20 ޖެނުއަރީ

January 20, 2020 13
ޖަޒީރާ ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ފުރަތަމަ ބުރު ކެންސަލް

އަތޮޅު ފުޓްބޯޅަ އަށް ހާއްސަ މުބާރާތް ކަމަށްވާ ޖަޒީރާ ފުޓްބޯލް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ރަށު ފެންވަރުގައި ބާއްވަން ކުރިން ކަނޑައެޅި ބުރު ނުބާއްވާ ގޮތަށް ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން (އެފްއޭއެމް) އިން ނިންމައިފި އެވެ.

16 ޖެނުއަރީ

January 16, 2020 14
ޖުދާންގެ އަމާޒު ވެސް ވޯލްޑް ކަޕަށް؟

ވޯލްޑް ކަޕް/ އޭޝިއަން ކަޕް ކޮލިފައިންގައި ރާއްޖެ އަށް ދެން އޮތް ޗައިނާ، ސީރިއާ އަދި ފިލިޕީންސް މެޗު ކާމިޔާބުކޮށްފި ނަމަ ރާއްޖެ ވޯލްޑް ކަޕަށް ކޮލިފައިވާނެ ކަމަށާއި އެއީ އާދަޔާހިލާފު...

January 16, 2020 23
ސުޕަ ކަޕަށް ޖިއްދާއަށް: މައްސަލައެއް ނޫން! އެކަމަކު؟

ސްޕޯޓްސް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މަހުލޫފު އެ ވިދާޅުވީ ތެދުފުޅެކެވެ؛ ރެއާލް މެޑްރިޑާއި އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑުން ސްޕެނިޝް ސުޕަ ކަޕުގެ ފައިނަލުގައި ކުޅޭ މެޗެއް ބަލާލަން ލިބޭ ފުރުސަތެއް...

31 ޑިސެމްބަރ

December 31, 2019 7
ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުންތައް ބާއްވަން ފަށައިފި

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ މެޗުތަކުގެ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުންތައް އެފްއޭއެމުން އަލުން އިއްޔެ ފަށައިފި އެވެ.

30 ޑިސެމްބަރ

December 30, 2019 21
އެފްއޭއެމުން ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުންތައް ކެންސަލްކޮށްފި

އެފްއޭއެމުން ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ މެޗުތަކުގެ ކުރިންނާއި ފަހުން ބާއްވަމުން އަންނަ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުންތައް އެފްއޭއެމުން ކުއްލި ގޮތަކަށް ކެންސަލްކޮށްފި އެވެ.

29 ޑިސެމްބަރ

December 29, 2019 18
ފައިސާ ނުލިބިގެން އެފްއޭއެމް ގޮވައިގެން ކޯޓަށް

ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ދަތުރުތަކަކަށް އޭސް ޓްރެވަލް މެދުވެރިކޮށް އެފްއޭއެމުން ގަތް އެއާ ޓިކެޓްތަކަށް ލިބެން ޖެހޭ އަށް ލައްކައެއްހާ ރުފިޔާ ނުދީގެން އެ ކުންފުނިން އެފްއޭއެމް ގޮވައިގެން ކޯޓަށް ހިނގައްޖެ އެވެ.

28 ޑިސެމްބަރ

December 28, 2019 19
އެފްއޭއެމުން ފައިސާ ނުދޭތީ ވީޓީވީން ލައިވް ހުއްޓާލައިފި

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ މެޗުތައް ވަގުތުން ދެއްކުމަށް އެފްއޭއެމް އިން ވީޓީވީއާ އެކު ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް އެފްއޭއެމުން ފައިސާ ދައްކާފައިނުވާ ކަމަށް ބުނެ ވީޓީވީން މެޗުތައް ދެއްކުން ހުއްޓާލައިފި އެވެ.

27 ޑިސެމްބަރ

December 27, 2019 3
ފާޑުކިޔައިގެން ލިބުނު އެއްވެސް ހައްލެއް ނެތް: މޯހަން

ރާއްޖޭގެ ފުޓްބޯޅައިގެ ހާލަތު މިހާރު އޮތީ މާޔޫސްވާންޖެހޭ ހިސާބެއްގައި ކަމަށާއި ފާޑުކިޔައިގެން އެއްވެސް ހައްލެއް ނުލިބުނުކަމަށާއި މަޝްވަރާކޮށްގެން ކުރިއަށްދިއުން ނޫން ގޮތެއް ފެންނަން ނެތް ކަމަށް ކްލަބް އީގަލްސްގެ ކޯޗު މުހައްމަދު ޝިޔާޒް (މޯހަން) ބުނެފި އެވެ.

24 ޑިސެމްބަރ

December 24, 2019 13
ސެގާޓް ވަކިކުރީ ރަނގަޅު ވަގުތު: ބައްސާމް

ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ކޯޗުގެ މަގާމުގައި ހުރި ކްރޮއޭޝިއާގެ ޕީޓަ ސެގާޓް މަގާމުން ވަކިކުރީ ރަނގަޅު ވަގުތުގައި ކަމަށް އެފްއޭއެމްގެ ރައީސް ބައްސާމް އަދީލް ޖަލީލް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

22 ޑިސެމްބަރ

December 22, 2019 5
"ޔޫރަޕެއް ނޫން، މުހިއްމީ ރާއްޖެ އަށް ރަނގަޅު ގޮތް"

ރާއްޖޭގެ ފުޓްބޯޅައިގެ ކުރިމަގަށް މަސައްކަތްކުރާއިރު ބަލަންޖެހޭނީ ޔޫރަޕްގައި ކަންތައްތައް ކުރާ އުސޫލަށް ވުރެ ބޮޑަށް ރާއްޖޭގެ ސަގާފަތާއި ލިބިފައިހުރި ވަސީލަތްތަކުގެ ބޭނުން އެންމެ ފުރިހަމަގޮތުގައި ހިފުމަށް ކަމަށް އެފްއޭއެމްގެ ޓެކްނިކަލް ޑިރެކްޓަރުގެ މަގާމަށް ހަމަޖެއްސި އިންގްލެންޑްގެ ކޯޗު ޖުޑާން އަލީ ބުނެފި އެވެ.

20 ޑިސެމްބަރ

December 20, 2019 27
އާޒިމްގެ ނުރުހުން ބައްސާމަށް

އެފްއޭއެމްގެ މިހާރުގެ ރައީސް ބައްސާމް އަދީލް ޖަލީލާ މެދު އެ އެސޯސިއޭޝަނުގެ ކުރީގެ ރައީސް އަލީ އާޒިމް ވަރަށް ބޮޑަށް ނުރުހުން ފާޅުކުރައްވައިފި އެވެ.

December 20, 2019 1
ވިލިމާލޭގައި ފުޓްބޯޅަ ޓްރެއިނިން ސެންޓަރެއް އަޅަނީ

އޭއެފްސީގެ ރައީސްގެ ހާއްސަ ޕްރޮޖެކްޓެއްގެ ދަށުން ވިލިމާލޭގައި އަޅާ ފުޓްބޯޅަ ޓްރެއިނިން ސެންޓަރުގެ ބިންގާ އަޅައިފި އެވެ.

12 ޑިސެމްބަރ

December 12, 2019 49
އެފްއޭއެމުން ވިކްޓްރީ ސަސްޕެންޑްކޮށްފި!

ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނުގައި މިހާރު ވާދަކުރާ އެންމެ ޒަމާންވީ ކްލަބް ކަމަށްވާ ވިކްޓްރީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުން ކުޅުންތެރިންނާއި ކޯޗުންނަށް ނުދީ ހުރި މުސާރަ ދޭށާއި ކްލަބް ލައިސަންސްގެ ކަންކަން ފުރިހަމަކުރަން އެފްއޭއެމުން ދިން މުއްދަތުގައި އެކަންކަންކޮށްފައިނުވާތީ އެ އެސޯސިއޭޝަނުން އެ ކްލަބް ސަސްޕެންޑްކޮށްފި އެވެ.

07 ޑިސެމްބަރ

December 07, 2019 30
ބައްސާމުގެ އިސްތިއުފާ އަށް ގޮވާލައިފި!

ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ކޯޗުކަމުން ޕީޓާ ސެގާޓް ވަކިކުރުމަކުން ނުފުދޭ ކަމަށް ބުނެ އެފްއޭއެމްގެ ރައީސް ބައްސާމް އަދީލް ޖަލީލްގެ އިސްތިއުފާ އަށް ބައެއް އާއްމުންނާއި ފުޓްބޯޅައިގެ ތަޖުރިބާކާރުން ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ގޮވާލަމުން އެބަދެ އެވެ.

02 ޑިސެމްބަރ

December 02, 2019 9
ގައުމީ ޓީމު ކޮމިޓީ ކުއްލި ގޮތަކަށް އުވާލައިފި

ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުތަކުގެ ކަންކަމުގައި އެފްއޭއެމްގެ އެގްޒެކްޓިވް ކޮމިޓީ އަށް ލަފާދިނުމަށް އެކުލަވާލި ގައުމީ ޓީމުގެ ކޮމިޓީ ކުއްލި ގޮތަކަށް އެފްއޭއެމުން މިއަދު އުވާލައިފި އެވެ.

24 ނޮވެމްބަރ

November 24, 2019 11
ބާސެލޯނާ އެކެޑަމީގައި މަސައްކަތްކުރި ޖުޑާން އެފްއޭއެމަށް

ބާސެލޯނާގެ އެކެޑަމީ ލަ މާސިއާގައި ގިނަ އަހަރުތަކެއް ވަންދެން މަސައްކަތްކުރި އިންގްލެންޑްގެ ކޯޗު ޖުޑާން އަލީ، އެފްއޭއެމްގެ ޓެކްނިކަލް ޑިރެކްޓަރުގެ މަގާމަށް ގެންނަން ހުރިހާ ކަމެއް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް އެ އެސޯސިއޭޝަނުން ބުނެފި އެވެ.

23 ނޮވެމްބަރ

November 23, 2019 2
ރާއްޖެ އަށް ބްލައިންޑް ފުޓްބޯޅަ ތައާރަފްކޮށްފި

އެފްއޭއެމް އާއި މޯލްޑިވްސް ޕެރަލިމްޕިކް ކޮމިޓީ އަދި ސްޕެޝިއަލް އޮލިމްޕިކްސް މޯލްޑިވްސް ގުޅިގެން ބްލައިންޑް ފުޓްބޯޅަ ރާއްޖެ އަށް ތައާރަކޮށްފި އެވެ.

21 ނޮވެމްބަރ

November 21, 2019 3
މާޒިޔާ އެކެޑަމީގެ ކާމިޔާބީތަށް ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަކޮށްފި

މި އަހަރު މާޒިޔާ ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަންގެ އެކެޑަމީން ވާދަކުރި މުބާރާތްތަކުގައި ހޯދާފައިވާ ކާމިޔާބީތައް ރޭ ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަކޮށްފި އެވެ.

19 ނޮވެމްބަރ

November 19, 2019 1
އެފްއޭއެމްގެ ދައުވަތަކަށް ޔާޔާ ޓޫރޭ ރާއްޖެ އަށް

ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން (އެފްއޭއެމް)ގެ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ބާއްވާ ހަރަކާތްތަކަށް ހާއްސަ މެހެމާނެއްގެ ގޮތުގައި އެފްރިކާގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމު ހޯދާފައިވާ އައިވަރީ ކޯސްޓުގެ މިޑްފީލްޑަރު ޔާޔާ ޓޫރޭ ރާއްޖެ އަންނަ ގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެ އެވެ.

18 ނޮވެމްބަރ

November 18, 2019 2
12 އަހަރުން ދަށުގެ ޔޫތު ލީގު ތަށި މާޒިޔާ އަށް

ކުޅުނު ހުރިހާ މެޗަކުން މޮޅުވެ ސައްތަ އިން ސައްތަ ރެކޯޑަކާ އެކު ދިރާގު 12 އަހަރުން ދަށުގެ ޔޫތު ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން މާޒިޔާ އިން ހޯދައިފި އެވެ.

17 ނޮވެމްބަރ

November 17, 2019 2
ރާއްޖޭގެ ހަތް ކްލަބަކަށް އޭއެފްސީ ކްލަބް ލައިސަންސް

އޭއެފްސީން ބަލާ މިންގަނޑުތަކަށް ފައްތައި ރާއްޖޭގެ ހަތް ކްލަބަކަށް އަންނަ އަހަރު އޭއެފްސީ ކަޕްގައި ވާދަކުރުމަށް ބޭނުންވާ ކްލަބް ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ކަމަށް ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން...

November 17, 2019 3
ސައުތުއޭޝިއަން ގޭމްސް ކަނޑައެޅި ތާރީހުގައި އޮންނާނެތަ؟

ދެކުނު އޭޝިއާގެ ގައުމުތަކުގެ މެދުގައި ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު ކުޅިވަރު ހަރަކާތް ކަމަށްވާ ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސް އަންނަ މަހު ނޭޕާލުގައި ބާއްވާނެކަމަށް އިއުލާނުކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް އެ...

13 ނޮވެމްބަރ

November 13, 2019 4
ރައީސަށް ގައުމީ ޓީމުގެ ޖޯޒީއެއް ހަދިޔާކުރައްވައިފި

ވޯލްޑް ކަޕާއި އޭޝިއަން ކަޕް ޖޮއިންޓް ކޮލިފައިންގައި މާދަމާ ގަލޮޅު ދަނޑުގައި ފިލިޕީންސާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗުގެ ކުރިން ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ޖޯޒީއެއް، ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހަށް އެފްއޭއެމްގެ ރައީސް ބައްސާމް އަދީލް ޖަލީލާއި ގައުމީ ޓީމު ކޮމިޓީގެ ޗެއާމަން އަދި ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު ހަދިޔާކުރައްވައިފި އެވެ.