29 މާޗް

March 29, 2020 4
މަރުވި ބިދޭސީ މީހާ ކޮވިޑަށް ނެގެޓިވް

މާލޭގެ ގެެސްޓް ހައުސްއެއްގެ ތެރޭގައި މަރުވެފައި އޮއްވާ މިއަދު ފެނުނު ބިދޭސީއެއްގެ ހަށިގަނޑުން ސާމްޕަލް ނަގައި ކޮވިޑް-19 އަށް ޓެސްޓްކޮށްފި އެވެ.

22 މާޗް

March 22, 2020 6
ބިދޭސީން ރަޖިސްޓްރީކުރުން މެދުކަނޑާލައިފި

ގަވައިދާ ހިލާފަށް އުޅޭ ބިދޭންސީން ރަޖިސްޓްރީކޮށް ގަވައިދަށް ފެއްތުމަށް ހިންގަމުން އައި ޕްރޮގްރާމް މި ވަގުތަށް މެދުކަނޑާލާފައިވާ ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ.

21 މާޗް

March 21, 2020 111
ގަވައިދާހިލާފުވާ ބިދޭސީން ސަރުކާރުގެ ހަރަދުގައި ފޮނުވަނީ

ރާއްޖޭގައި ގަވައިދާ ޚިލާފަށް އުޅޭ ބިދޭސީން ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ޚަރަދުގައި އެ މީހުންގެ ގައުމަށް ފޮނުވައިދޭން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

19 މާޗް

March 19, 2020 12
ކޮވިޑް-19: މާލޭގައި އުޅޭ ބިދޭސީންގެ ހާލަތު ބަލަން ފަށައިފި

ދުނިޔޭގައި މިހާރު ހަލުވިކަމާ އެކު ފަތުރެމުންދާ ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމަށް، މާލޭގައި ބިދޭސީން އުޅޭ ތަންތަނާއި އެ މީހުން އުޅޭ ހާލަތު، މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން ބަލަން ފަށައިފި އެވެ.

18 މާޗް

March 18, 2020 17
ބަންގްލާދޭޝް މަނާކުރީ ބަލި ފެތުރުމުގެ ބިރު ބޮޑުކަމުން

ބަންގްލަދޭޝް އިން ރާއްޖެ އަށް ކުރާ ދަތުރުތައް ހުއްޓުވީ ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިންގެ މެދުގައި ބަލި ފެތުރިދާނެތީ ކަމަށް ކޮވިޑް-19އާ ގުޅޭ މައުލޫމާތުތައް ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ތަރުޖަމާން މަބްރޫކް އަބްދުލް އަޒީޒް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

15 މާޗް

March 15, 2020 25
މެޑިކަލް ރިޕޯޓަކާ ނުލާ ވިސާ ދޫކުރަން ނިންމައިފި

ހަލުވިކަމާ އެކު ފެތުރެމުން ދާ ކޮވިޑް-19 އާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރުމުގެ ގޮތުން، މެޑިކަލް ރިޕޯޓަކާ ނުލާ ވޯކް ވިސާއަށް ހުށަހެޅޭނެ އިންތިޒާމް މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަނުން މިއަދު ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

09 މާޗް

March 09, 2020 2
ކޮވިޑް-19އާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު ބިދޭސީންނަށް ދެނީ

ދުނިޔޭގައި ބާރުމިނެއްގައި ފެތުރެމުންދާ ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމަށް އެޅޭނެ ފިޔަވަޅުތަކާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު 6،000 އަށް ވުރެ ގިނަ ބިދޭސީންނަށް ދީފައިވާ ކަމަށް މޯލްޑިވިއަން ރެޑް...

March 09, 2020 87
ބަންގްލާދޭޝް އިން ރާއްޖެ އަށް މީހުން އައުން މަނާކޮށްފި

ބަންގްލާދޭޝް އިން ވެސް ކޮވިޑް-19 އަށް ބަޔަކު ޕޮޒިޓިވް ވެފައި ވާތީ އެ ގައުމަށް ރާއްޖެ އަށް މީހުން އައުން ވަގުތީ ގޮތުން މަނާކޮށްފި އެވެ.

08 މާޗް

March 08, 2020 20
ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިންގެ ހިއްސާގެ ދެ ފަރާތް

ރާއްޖޭގައި ވިސާ ނެތި މަސައްކަތްކުރާ ބިދޭސީ އެންމެން ރަޖިސްޓްރީކޮށް އަދި ނުނިމޭއިރު ރަސްމީ ފަރާތްތަކުން މިހާރު ލަފާކުރާ ގޮތުގައި 180،000 ގާތްކުރާ އަދަދަށް ރާއްޖޭގައި ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިން އެބަ އުޅެ އެވެ. އެެންމެ ފަހުން ރާއްޖޭގައި ބޯހިމެނި އަހަރު ކަމަށް ވާ 2016 ގައި ރާއްޖޭގެ އާބާދީގައި ދިވެހި މަސައްކަތްތެރިންގެ އަދަދު ކަމަށް...

27 ފެބުރުއަރީ

February 27, 2020 9
އެމްޓީސީސީން 200 އަށް ވުރެ ގިނަ ވަޒީފާ

އަންނަ މަހު 200 އަށް ވުރެ ގިނަ ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލާނެ ކަމަށް އެމްޓީސީސީގެ ސީއީއޯ އާދަމް އާޒިމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

26 ފެބުރުއަރީ

February 26, 2020 4
ޖިންސީގޯނާގެ ތުހުމަތުގައި ބިދޭސީއަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

މެދުރާއްޖެތެރޭގެ ރަށެއްގައި، އުމުރުން 16 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ބިދޭސީއަކު މިއަދު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

25 ފެބުރުއަރީ

February 25, 2020 21
ބިދޭސީން މޮނިޓާ ކުރަން ހާއްސަ ޕޯޓަލެއް ތައާރަފު ކޮށްފި

ގަވާއިދާ ހިލާފަށް އުޅޭ ބިދޭސީން ދެނެގަނެ އެ މީހުންގެ ހަރަކާތްތައް މޮނިޓާ ކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަނުން "އަތޮޅު މޮޑިއުލް" ގެ ނަމުގައި ޕޯޓަލެއް މިއަދު ތައާރަފުކޮށްފި އެވެ.

23 ފެބުރުއަރީ

February 23, 2020 96
އޮޑިއެއްގައި ނުފޮނުވޭނެ، 32،000 ރަޖިސްޓްރީކޮށްފި

ވަރަށް ފޯރީގައި، ގަލޮޅު ދަނޑަށް ބިދޭސީން ޖަމާކޮށް ރަޖިސްޓްރީކުރަން މިދިޔަ އޮކްޓޯބަރުމަހުގެ ތެރޭގައި ފެށި އެވެ. ދަނޑާ އެކު މުޅި އެ ސަރަހައްދު ވަށާލައި ހެދި ކިޔޫތަކުން އާއްމުން އަންތަރީސްކޮށްލި އެވެ. މައްސަލަ ހައްލުކުރާނެ ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒް އިސްމާއިލް ވެވަޑައިގަތް ވައުދާ އެކު، ފެށި އެ މަސައްކަތް އެ ސްޕީޑުގައި...

04 ފެބުރުއަރީ

February 04, 2020 103
ޗައިނާ ދެ މީހަކަށާއި އޮސްޓްރޭލިއާ މީހަކަށް ހަމަލަދީފި

ހުޅުމާލޭގައި ޗައިނާގެ ދެ މީހަކަށާއި އޮސްޓްރޭލިއާގެ މީހަކަށް މިރޭ ތޫނު އެއްޗަކުން ހަމަލަދީ ޒަހަމްކޮށްލައިފި އެވެ.

24 ޖެނުއަރީ

January 24, 2020 59
ނުތާހިރުކޮށް ބިދޭސީން ހަދާ އިންޓަވަލް ފިހާރަތަކުގައި!

ސާފުތާހިރު ކަމަށް އެއްވެސް ސަމާލުކަމެއް ނުދީ ބިދޭސީން ތައްޔާރުކުރާ ކާބޯތަކެތި ދަރިވަރުންގެ އިންޓަވަލްގެ ގޮތުގައި ވެސް ވިއްކަމުންދާ ކަން އިމިގްރޭޝަނުން އާއްމުންގެ ސަމާލުކަމަށް...

January 24, 2020 11
ބިދޭސީންތަކެއް ދާންދު އަށް ދޫކޮށްލި ކަމުގެ ތުހުމަތެއް

ރިސޯޓެއްގެ ގޮތުގައި ތަރައްގީ ކުރާ ގއ. ވޮޑަމުލާގައި މަސައްކަތް ކުރަން އުޅުނު 18 ބިދޭސީއަކު އެ އަތޮޅު ދާންދު އަށް ގެންގޮސް، އަޅާނުލައި ދޫކޮށްލާފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައެއް...

14 ޖެނުއަރީ

January 14, 2020 16
ބިދޭސީންނަށް ވެކްސިން ލާޒިމްކުރަން މަސައްކަތްކުރަނީ

ބިދޭސީންނަށް ވެކްސިން ޖެހުން ލާޒިމްކުރުމަށް އުސޫލަށް ބަދަލުތަކެއް ގެންނަން މަސައްކަތްކުރައްވާނެ ކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ އަމީން އިއްޔެ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

13 ޖެނުއަރީ

January 13, 2020 12
ފޭރުނު މައްސަލައެއްގައި ފުލުހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ބިދޭސީއެއްގެ އަތުން ފޭރުނު މައްސަލައެއްގައި ފުލުހަކާއި ބިދޭސީއަކު އިއްޔެ ހައްޔަރު ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

05 ޖެނުއަރީ

January 05, 2020 45
ފޭރުނީކީ ނޫން، ހެދީ ދޮގު! ފައިސާ ހުރީ ގޭގައި!

ސްޓޭޓް ބޭންކް އޮފް އިންޑިއާ (އެސްބީއައި) އިން ފައިސާ ނަގައިގެން ނުކުތް ވަގުތު މީހަކު ރަހީނުކޮށް، ފައިސާތައް ފޭރިގަތް ކަމަށް ބުނެ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ނަމަވެސް، އެއީ ބަންގްލަދޭޝްގެ މުވައްޒަފު ހެދި ދޮގެއް ކަމަށާއި އޭނާ އެ ފައިސާ ރައްކާކޮށްފައި ހުއްޓާ ހޯދައިފި ކަމަށް ފުލުހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

04 ޖެނުއަރީ

January 04, 2020 1
އެކްސިޑެންޓުގައި ބިދޭސީމީހާގެ ކަންފަތުން ބައެއް ވަކިވި

ބ. އަތޮޅު ދޮންފަނު ކައިރިން ލޯންޗަކާއި ޑިންގީއެއް ޖެހި މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ ހިނގި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓުގައި ޒަހަމްވި ބިދޭސީ މީހާގެ ވާތު ކަންފަތުން ބައެއް ވަރަށް ބޮޑަށް ވަކިވި ކަމަށް އެ އަތޮޅު ކައުންސިލުން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

30 ޑިސެމްބަރ

December 30, 2019 15
ޑިޓެންޝަން ސެންޓަރު ފުލް، އީރާނު ހަތް މީހުން ދޫވެފައި

އދ. މަންދޫގެ ބޭރުން އޮޔާ ދަނިކޮށް މިދިޔަ މަހު ހިފެހެއްޓި އީރާންގެ މަސް ބޯޓުގައި ތިބި ހަތް މީހުން ދޫކޮށްލީ ޑިޕޯޓްކުރަން އިމިގްރޭޝަނުން ހަވާލުނުވުމުން ކަމަށް ފުލުހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

29 ޑިސެމްބަރ

December 29, 2019 24
މާފުށީގައި ބިދޭސީއެއްގެ ގެއިން 200 ބިޔަރު ދަޅު!

ކ. މާފުށީގައި ބިދޭސީއަކު އުޅެމުން އައި ގެއިން 200 އަށް ވުރެ ގިނަ ބިޔަރު ދަޅާއި 42 ރާ ފުޅި، ފުލުހުން ރޭ ހޯދައިފި އެވެ.