02 އޯގަސްޓް

August 02, 2017 102
މާރާމާރީތަކާ ގުޅިގެން އަޒްލީންގެ ފާޑުކިޔުން މީޑިއާ އަށް

މާލޭގައި މި ދުވަސްވަރު ހިންގަމުންދާ މާރާމާރީތައް ހުއްޓުވުމުގައި ފުލުހުންނާއި ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތައް ނުކުޅެދިފައިވާ ކަމަށް ބުނެ މީޑިއާތަކުން ފަތުރާ ހަބަރުތަކަށް ހޯމް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު އަޒްލީން ފާޑުވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

01 އޯގަސްޓް

August 01, 2017 66
ދުވަސްކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި މަރުގެ އަދަބު ދޭން ފަށާނެ

ކުޑަ ދުވަސްކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި ރާއްޖޭގައި މަރުގެ އަދަބު ތަންފީޒު ކުރާނެ ކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރު އަޒްލީން އަހުމަދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

August 01, 2017 40
އިންޓެލް މައުލޫމާތުގެ އަލީގައި ފިޔަވަޅު އަޅާނެ:އަޒްލީން

އެކި ކަންކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ސިފައިންނާއި ފުލުހުންނަށް ލިބޭ ޖާސޫސީ މައުލޫމާތުތަކުގެ އަލީގައި އެކަމަކަށް ބަރާބަރަށް ފިޔަވަޅު އަޅަމުން ގެންދާ ކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރު އަޒްލީން އަހުމަދު...

August 01, 2017 114
މާރާމާރީ ހުއްޓުވަން މިދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުން:އަޒްލީން

މާލޭގައި ހިންގާ މާރާމާރީތައް ހުއްޓުވުމަށް ސަރުކާރުން ކެނޑިނޭޅި މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރު އަޒްލީން އަހުމަދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

30 ޖުލައި

July 30, 2017 11
އިންޑިއާ ސަފީރު ހޯމް މިނިސްޓަރާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

އިންޑިޔާއިން ރާއްޖެ ކަނޑަައަޅާފައި ހުންނަ ސަފީރު އަކިލޭޝް މިޝްރާ، ހޯމް މިނިސްޓަރު އަޒްލީން އަހުމަދާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި އެވެ.

23 ޖުލައި

July 23, 2017 73
ބަޔަކު ދަނީ ފުލުހުންގެ ބޮލަށް ސަވާރުވަމުން: އަޒްލީން

ގައުމު ހަލަބޮލިކޮށް، ނުރައްކާތެރި ރޭވުންތައް ރާވާ މީހުން ދަނީ ވަކިވަކި ފުލުހުންގެ ބޮލަށް "ސަވާރުވަމުން" ކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރު އަޒްލީން އަހުމަދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

19 ޖުލައި

July 19, 2017 29
"މަރުގެ އަދަބު ދޭން ފެށޭނެ ދުވަހެއް އަދި ނޭނގޭ"

ރާއްޖޭގައި މަރުގެ އަދަބު ތަންފީޒު ކުރުމުގެ ތައްޔާރީތައް އަދިވެސް ވަމުން އަންނަ ކަމަށާއި އެކަމަކު އެކަން ކުރެވޭނެ ދުވަހެއް ދަންނަވަން އެނގިވަޑައިނުގަންނަވާ ކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރު އަޒްލީން އަހުމަދު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

26 ޖޫން

June 26, 2017 28
ފަރުވާ އަށް ފަހު ނުކުންނަ މީހުން ބަލައިގަންނަން ޖެހޭ

މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެ އިން ފަރުވާ ހޯދުމަށް ފަހު މުޖްތަމައަށް އެނބުރި އަންނަ މީހުންނާ މެދު ދެކޭ ގޮތް ބަދަލުކޮށް، އެފަދަ މީހުން މުޖްތަމައުން ބަލަގަންނަން ޖެހޭ ކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރު އަޒްލީން އަހުމަދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

06 ޖޫން

June 06, 2017 27
ރާއްޖޭގެ އުރީދޫ ނުހުއްޓޭނެ: ހޯމް މިނިސްޓަރު

ގަތަރާ އެކު އޮންނަ ސިޔާސީ ގުޅުން މެދުކަނޑާލި ނަމަވެސް އުރީދޫގެ ހިދުމަތް ރާއްޖޭގައި މެދުނުކެނޑި ލިބޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ހޯމް މިނިސްޓަރު ދެއްވައިފި އެވެ.

04 ޖޫން

June 04, 2017 22
އާ ކައުންސިލްތަކާ ދެމެދު ވެސް ސިޔާސީ "ބޮޑު ފާރު"

ނިމިދިޔަ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕެއިންގައި ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަދި ވެރިކަންކުރާ ޕީޕީއެމްގެ އިސް މެމްބަރު އަހުމަދު ނިހާން ވިދާޅުވި ވާހަކަ މަތިން އެއްވެސް މީހަކު ހަނދާން ނައްތާލައިގެން ނުވާނެ އެވެ. މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލަށް ޕީޕީއެމް ކޯލިޝަނުން ވާދަކުރި ކެންޑިޑޭޓުން ތައާރަފު ކުރުމުގެ ޖަލްސާގައި ނިހާން...

14 މެއި

May 14, 2017 35
ކަރަންޓުގެ އަގު ހެޔޮކުރެވޭތޯ މަސައްކަތް ކުރަނީ

ކަރަންޓުގެ އަގު ހެޔޮކުރެވޭތޯ ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކާއެކު މަޝްވަރާ ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު އަޒްލީން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

30 މާޗް

March 30, 2017 40
ފުލުހުންގެ ހިދުމަތް ޕްރޮފެޝަނަލް ކުރެއްވީ ރައީސް ޔާމީން

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ވެރިކަމަށް ވަޑައިގަތުމާ ހަމައަށް ފުލުހުން މަސައްކަތްކޮށްފައި ވަނީ ވަރަށް ދަތި ހާލުގައި ކަމަށާއި އެ މީހުންގެ ޖާނާއި ފުރާނަ އޮތީ ވަރަށް ބޮޑު ނުރައްކަލެއްގެ ތެރޭގައި ކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރު އަޒްލީން އަހުމަދު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

29 މާޗް

March 29, 2017 2
ނޫސަންދާގައި ކާޑިއެކް ޑައިގްނޯސްޓިކް ލެބެެއް ހުޅުވައިފި

ފުލުހުންގެ ނޫސަންދަ ކްލިނިކްގައި ކާޑިއެކް ޑައިގްނޯސްޓިކް ލެބްގެ ހިދުމަތް މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

20 މާޗް

March 20, 2017 138
އުމަރުގެ މައްޗަށް ކޮރަޕްޝަންގެ ބޮޑެތި ތުހުމަތުތަކެއް

ރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމަށް 50 އަހަރު ފުރުމުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވި ހަރަކާތްތަކާ ގުޅޭ ތަފާތު މަސައްކަތްތައް އެކި ފަރާތްތަކާ ހަވާލު ކުރުމުގައި، ކުރީގެ ހޯމް މިނިސްޓަރު އުމަރު ނަސީރުގެ މައްޗަށް ކޮރަޕްޝަންގެ ބޮޑެތި ތުހުމަތުތަކެއް ސަރުކާރުން ކޮށްފި އެވެ.

06 މާޗް

March 06, 2017 32
ގައުމީ ރޫހު އާލާކުރުމުގެ މަޝްރޫއު އިފުތިތާހުކޮށްފި

ދިވެހިންގެ މެދުގައި އިސްލާމީ ވަހުދަތާއި ގައުމީ ރޫހު އުފައްދައި އާލާކުރުމުގެ ގައުމީ މަޝްރޫއު ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިރޭ އިފުތިތާހު ކޮށްދެއްވައިފި އެވެ.

27 ފެބުރުއަރީ

February 27, 2017 29
ވަކި ފުލުހުންނާ ހެދި މުއައްސަސާ ބަދުނާމު ވެގެން ނުވާނެ

ވަކިވަކި ފުލުހުން ކުރާ ގޯސް ކަންކަމާ ހެދި މުޅި ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާ އެކަމުގެ ޒިންމާ ނަގަން ނުޖެހޭނެ ކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރު އަޒްލީން އަހުމަދު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

26 ފެބުރުއަރީ

February 26, 2017 28
ސަރުކާރާއެކު މަސައްކަތް ކުރާނެ ކައުންސިލަރުން ހޮވައިދީ

އަންނަ އޭޕްރީލް 15 ގައި ބާއްވާ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގައި ސަރުކާރާ ގުޅިގެން އަދި ރައްޔިތުންނަށް އިޚުލާސްތެރި ހިދުމަތްތަކެއް ކޮށްދިނުމަށް މުރާލި ކަމާއެކު މަސައްކަތް ކުރާނެ މީހުން ހޮވައި ދިނުމަށް، މިއަދު ފާހަގަކުރާ ލާމަރުކަޒީ ދުވަހުގެ ހިތާބުގައި ހޯމް މިނިސްޓަރު އަދި ލޯކަލް ގަމަވަންޓް އޮތޯރިޓީ (އެލްޖީއޭ) ގެ ރައީސް...

21 ފެބުރުއަރީ

February 21, 2017
އަހުމަދިއްޔާގެ 35 ވަނަ އަހަރީ ދުވަސްް ފާހަގަކޮށްފި

އަހުމަދިއްޔާ އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލުގެ 35 ވަނަ އަހަރީ ދުވަސް މިިއަދު ފާހަގަކޮށްފި އެވެ.

09 ފެބުރުއަރީ

February 09, 2017 35
ރާއްޖޭގެ ކަންކަމަށް އިނގިރޭސިވިލާތުން ހައްލެއް ނުލިބޭނެ

ރާއްޖެ އަށް ދިމާވާ މައްސަލަތަކަށް އިނގިރޭސި ވިލާތުން ހައްލެއް ނުލިބޭނެ ކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރު އަޒްލީން އަހުމަދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

08 ފެބުރުއަރީ

February 08, 2017 30
މަރުގެ ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރާނެ އިތުރު ތަނެއް ހަދަނީ

ކ. މާފުށީގެ އިތުރުން، އެހެން ތަނެއްގައި ވެސް މަރުގެ ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރާނެ ތަނެއް ހަދަން ވިސްނާފައިވާ ކަމަށް ސަރުކާރުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

26 ޖެނުއަރީ

January 26, 2017 25
ބަނގުރާ އެތެރެކުރާ މީހުންނަށް ހަރުކަށި އަދަބެއް ދެނީ

ރާއްޖެ އަށް ބަނގުރާ އެތެރެކުރާ މީހުންނަށް ހަރުކަށި އަދަބު ލިބޭ ގާނޫނެއް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވާނެ ކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރު އަޒްލީން އަހުމަދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

24 ޖެނުއަރީ

January 24, 2017 37
ކަސްޓަމްސްގައި މިހާރު ކޮރަޕްޝަނެއް ނޯންނާނެ: އަޒްލީން

ކަސްޓަމްސްގެ ތެރޭގައި މިހާރު އެއްވެސް ވަރަކަށް ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލަތަކެއް ނޫޅޭނެ ކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރު އަޒްލީން އަހުމަދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.