11 ޑިސެމްބަރ

December 11, 2018 77
ޗީފް އޮފް ޑިފެންސްގެ މަގާމަށް ޝަމާލް އައްޔަން ކޮށްފި

ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސްގެ މަގާމުން މޭޖަ ޖެނެރަލް އަހުމަދު ޝިޔާމް ވަކިކުރައްވައި އެ މަގާމަށް މޭޖަ ޖެނެރަލް އަބްދުﷲ ޝަމާލް އަދި ވައިސް ޗީފަކަށް ބްރިގޭޑިއާ ޖެނެރަލް އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުއްލަތީފް، ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް މިއަދު އައްޔަން ކުރައްވައިފި އެވެ.

01 ޑިސެމްބަރ

December 01, 2018 13
އަލިފާން ނިއްވުމުގައި ސައިކަލް ބޭނުންކުރަން ފަށައިފި

އަލިފާން ނިއްވުމުގެ ހިދުމަތަށް ސައިކަލް ތައާރަފުކޮށް އެމްއެންޑީއެފުން އެ ބޭނުންކުރަން މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

29 ނޮވެމްބަރ

November 29, 2018 37
ސިފައިންނާއި ފުލުހުންގެ ވެރިން ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރުކުރަނީ

މިދިޔަ އަހަރުގެ ޖުލައި 24 ގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންތަކެއް މަޖިލީހުގެ އިދާރާ އިން ގަދަކަމުން ނެރުނު މައްސަލައިގައި އެ ވަގުތު ފުލުހުންނާއި ސިފައިންގެ އިސް މަގާމުތަކުގައި ތިއްބެވި ބޭފުޅުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިމްތިޔާޒް ކޮމިޓީ އަށް ހާޒިރުކުރަން މިއަދު ފާސްކޮށްފި އެވެ.

13 ނޮވެމްބަރ

November 13, 2018 14
ރާއްޖެ-އިންޑިއާގެ އަސްކަރިއްޔާއާދެމެދު މައްސަލައެއް ނެތް

ރާއްޖެ އާއި އިންޑިއާގެ އަސްކަރިއްޔާއާ ދެމެދު މައްސަލަތަކެއް ނެތް ކަމަށް ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް މޭޖާ ޖެނެރަލް އަހުމަދު ޝިޔާމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

22 އޮކްޓޯބަރ

October 22, 2018 48
ނަތީޖާ އިއުލާންކުރުމުގެ ކުރިން ރައީސަށް އެންގި!

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އިއުލާން ކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން، އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރެއްވި ޕީޕީއެމްގެ ކެންޑިޑޭޓު، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނާއި ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް މޭޖަ ޖެނެރަލް އަހްމަދު ޝިޔާމާއި އޭރު އެކްޓިން ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރު އަބްދުﷲ ނަވާޒަށް ގުޅުއްވައި ނަތީޖާ ދެންނެވި ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ)ގެ ރައީސް އަހްމަދު...

01 އޮކްޓޯބަރ

October 01, 2018 15
އިބޫ، ޖެނެރަލް ޝިޔާމްއާ ބައްދަލު ކުރައްވައިފި

އިންތިޚާބީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު (އިބޫ)، އެމްއެންޑީއެފްގެ ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް މޭޖާ ޖެނެރަލް އަހުމަދު ޝިޔާމްއާ މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފި އެވެ.

26 ސެޕްޓެމްބަރ

September 26, 2018 71
ރައްޔިތުންގެ ނިންމުން ދަމަހައްޓާނެ: ސަލާމަތީ ބާރުތައް

ކުރިއަށް އޮތް ފަސް އަހަރުގެ ރައީސަކީ އިދިކޮޅު ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) ކަމަށް ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ރައްޔިތުން ލީ ވޯޓުން ނިންމާފައިވާތީ، އެ ނިންމުން އެގޮތުގައި ދަމަހައްޓާނެ ކަމަށް ސަލާމަތީ ބާރުތަކުގެ އެންމެ އިސްވެރިން ދެންމެ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

25 އެޕްރީލް

April 25, 2018 18
ސިފައިންނަކީ ގައުމު ވިއްކާލާނެ ބައެއް ނޫން: ޝިޔާމް

ދިވެހިންގެ ތެރެއިން ބައެއް މީހުން ރާއްޖޭގައި "ޕްރައިސް ޓެގެއް" އަޅުވައިގެން އުޅުނަސް ދިވެހި ސިފައިންނަކީ އެކަމަށް ދީލާލާނެ ބައެއް ނޫން ކަމަށް ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް މޭޖަ ޖެނެރަލް އަހުމަދު ޝިޔާމް މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

30 މާޗް

March 30, 2018 3
ޕާކިސްތާނުގެ އާމީ ޗީފް ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފި

ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް މޭޖާ ޖެނެރަލް އަހުމަދު ޝިޔާމްގެ ދައުވަތަކަށް، ޕާކިސްތާނުގެ ޗީފް އޮފް އާމީ، ސްޓާފް ޖެނެރަލް ގަމަރް ޖާވިދް ބަޖްވާ މިއަދު ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފި އެވެ.

29 މާޗް

March 29, 2018 25
ނަޝީދު ދެއްވި އިންޓަވިއުއެއްގެ މައްސަލަ ބަލަނީ

އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ލީޑަރުންތަކެއް ދޫކޮށްލަން ސުޕްރީމް ކޯޓުން މިދިޔަ މަހުގެ އެކެއްގައި ނެރުނު އަމުރާ ގުޅިގެން، ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ރާއްޖެ ޓީވީ އަށް ދެއްވި އިންޓަވިއުއެއްގެ މައްސަލަ މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަނުން ބަލަން ފަށައިފި އެވެ.

04 ފެބުރުއަރީ

February 04, 2018 60
ރައީސް އަޒުލުކުރުމުގެ އަމުރަކަށް ތަބާ ނުވާނަން: އޭޖީ

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މަގާމުން އަޒުލުކުރަން ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނެރޭ އަމުރަކަށް ތަބާނުވާން ސަލާމަތީ ބާރުތަކަށް ލަފާ ދެއްވާފައިވާ ކަމަށް އެޓާނީ ޖެނެރަލް މުހައްމަދު އަނިލް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. އެ ލަފައާ އެއްގޮތަށް، އަމަލުކުރަން ސިފައިންނާއި ފުލުހުން ވަނީ ނިންމައިފަ އެވެ.

27 އޯގަސްޓް

August 27, 2017 16
ރަސްރަނި ބަގީޗާ ހެދި ސިފައިންނާ ރައީސް ބައްދަލުކޮށްފި

ސަލްޓަން ޕާކުގެ ނަން ބަދަލުކޮށް، ބޮޑެތި ބަދަލުތަކާއެކު ހުޅުވި ރަސްރަނި ބަގީޗާގެ މަސައްކަތް ކުރި ސިފައިންގެ އިސް އޮފިސަރުންނާ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފި އެވެ.

25 ޖުލައި

July 25, 2017 22
ސަލާމަތީބާރުތަކުގެ ވެރިންނަށް ފިޔަވަޅު އަޅާނެ: އިބޫ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި އިއްޔެ ތަޅުއަޅުވައި، މެމްބަރުން އެތަނަށް ވަނަ ނުދީ ހިފަހައްޓައި އަދި ވަދެވަޑައިގެންނެވި މެމްބަރުން ފުލުހުންނާއި ސިފައިން ގަދަކަމުން ނެރުނު...

July 25, 2017 23
ޝިޔާމް މަގާމުން ދުރުކުރަން ޖެހޭ: އިބޫ

ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް މޭޖަ ޖެނެރަލް، އަހްމަދު ޝިޔާމް އަމަލުކުރައްވަމުން ގެންދަވަނީ ގާނޫނާ ޚިލާފަށް ކަމަށާއި ސިފައިން ލައްވައި ކުރުވަމުންދާ ގާނޫނާ ޚިލާފު އަމަލުތައް ހުއްޓުވުމަށް...

24 ޖުލައި

July 24, 2017 34
ގާނޫނުއަސާސީ މިއަދު ބިންމަތީގައި!

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ އެތެރޭގެ ކަމެއްގައި، އަދި މުހިންމު ވޯޓަކާ ދިމާކޮށް، ސުޕްރީމް ކޯޓުން އެ ހުކުމް ނީންވި ނަމަ މިއަދަކީ ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަސްރަހުގައި ބޮޑު ދުވަހެކެވެ.

07 ޖުލައި

July 07, 2017 29
އޭޖީ އާއި ސިފައިންގެ ޗީފަކީ ސިޔާސީ ވިޕެއް ނޫން:ޖަަމީލް

ސަރުކާރަށް ނުވެގެން އުޅޭ ކަންކަން ކޮށްދީ، ކަންކަން ހަމައަކަށް އެޅުވުމަށް ހުންނަ ސަރުކާރުގެ ޗީފް ވިޕަކަށް، ދައުލަތުގެ ބަންޑާރަ ނައިބާއި ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް ވެގެން ނުވާނެ ކަމަށް ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް މުހައްމަދު ޖަމީލު އަހުމަދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

28 މާޗް

March 28, 2017 86
ސިފައިންގެ ޗީފަށް ކޮންމެއިރަކު ވެސް މަޖިލީހަށް ވަދެވޭނެ

ސިފައިންގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ވާޖިބުތައް އަދާކުރާ ގޮތް ބެލުމަކީ ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސްގެ މަގާމުގައި ހުންނަވާ ބޭފުޅެއްގެ މައްޗަށް ގާނޫނުން ލާޒިމްކޮށްފައިވާ ކަމަަކަށްވާތީ، އެ ޒިންމާ އަދާކުރެއްވުމަށް ބޭނުން އިރަކު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ވަދެވަޑައިގަތުމުގެ ބާރު ސިފައިންގެ ޗީފް އަހްމަދު ޝިޔާމަށް އޮންނާނެ ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން...

12 ޖެނުއަރީ

January 12, 2017 25
ދުވެލި ބާރު އުޅަނދުތަކެއް ސިފައިންގެ ހިދުމަތަށް ނެރެފި

އެމްއެންޑީއެފްގެ ކަނޑުގެ ފްލީޓަށް ގެނައި، ދުވެލި ބާރު ފާސްޓް އިންޓަސެޕްޓާގެ ފަސް އުޅަނދެއް މިއަދު ބޭނުންކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

09 ޖެނުއަރީ

January 09, 2017 17
ސަގާފަތް ދިރުވުމަކީ ވެސް ސިފައިންގެ މަސައްކަތެއް:ޝިޔާމް

ސިފައިން ހަމައެކަނި ދަސްކުރަންޖެހޭނީ، ގައުމާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނަ މީހުންނާ ބަޑި އާއި ހަތިޔާރާއެކު ކުރިމަތިލުމަށް ނޫން ކަމަށާއި ރާއްޖޭގެ ސަގާފަތް ދިރުވައި އާލާކުރުމަކީ ވެސް ސިފައިންގެ މަސައްކަތެއް ކަމަށް ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް މޭޖަ ޖެނެރަލް އަހުމަދު ޝިޔާމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

02 ނޮވެމްބަރ

November 02, 2016 40
ޖަމިއްޔާތަކުގެ ނަމުގައި އަދުއްވުން މިހާރު އުޅޭ: ޝިޔާމް

މިހާރު އަދުއްވުން ކުރިމަތިލާނީ ކަނޑި އާއި ބަޑި ހިފައިގެން ނޫން ކަމަށާއި ރީތި އެކި ނަން ކިޔާ ޖަމިއްޔާތަކުގެ ނަމުގައި ކަމަށް ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް އަހުމަދު ޝިޔާމް މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

24 މެއި

May 24, 2016
ޕާޕާގެ ޝަރީއަތަށް ޗީފާއި ވައިސް ޗީފް ހާޒިިރު ނުކުރާނެ

ރިޔާސީ ލޯންޗްކޮޅު "ފިނިފެންމާ"ގައި އެއްޗެއް ގޮއްވައިލި ހާދިސާއާ ގުޅިގެން އެމްއެންޑީއެފްގެ ކެޕްޓަން އަހުމަދު ފަޔާޒް (ޕާޕާ) ގެ މައްޗަށް ކުރާ ދައުވާގައި ފަޔާޒްގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި ހެކިންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ސިފައިންގެ ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް އާއި ވައިސް ޗީީފްގެ ހެކިބަސް ނުނަގަން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ނިންމައިފި އެވެ.