28 ޑިސެމްބަރ

December 28, 2018 23
މޮޅު ކުޅުންތެރިއާގެ މަގާމު ދަގަނޑޭ އާއި ފަދުވާ އަށް

މޯލްޑިވްސް ފުޓްބޯލް އެވޯޑްސްގައި ހޮވި ރާއްޖޭގެ އެންމެ މޮޅު ފިރިހެން ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމް ނިއު ރޭޑިއަންޓް ސްޕޯޓްސް ކްލަބާއި ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބަށް މި އަހަރު ކުޅުނު އަލީ އަޝްފާގު (ދަގަނޑޭ) އަދި އެންމެ މޮޅު އަންހެން ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމު ފަދުވާ ޒާހިރު ހާސިލްކޮށްފި އެވެ.

27 ޑިސެމްބަރ

December 27, 2018 4
އިމްރާނުގެ މެޗަށް ޝުމައިކަލް ރާއްޖެ އަތުވެއްޖެ

ރާއްޖޭގައި އުފެދުނު އެންމެ މޮޅު ގޯލްކީޕަރު އިމްރާން މުހައްމަދު ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމަށް ކުޅުން ހުއްޓާލުމުގެ ގޮތުން އާދީއްތަ ދުވަހުގެރޭ ކުޅޭ ހާއްސަ މެޗުގައި ބައިވެރިވުމަށް މެންޗެސްޓާ...

December 27, 2018 8
މުސާރަ މައްސަލައިގައި ކުޅުންތެރިން އެފްއޭއެމަށް

މިި އަހަރުގެ ފުޓްބޯޅަ ސީޒަނުގައި ކްލަބްތަކުން ކުޅުންތެރިންނަށް ނުދީ ހުރި މުސާރަ ހޯދަން ގިނަ ކުޅުންތެރިންތަކެއް ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް) އަށް ހުށަހަޅަން...

26 ޑިސެމްބަރ

December 26, 2018 8
އިމްރާނުގެ ވަދާއީ މެޗުގެ ޓިކެޓް މާދަމާ ވިއްކަން ފަށަނީ

ގޯލްކީޕަރު އިމްރާން މުހައްމަދު ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމަށް ކުޅުން ހުއްޓާލުމުގެ ގޮތުން އާދީއްތަ ދުވަހުގެރޭ ކުޅޭ މެޗުގެ ޓިކެޓުގެ އަގުތައް ކަނޑައަޅައި، މާދަމާ ޓިކެޓް ވިއްކަން ފަށާ ގޮތަށް އެފްއޭއެމުން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

25 ޑިސެމްބަރ

December 25, 2018 14
އަންނަ އަހަރުގެ ފުޓްބޯޅަ ސީޒަން ފަށާނީ ޖޫން މަހު؟

އަންނަ އަހަރުން ފެށިގެން ފުޓްބޯޅަ ސީޒަން ޖޫން މަހު ފަށަން އެފްއޭއެމުން ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމަށް ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނުގެ ގިނަ ކްލަބްތަކުން ތާއީދުކޮށްފި އެވެ.

22 ޑިސެމްބަރ

December 22, 2018 3
ފީފާގެ ރައީސް ރާއްޖެ ވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެ

ދުނިޔޭގެ ފުޓްބޯޅައިގެ މައި ޖަމިއްޔާ ފީފާގެ ރައީސް ޖިއާނީ އިންފަންޓީނޯ ރާއްޖެއަށް ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއް ކުރައްވައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހާ ބައްދަލުކުރައްވަން ހަމަޖެހިއްޖެ ކަމަށް އެފްއޭއެމްގެ ރައީސް ބައްސާމް އަދީލް ޖަލީލް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

21 ޑިސެމްބަރ

December 21, 2018 6
މިނިސްޓްރީގެ ކޮމިޓީއާ މެދު ސުވާލު އުފެދޭ: މާޒިޔާ

ދިވެހި ފުޓްބޯޅައާ ގުޅޭ ގޮތުން ކުޅިވަރާ ބެހޭ މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މަހުލޫފު އުފައްދަވާފައިވާ ފެކްޓް ފައިންޑިން ކޮމިޓީގެ މަގުސަދާ މެދު ސުވާލު އުފެދޭ ކަމަށް ރާއްޖޭގެ ފުޓްބޯޅައިގެ...

December 21, 2018 3
ކުޅުން ހުއްޓާލަން ހާއްސަ މެޗެއް، ކުޅިވަރުގެ ނަމޫނާއެއް

ކުޅިވަރު ތަރިންނަކީ އެތައް ގުރުބާނީތަކެއްވެ، ގައުމަށް ބޮޑު ހިދުމަތެއްކޮށްދޭ ބަތަލުންގެ ގޮތުގައި ގިނަ ބަޔަކު ސިފަކުރެ އެވެ. އޭގެ ތެރެއިން އެއް ކުޅުންތެރިއަކީ ގައުމީ ޓީމުގެ ކުރީގެ...

20 ޑިސެމްބަރ

December 20, 2018 33
އެފްއޭއެމުން މަހުލޫފަށް ރައްދު ހަމަލައެއް ފޮނުވާލައިފި

ކުޅިވަރާ ބެހޭ މިނިސްޓްރީން އެކުލަވާލާފައިވާ "ފެކްޓް ފައިންޑިން ކޮމިޓީން" ބަލަނީ ދައުލަތުން ފުޓްބޯޅައަށް ހަރަދުކުރާ ފައިސާ އަށް ވީގޮތް ކަމަށް ވަޒީރު އަހުމަދު މަހުލޫފު އިއްޔެ...

December 20, 2018 3
ކުރީގެ ތަރިންނާ އެކު އިމްރާންގެ ޓީމު އިއުލާންކޮށްފި

ރާއްޖޭގެ ފުޓްބޯޅައިގައި މިދިޔަ ވިއްސަކަށް އަހަރު ވިދާލި މަޝްހޫރު ކުޅުންތެރިންނާ އެކު، ގޯލްކީޕަރު އިމްރާން މުހައްމަދު އޭނާގެ ވަދާއީ މެޗަށް ޓީމު ނަގައިފި އެވެ.

19 ޑިސެމްބަރ

December 19, 2018
ރޮކް ސްޓްރީޓުން ތިން ވަނަ ޑިވިޝަން ކާމިޔާބުކޮށްފި

އެފްއޭއެމް ތިން ވަނަ ޑިވިޝަން ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލުގައި މިއަދު 2-0 އިން ސުޕަ ޔުނައިޓެޑް ސްޕޯޓްސް ބަލިކޮށް ރޮކް ސްޓްރީޓް ސްޕޯޓްސް ކްލަބް މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފި...

December 19, 2018 12
މިނިސްޓްރީން މައްސަލަ ބަލާތީ އޭއެފްސީން އިންޒާރުދީފި

އެފްއޭއެމްގެ އެއްވެސް ކަމެއްގެ ތެރެއަށް ތިން ވަނަ ފަރާތަކަށް ނުވަދޭނެ ކަމަށާއި ހާލަތު ވަރަށް ގާތުން ބަލަމުން އަންނަ ކަމަށް ބުނެ، އޭއެފްސީ ކަޕުން ރާއްޖޭގެ ކްލަބްތަކަށް ފުރުސަތު...

18 ޑިސެމްބަރ

December 18, 2018 2
ދެ އަހަރަށް ފަހު ވެލެންސިއާ އިން މުނޯޒްގެ މުސާރަދީފި

ކްލަބް ވެލެންސިއާ އަށް 2016 ވަނަ އަހަރު ކުޅުނު ސްޕެއިންގެ މިޑްފީލްޑަރު އެންހެލް މުނޯޒަށް ނުދީ އޮތް މުސާރަ ދެ އަހަރަށް ފަހު މިދިޔަ މަހު އެ ކްލަބުން ދީފި އެވެ.

13 ޑިސެމްބަރ

December 13, 2018 7
ފީފާ އަށް މާޔަންގެ ނަން އެފްއޭއެމުން ހުށަހަޅައިފި

އަންނަ އަހަރު އޮންނަ އޭއެފްސީ ކޮންގްރެސްގެ އިންތިހާބުގައި ފީފާ ކައުންސިލް އަދި އޭއެފްސީ އެގްޒެކްޓިވް ކޮމިޓީ އަށް އެފްއޭއެމްގެ ފަރާތުން މަރިޔަމް މުހައްމަދު (މާޔަން)ގެ ނަން ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

08 ޑިސެމްބަރ

December 08, 2018 5
ފުޓްބޯޅަ އަށް ބޭނުންވަނީ ދެމެހެއްޓެނިވި ފޯމެޓެއް

ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނުގެ ފުޓްބޯޅަ ފޯމެޓް އެކި ގޮތްގޮތަށް ބަދަލުކޮށް ތަޖުރިބާ ކުރަމުން އަންނަތާ ދެ އަހަރުވީ އެވެ. އަންނަ އަހަރަށް ވެސް ފޯމެޓަށް ބަދަލު އަންނާނެ ކަމަށް ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް) އިން ވަނީ އިއުލާންކޮށްފަ އެވެ. ފުޓްބޯޅަ ފޯމެޓަށް އެހާ ގާތްގާތުގައި ބަދަލު ގެންނަމުންދާތީ މި އަހަރު ވެސް ގިނަ...

25 ނޮވެމްބަރ

November 25, 2018 6
އޭއެފްސީން ފުރުސަތު ގެއްލުނު މައްސަލަ ބަލަނީ

ރާއްޖޭގެ ފުޓްބޯޅަ ކްލަބްތަކަށް އޭއެފްސީ ކަޕުގައި ކުޅުމުގެ ފުރުސަތު ގެއްލުނު ސަބަބުތަކާއި އިސްލާހުކުރަން ޖެހޭ ކަންކަން ބެލުމަށް ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވަޒީރު އަހުމަދު މަހުލޫފު ނިންމަވައިފި އެވެ.

24 ނޮވެމްބަރ

November 24, 2018 6
އޭއެފްސީ ޖާގަ ގެއްލުން: ޒިންމާ ނުނެގުމާއި އިހުމާލު

އޭއެފްސީން 2004 ވަނަ އަހަރު ތައާރަފް ކުރި އޭއެފްސީ ކަޕަކީ ރާއްޖޭގެ ކްލަބްތަކަށް ބައިނަލްއަގްވާމީ މައިދާނުގައި ކުޅުންތެރިންގެ ހުނަރު ތަރައްގީ ކުރުމަށާއި މާލީ ގޮތުން ފައިދާ ހޯދަން ލިބުނު ރަނުގެ ފުރުސަތެކެވެ. ރާއްޖޭގެ ދެ ކްލަބަށް މި މުބާރާތުން ފުރުސަތު ލިބޭތީ ނިސްބަތުން ގިނަ ކުޅުންތެރިންތަކެއް ވަނީ މި މުބާރާތުގެ ތެރެއިން އެހެން...

18 ނޮވެމްބަރ

November 18, 2018 18
"ފުރުސަތު ގެއްލުނީ ކްލަބްތަކުން ލިޔުން ހުށަނޭޅުމުން"

އަންނަ އަހަރުގެ އޭއެފްސީ ކަޕުން ރާއްޖޭގެ ކްލަބްތަކަށް ފުރުސަތު ގެއްލުނީ ކްލަބްތަކުން އޭއެފްސީ އަށް ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހަޅާފައިނުވާތީ ކަމަށާއި އެ ފުރުސަތު ލިބޭތޯ އަދި ވެސް...

November 18, 2018 16
ރާއްޖެ އަށް އޭއެފްސީ ކަޕުން ފުރުސަތު ގެއްލިއްޖެ

އޭއެފްސީގައި ކްލަބްތައް ރަޖިސްޓްރީކުރަން ދިން މުއްދަތުގައި އެފްއޭއެމާއި ރާއްޖޭގެ ކްލަބްތަކުން އެކަންކޮށްފައިނުވާތީވެ ރާއްޖޭގެ ކްލަބްތަކަށް އަންނަ އަހަރުގެ އޭއެފްސީ ކަޕުން...

08 ނޮވެމްބަރ

November 08, 2018 10
މި އަހަރުގެ އެފްއޭ ކަޕް ވެސް ކެންސަލްކޮށްފި

ފުޓްބޯޅަ ސީޒަން ދިގުލައިދާތީވެ އެކަމަށް ހައްލެއް ހޯދުމަށް ކްލަބްތަކާ ކުރި މަޝްވަރާތަކަށް ފަހު މި އަހަރު އެފްއޭ ކަޕް ނުބާއްވަން ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް) އިން ނިންމައިފި އެވެ.

07 ނޮވެމްބަރ

November 07, 2018 4
ސްވާފުން ވަކިވާނީ ކަމުގެ ދެކޮޅު ބަލާފައި: ބައްސާމް

ސައުދީ އަރަބިއާ އިސްކޮށް އޮވެ އަލަށް އުފެއްދި ސައުތު ވެސްޓް ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން (ސްވާފް) އިން ރާއްޖެ ވަކިވުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމާނީ މިކަމާ ގުޅުން ހުރި ހުރިހާ ކަމެއްގެ ދެކޮޅު ބަލާފައި އެކަށީގެންވާ މަޝްވަރާތަކަކަށް ފަހު ކަމަށް އެފްއޭއެމްގެ ރައީސް ބައްސާމް އަދީލް ޖަލީލް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

24 އޮކްޓޯބަރ

October 24, 2018 30
ވިނަ ދަނޑުތަކަކީ ޗެމްޕިއަނުންނަށް ދޭ އިނާމެއް!

ފީފާގެ އެހީގެ ދަށުން ވިނަ ދަނޑުތަކެއް އަޅަން އިއްޔެ އިއުލާންކުރި 18 ރަށް ކަނޑައެޅީ މި ދެ އަހަރުގެ މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕުގެ ނަތީޖާ އަށް ބެލުމަށް ފަހު ކަމަށާއި ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް އެ ޕްރޮޖެކްޓް ކުރިއަށްގެންދާނެ ކަމަށް އެފްއޭއެމުން ބުނެފި އެވެ.

15 އޮކްޓޯބަރ

October 15, 2018 11
ކްލަބްތަކުން ހަރަދުކުރި ގޮތް ބަލާނަން: އެފްއޭއެމް

ސަރުކާރުން އިސްނަގައިގެން ފުޓްބޯޅަ ކްލަބްތަކަށް މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އެސްއޯއީ އެސިސްޓަންޓްސް ޕްރޮގްރާމުގެ ނަމުގައި ފުޓްބޯޅަ ކްލަބްތަކަށް އެހީވުމަށް ދިން ފައިސާ އެ ޓީމުތަކުން ހަރަދުކުރި ގޮތް ބަލާނެ ކަމަށް އެފްއޭއެމުން ބުނެފި އެވެ.

11 އޮކްޓޯބަރ

October 11, 2018 9
ގައުމީ ޓީމަށް ފައިސާ ދިނުން ލަސްވަނީ ކީއްވެ؟

ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިންނަށް މުސާރަ އާއި ބޯނަސް ލަސްވަމުން އަންނަނީ އެފްއޭއެމުން ތަފްސީލް ފޮނުވުން ލަސްވުމުން ކަމަށް ކުޅިވަރާ ބެހޭ މިނިސްޓްރީގެ ސީނިއާ އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

09 އޮކްޓޯބަރ

October 09, 2018 53
ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިން މާޔޫސްވެފައި!

ސާފް ސުޒުކީ ކަޕް ކާމިޔާބުކުރި ފަހުން އެފްއޭއެމާއި ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން އެއްވެސް އަޅާލުމެއް ނެތް ކަމަށާއި އަދި މުސާރަ އާއި ބޯނަސް ވެސް ހަމަނުޖެހޭ ކަމަށް ބުނެ ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ...

October 09, 2018 15
ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ އެކެޑަމީ މި އަހަރު ފަށާނަން: ބައްސާމް

ސަރުކާރުގެ ހަރަދުގައި ހުޅުމާލޭގައި އަޅާ ބައިނަލްއަގްވާމީ ފެންވަރުގެ ގައުމީ އެކެޑަމީ (ޓްރެއިނިން ސްކޫލް) މި އަހަރު ތެރޭ ފަށާނެ ކަމަށް އެފްއޭއެމްގެ ރައީސް ބައްސާމް އަދީލް ޖަލީލް...