަމިއްލައަށް ކުރެވޭނެ ކަންކަން ދެނެގަނެ އެކަންކަން ފުރިހަމަކުރުމެވެ. އުތުރު އަޔަލަންޑްގައި 2007ވަނަ އަހަރު އުފެއްދި ކުންފުންޏެއްކަމަށްވާ ސްޓެޓްސްޕޯޓްސްއަކީ ކުޅިވަރު...

13 ޖުލައި

July 13, 2018 7
މިސްރުގެ ސަލާހް ޗުއްޓީއަށް ރާއްޖެ އަތުވެއްޖެ

ނިމިގެން ދިޔަ އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ސީޒަނުގައި ލިވަޕޫލުގައި މޮޅު ކުޅުމެއް ދައްކައި އެތައް ބަޔެއްގެ ލޯބި ހޯދި މިސްރުގެ ފުޓްބޯޅަ ތަރި މުހައްމަދު ސަލާހް އާ ސީޒަނުގެ ކުރިން ޗުއްޓީ ހޭދަކުރުމަށް މިއަދު ރާއްޖެ އަތުވެއްޖެ އެވެ.

02 ޖުލައި

July 02, 2018 26
ވެލެންސިއާގެ އުފާވެރި އަދި ތާރީޚު ބަދަލުކޮށްލި މާޒީ

ގަލޮޅު ދަނޑު ފުރި ބަންޑުން ދަނީ އެވެ. ކްލަބް ލޯބި ދޫކޮށް ހުރިހާ ދިވެހިން އެއް އަޑަކުން ސަޕޯޓްކުރަނީ އެވެ. ވާދަވެރިކަން ބޮޑު ސްރީ ލަންކާގެ ސައުންޑާސް އަތުން އެންމެ ކުޑަވެގެން ވެސް 3-0 އިން މޮޅުވާން ޖެހެ އެވެ. އޭރު ދެ ލަނޑު ޖަހައިފި އެވެ. ތިން ވަނަ ލަނޑު އައީ މެޗުގެ އެންމެ ފަހު ވަގުތުކޮޅެވެ. އެހާ ހިސާބުން އޭރު ރާއްޖެ ދުށް އެންމެ ފޯރިގަދަ...

14 ޖޫން

June 14, 2018 1
ވޯލްޑް ކަޕުގެ ނަތީޖާ ދިމާކުރަން މި ބުޅާ ތައްޔާރު!

ސެއިންޓް ޕީޓަސްބާގް (ޖޫން 13) - ޕައުލް މަތިން ހަނދާން އެބަހުރި ހެއްޔެވެ؟ ކުޑަ 'އެހީއެއް' ދީފާނަމެވެ. ފުޓުބޯޅަ މެޗުތަކުގެ ނަތީޖާ ލަފާކުރަން ޕައުލް ވަރަށް ފަރިތަވާނެ އެވެ. ތިޔަ ހީވީ ރަނގަޅަށެވެ. މި ދައްކަނީ، މެޗު ކުޅުމުގެ ކުރިން، މޮޅުވާ ޓީމު ދިިމާކުރުމުގައި 2014ގެ ވޯލްޑްކަޕް ތެރޭ އާދަޔާ ހިލާފު ކުޅަދާނަކަމެެއް ދެެއްކި ބޯވައިގެ ވާހަކަ އެވެ.

13 ޖޫން

June 13, 2018 4
ނާސިރު ރަނގަޅު ފުރުސަތެއްގެ އިންތިޒާރުގައި

މިދިޔަ އަހަރުގެ އުރީދު ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ށ. މިލަންދޫ ޓީމު ގޮވައިގެން ކުރެވުނު މަސައްކަތާ ދޭތެރޭ ވަރަށް ބޮޑަށް ހިތްހަމަޖެހޭ ކަމަށާއި ރަނގަޅު ހުށަހެޅުމެއް ލިބިއްޖެއްޔާ މާލޭ ޓީމަކަށް ދާން ތައްޔާރު ކަމަށް ގައުމީ ޓީމުގެ ކުރީގެ ޑިފެންޑަރު މުހައްމަދު ނާސިރު ބުނެފި އެވެ.

12 ޖޫން

June 12, 2018 15
ވޯލްޑްކަޕް ބަލަން އެސްޓީއޯ އިން ޕްރޮޖެކްޓަރު ދީފި

އަންނަ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ ފަށާ ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕްގެ މެޗުތައް ދެއްކުމަށް، އެސްޓީއޯ އިން 26 ކްލަބް/ޖަމިއްޔާއަކަށް ޕްރޮޖެކްޓަރު ދީފި އެވެ.