28 ފެބުރުއަރީ

February 28, 2018 6
މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕަށް ލިބުނު ތަރުހީބު ކުޑަވެއްޖެ

މުޅި ރާއްޖެ އަށް ހުޅުވާލައިގެން ބާއްވާ މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތަށް މި ފަހަރު ލިބުނު ތަރުހީބު ކުޑަވެއްޖެ އެވެ.

23 ފެބުރުއަރީ

February 23, 2018
މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި މި ފަހަރު 57 ޓީމު

އަންނަ މަހު ތިން ވަނަ ދުވަހު ފަށާ ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު އެއް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް ކަމަށްވާ މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި މި އަހަރު ވާދަކުރާނީ 57 ޓީމެވެ.

February 23, 2018 2
ހުޅުމާލޭގައި ފުޓްބޯޅަ ޓްރެއިނިން ސްކޫލެއް އަޅަނީ

ހުޅުމާލޭގައި ފީފާ ފެންވަރުގެ ފުޓްބޯޅަ ޓްރެއިނިން ސްކޫލެއް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ސަރުކާރުން ފަށައިފި އެވެ.

14 ފެބުރުއަރީ

February 14, 2018 11
ޝީލްޑް މެޗު ކެންސަލް: ފަހަތަށް އެޅި ފިޔަވަޅެއް!

ފުޓްބޯޅަ ސީޒަން ހުޅުވަން ކުޅޭ ޗެރިޓީ ޝީލްޑް މެޗަކީ ފެންނަ ފެނުމަށް ހަމަ އެންމެ މެޗެކެވެ. އެކަމަކު އެއީ ދިވެހި ފުޓްބޯޅައިގެ ހައިބަތު ބޮޑު މެޗެކެވެ. އެއް ލައްކަ ރުފިޔާގެ ކަޕްވިނާސްކަޕް އުވާލުމަށް ތައާރަފްކުރި އެއް ލައްކަ ރުފިޔާގެ އަގުހުރި މެޗެކެވެ. ރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރުގައި ކުޅެވޭ އެންމެ އަގުބޮޑު މެޗު ވެސް މެ އެވެ.

13 ފެބުރުއަރީ

February 13, 2018 5
މެޗު ކެންސަލްކުރީ ގައުމީ ޓީމާއި ކްލަބްތަކަށް ވިސްނާފައި

ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތާ ގުޅިގެން ފަސްކުރި މައިލޯ ޗެރިޓީ ޝީލްޑް މެޗު ކެންސަލްކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި އެކަން ކުރީ ކަލަންޑަރަށް ބަދަލެއް ގެނެވިއްޖެ ނަމަ ގައުމީ ޓީމްތަކަށާއި ކްލަބްތަކަށް ގެއްލުންވެދާނެތީ ކަމަށް އެފްއޭއެމުން ބުނެފި އެވެ.

06 ފެބުރުއަރީ

February 06, 2018 11
ޗެރިޓީ ޝީލްޑް މެޗު ފަސްކޮށްފި

ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު ސަރުކާރުން އިއުލާން ކުރުމާ ގުޅިގެން ފުޓްބޯޅަ ސީޒަން ހުޅުވުމަށް މިރޭ ކުޅެން ހަމަޖެހިފައި އޮތް އެފްއޭ ޗެރިޓީ ޝީލްޑް މެޗު ފަސްކޮށްފި އެވެ.

18 ޖެނުއަރީ

January 18, 2018 2
ބަދަލާ އެކު ދެ ވަނަ ޑިވިޝަނުގެ ވާދަވެރިކަން ބޮޑުވާނެ!

ފާއިތުވި އަހަރުތަކުގައި ފުޓްބޯޅައިގައި އެއް ގޮތަކަށް ވެސް ހަރުނުލި ގަވާއިދަކީ ދެ ވަނަ ޑިވިޝަނުގެ ޗެމްޕިއަނަށް ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނުގެ ސީދާ ޖާގައެއް ދިނުމުގެ ގަވާއިދެވެ. އެކި ފަހަރު އެކި ގޮތަށް އަންނަމުން އައިސް މި ކަންތައް މި ފަހަރު މި ވަނީ އަނެއްކާ ވެސް ބަދަލުވެފަ އެވެ. އެފްއޭއެމުން މި އަހަރުގެ ފުޓްބޯޅަ ކަލަންޑަރު އިއުލާނުކުރިއިރު...

06 ޖެނުއަރީ

January 06, 2018
ކުޅުންތެރިން ރަޖިސްޓްރީކުރުމަށް ހާއްސަ ސިސްޓަމެއް

ކުޅުންތެރިން ރަޖިސްޓްރީކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފީފާގެ އެހީގެ ދަށުން މި އަހަރުން ފެށިގެން ވަރަށް ބޮޑަށް ހަރުދަނާވެގެންދާނެ ކަމަށް އެފްއޭއެމުން ބުނެފި އެވެ.

01 ޖެނުއަރީ

January 01, 2018 2
11 އަހަރަށް ފަހު އޭ ލައިސަންސް ކޯސް ބާއްވަނީ

އޭއެފްސީން މިހާރު ރާއްޖޭގައި ކުރިއަށްގެންދާ ބީ ލައިސަންސް ފުޓްބޯޅަ ކޯޗިން ކޯހުގައި ގައުމީ ޓީމުގެ ކުރީގެ ބައެއް ކުޅުންތެރިން ބައިވެރިވެފައިވާއިރު 11 އަހަރަށް ފަހު އޭ ލައިސަންސް ކޯސް މި އަހަރު ރާއްޖޭގައި އޮންނާނެ ކަމަށް އެފްއޭއެމުން ބުނެފި އެވެ.

28 ޑިސެމްބަރ

December 28, 2017 7
ނިއުގެ ކާމިޔާބަށް ފީފާގެ ރައީސްގެ މަރުހަބާ

ހަ ސީޒަނުގެ ތެރޭ ފަސް ވަނަ ފަހަރަށް ރާއްޖޭގެ ލީގު ޗެމްޕިއަންކަން މި އަހަރު ހޯދި ނިއު ރޭޑިއަންޓް ސްޕޯޓްސް ކްލަބަށް ފީފާގެ ރައީސް ޖިއާނީ އިންފަންޓީނޯ މަރުހަބާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

20 ޑިސެމްބަރ

December 20, 2017 12
ފުޓްބޯޅަ ފޯމެޓަށް ބަދަލު ގެންނަން މަޝްވަރާކުރަނީ

އަންނަ އަހަރުގެ ފުޓްބޯޅަ ސީޒަނުގެ ފޯމެޓަށް ގެންނާނެ ބަދަލުތަކާ މެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް އެފްއޭއެމްގެ ޓެކްނިކަލް ކޮމިޓީން މަޝްވަރާތައް ފަށާފައިވާ ކަމަށް އެ އިދާރާއިން ބުނެފި އެވެ.

17 ޑިސެމްބަރ

December 17, 2017 20
ފާޑުކިޔުންތަކަށް ބައްސާމްގެ ރައްދު، ފުރަތަމަ ފަހަރަށް

އެފްއޭއެމްގެ ރައީސްކަމާ ބައްސާމް އަދީލް ޖަލީލް ހަވާލުވެވަޑައިގަތް ފަހުން އޭނާއަށް ކުރިމަތިވެވަޑައިގެންނެވި ފާޑުކިއުންތަކަށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ރޭ ރައްދު ދެއްވައިފި އެވެ.

December 17, 2017 3
މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ އެވޯޑް ސެންޓޭ ދިފާއުކޮށްފި

މޯލްޑިވްސް ފުޓްބޯލް އެވޯޑްސްގައި ހޮވި ރާއްޖޭގެ އެންމެ މޮޅު ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމް ނިއު ރޭޑިއަންޓް ސްޕޯޓްސް ކްލަބްގެ ފޯވާޑް އަލީ ފާސިރު (ސެންޓޭ) ދިފާއުކޮށްފި އެވެ.

23 ނޮވެމްބަރ

November 23, 2017 1
ޔޫތު ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް އަންނަ މަހު 21 ގައި

އެކާވީސް އަހަރުން ދަށުގެ ކުޅުންތެރިންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން އެފްއޭއެމުން ބާއްވާ ޔޫތު ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް އަންނަ މަހު 21 ވަނަ ދުވަހު ފަށާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

17 ނޮވެމްބަރ

November 17, 2017 29
ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމު ގަދަ ކަނޑެއްގައި، ސަލާމަތްކުރޭ!

ވޯލްޑް ކަޕް ކޮލިފައިންގައި 2001 ވަނަ އަހަރު ޗައިނާ އަތުން 10-1 އިން ރާއްޖެ ބަލިވި މެޗުގެ ހަނދާން ހުންނާނެ ކުޅުންތެރިއަކު އަދި ސަޕޯޓަރަކު މިހާރު މަދުވާނެ އެވެ. އެކަމަކު އޭގެ ފަހުން މިވީ 16 ވަރަކަށް އަހަރު ތެރޭގައި ދިވެހި ފުޓްބޯޅަ ހޯދި ކުރިއެރުން ގިނަ ބަޔެއްގެ ހަނދާނުގައި ހަރުލާފައި އެބަހުއްޓެވެ. ގަދަފަދަ ކޮރެއާއާ ލަނޑެއް ނުޖެހި...

14 ނޮވެމްބަރ

November 14, 2017 9
ވެލި ދަނޑުގައި މިނީ ސައިޒުގެ ތިން ޓާފް ޕިޗް އަޅަނީ

އޭޝިއަން ފުޓްބޯލް ކޮންފެޑެރޭޝަން (އޭއެފްސީ) ގެ ރައީސްގެ އިސްނެންގެވުމެއްގެ މަތިން މާލޭގެ މާފަންނު ވެލި ދަނޑުގައި މިނީ ސައިޒުގެ ތިން ފުޓްބޯޅަ ޓާޗް ޕިޗް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ.

07 ނޮވެމްބަރ

November 07, 2017 8
އެއް ޕޮއިންޓަކާ އެކު ޒުވާން ޓީމަށް ކޮލިފައިން ނިމިއްޖެ

މިހާރު ކުރިޔަށްދާ އޭއެފްސީ 19 އަހަރުން ދަށުގެ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ކޮލިފައިންގައި ރާއްޖެ ކުޅުނު ފަހު މެޗުން އިއްޔެ 5-0 އިން ތަޖިކިސްތާން އަތުން ބަލިވެ އެއް ޕޮއިންޓާ އެކު ކޮލިފައިން ނިންމާލައިފި އެވެ.

02 ނޮވެމްބަރ

November 02, 2017 6
ގަތަރާ އެކު އެފްއޭއެމް އެއްބަސްވުމަކަށް

އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް) އާއި ގަތަރު ފުޓްބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަނުން ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

November 02, 2017 18
މިލަންދޫ ކުޅުންތެރިއަކާ ދެކޮޅަށް މައްސަލަ ޖައްސައިފި

މި ސީޒަނުގައި ކްލަބް ވެލެންސިއާ އަށް ކުޅުނު ޑިފެންޑަރު މުހައްމަދު ނިޒާމް (ޕީކޭ) އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ށ. މިލަންދޫ ޓީމަށް ކުޅެމުން އަންނަނީ ރިލީޒް ނުހޯދާ ކަމަށް ބުނެ ޓީސީ...

01 ނޮވެމްބަރ

November 01, 2017 4
ފަހު ވަގުތު ލަންކާ އިން ރާއްޖެއާ އެއްވަރުކޮށްފި

ތަޖިކިސްތާނުގައި ފެށި އޭއެފްސީ 19 އަހަރުން ދަށުގެ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ކޮލިފައިންގައި ރާއްޖެ ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުގެ ފަހު ވަގުުތު ސްރީލަންކާ އިން ވައްދާލި ލަނޑާ އެކު 2-2 އިން ދެ ޓީމު އެއްވަރުވެއްޖެ އެވެ.

31 އޮކްޓޯބަރ

October 31, 2017 1
ޕްރެޒިޑެންޓްސް ފުޓްސަލް ކަޕް އެސްޓީއޯ އަށް

ސަރުކާރު އޮފީސްތަކަށް ހުޅުވާލައިގެން އެފްއޭއެމުން ކުރިއަށްގެންދާ ޕްރެޒިޑެންޓްސް ފުޓްސަލް ކަޕްގެ ފިރިހެން ބައިގެ ޗެމްޕިއަންކަން ފުޓްސަލްގައި މަޝްހޫރު އެސްޓީއޯ އިން ހޯދައިފި އެވެ.

25 އޮކްޓޯބަރ

October 25, 2017 3
ރެފްރީ ނިއުޝާދުގެ ސަސްޕެންޝަން އުވާލައިފި

އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިދިޔަ މަހު ކުރިއަށް ނުގެންދެވިގެން ހުއްޓާލި މާޒިޔާ އާއި ގްރީންސްޓްރީޓްސްގެ މެޗުގެ ރެފްރީ މުހައްމަދު ނިއުޝާދަށް ދީފައިވާ ވަގުތީ ސަސްޕެންޝަން އެފްއޭއެމުން މިއަދު އުވާލައިފި އެވެ.

19 އޮކްޓޯބަރ

October 19, 2017 11
ބިދޭސީ ގޯލްކީޕަރުން ނުގެނެވޭގޮތް ހަދަން މަޝްވަރާ ކުރަނީ

ރާއްޖޭގެ ކްލަބްތަކުގައި ބިދޭސީ ގޯލްކީޕަރުން ގިނަވެ ދިވެހި ކުޅުންތެރިންނަށް ފުރުސަތު ނުލިބޭ މައްސަލަ އަށް ހައްލެއް ހޯދުމުގެ ގޮތުން 2019 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ކްލަބްތަކަށް ބިދޭސީ ގޯލްކީޕަރުން ނުގެނެވޭ ގޮތް ހެދުމަށް މަޝްވަރާ ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް އެފްއޭއެމްގެ ރައީސް ބައްސާމް އަދީލް ޖަލީލް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.