02 ޑިސެމްބަރ

December 02, 2019 46
ޔާމީން ޖަލަށް ލުމަކީ ވައުދެއް، ގާސިމާ ގުޅުމެއް ނެތް!

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ޖަލު ހުކުމާ، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމާ ގުޅުވައި ޕީޕީއެމުން ކުރާ ތުހުމަތުތައް، އެ ޕާޓީގެ ކުރީގެ އިސް ދެ މެމްބަރުން ކަމަށްވާ އަހްމަދު ނިހާނާއި އަލީ އާރިފް ރޭ ދޮގު ކުރައްވައިފަ އެވެ.

07 ނޮވެމްބަރ

November 07, 2019 13
އަލީ އާރިފަށް ނާޒިމްގެ އަނބިކަނބަލުންގެ ރައްދެއް

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ (ޖޭޕީ)ގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމްގެ އެޑްވައިޒަރުގެ މަގާމުން ކުރީގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު، ދަނގެތި ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ނާޒިމް އިސްތިއުފާ ދެއްވައި ޕާޓީގެ ހަރަކާތްތަކުން ފެޔަށް ޖެހިވަޑައިގެންނެވީ ރިޔާސީ ޓިކެޓް ނުލިބިދާނެ ހެން ހީވާތީ ކަމަށް ވިދާޅުވެ ޖޭޕީގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އަލީ އާރިފް ދެއްކެވި ވާހަކަތަކަށް...

06 ނޮވެމްބަރ

November 06, 2019 78
ނާޒިމް ދުރަށް ދިޔައީ ޓިކެޓް ނުލިބިދާނެތީ: ޖޭޕީ

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ (ޖޭޕީ)ގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމްގެ އެޑްވައިޒަރުގެ މަގާމުން މިއަދު އިސްތިއުފާ ދެއްވި ކުރީގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ނާޒިމާއި އެހެން ބޭފުޅުން އެ ޕާޓީގެ މަސައްކަތްތަކުން ފެއަށް ޖެހިވަޑައިގަތީ ކުރިއަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ޖޭޕީގެ ޓިކެޓު ނުލިބިދާހެން ހީވުމުން ކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށް ޖޭޕީން ބުނެފި އެވެ.

24 އޮކްޓޯބަރ

October 24, 2019 32
ޖޭޕީގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލަކަށް އަލީ އާރިފް

ސަރުކާރު ހިންގާ ކޯލިޝަންގައި ހިމެނޭ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ (ޖޭޕީ) ގެ އާ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލަކަށް ކެލާ ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު އަލީ އާރިފް އިއްޔެ އައްޔަންކޮށްފި އެވެ.

19 ސެޕްޓެމްބަރ

September 19, 2019 30
ޔާމީންގެ ރައްދު: ތާއީދު ހޯދަން ނަން ބޭނުން ނުކުރޭ!

ޕީޕީއެމްގެ އިސް ބޭފުޅުންތަކެއް އެ ޕާޓީން ވަކިވެވަޑައިގެން ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއާ ގުޅިވަޑައިގަތީ "އޮޑި ފައްތާލަން" ކަމަށާއި އެއީ އެމަނިކުފާނުގެ ރުހުން އޮވެގެން ކުރެއްވި ކަމެއް ނޫން ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

26 އޯގަސްޓް

August 26, 2019 77
ޕީޕީއެމްގެ އިސް މެމްބަރުންތަކެއް ޖޭޕީ އަށް

ޕީޕީއެމްގެ ކުރީގެ މަޖިލިސް މެމްބަރުންތަކެއް އެ ބޭފުޅުންގެ ޕާޓީތަކުން އިސްތިއުފާ ދެއްވައި، ސަރުކާރު ކޯލިޝަންގައި ހިމެނޭ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ (ޖޭޕީ) އަށް މިރޭ ސޮއިކުރަން ނިންމަވައިފި އެވެ.

18 މެއި

May 18, 2019 94
އަދުރޭ އާއި އާރިފު މުޅިން ވެސް ދެއްކީ ސިޔާސީ ވާހަކަ!

އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ފައިސާ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހަށް ލިބިވަޑައިގެންނެވި ކަމަށް އަލީ އާރިފް، އަދި ހިޔާނާތުގެ ފައިސާ ލިބުނު އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރުންގެ ލިސްޓް އެނގިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށް އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ (އަދުރޭ) ވިދާޅުވި ވިދާޅުވުމަކީ ހަގީގަތެއް ނެތް ވާހަކަތަކެއް ކަމަށް، އޭސީސީގެ ތަހުގީގުގައި ދެ ބޭފުޅުން...

27 ފެބުރުއަރީ

February 27, 2019 20
ރައީސަށް ކުރި ތުހުމަތަށް އަލީ އާރިފާ ސުވާލުކޮށްފި

އެމްއެމްޕީއާރުސީ މެދުވެރިކޮށް ހިންގި 1.3 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ޚިޔާނާތުގެ ފައިސާ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހަށް ލިބިވަޑައިގަތް ކަމަށް ކެލާ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލީ އާރިފް ކުރެއްވި ތުހުމަތާ ގުޅިގެން އޭނާ އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އަށް ހާޒިރުކޮށްފި އެވެ.

01 ޖެނުއަރީ

January 01, 2019 44
ފަޒީނާގެ މި ރިޕޯޓު: މިދިއަ އަހަރުގެ އެއް ވަނަ

އާންމު ހަބަރުތަކުގެ އިތުރުން، ތަފްސީލީ ރިޕޯޓްތަކަށް "މިހާރު"ން އަބަދުވެސް ސަމާލުކަން ދެ އެވެ. ހަބަރުތަކަށް ވުރެ، އިތުރު މައުލޫމާތާއި އިންޓަވިއުތަކާއި ދިރާސާތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށްފައި "މިހާރު"ގެ ޒުވާން ލިއުންތެރިން ލިޔާ ރިޕޯޓްތަކަށް ކިއުންތެރިންގެ ޝައުގުވެރިކަން ވެސް ބޮޑެވެ. މިދިއަ އަހަރު އެންމެ ގިނަ ބަޔަކު ކީ ލިއުން ކަމަށް ވާ...

30 އޮކްޓޯބަރ

October 30, 2018 49
ގޮނޑިތައް ލިބުނީމަ ވެސް ޖަލްސާއަކަށް ނާދޭ: ނިހާން

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުކަމުން ވަކިވެފައިވާ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން ކަނޑައެޅި ބައެއް މެމްބަރުން، މަޖިލީހުން ވަކިނުވާ ކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑައެޅީމާ ވެސް އެ މެމްބަރުން ޖަލްސާތަކުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ނިހާން މިއަދު ފާޑު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

07 އޮކްޓޯބަރ

October 07, 2018 191
ދުލެއް ނުދޭނަން، މުހިންމީ ރައްޔިތުންގެ ހައްގު: އަދުރޭ

ދެހާސް އަށް ވަނަ އަހަރު ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް "ދޫ ދެއްވި" ގޮތަށް ޕީޕީއެމުން ދޫ ނުދޭނެ ކަމަށާއި ރައްޔިތުންގެ ހައްގު ހޯދައި ދެއްވާނެ ކަމަށް އެ ޕާޓީގެ ނައިބު ރައީސް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

06 އޮކްޓޯބަރ

October 06, 2018 59
"އީސީގެ މެންބަރުން ފުރައިގެން ދިއުމުން ކަންބޮޑުވޭ"

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް އަހުމަދު ޝަރީފް ފިޔަވައި ދެން ތިއްބެވި ހަތަރު މެމްބަރުން ސްރީ ލަންކާ އަށް ފުރާވަޑައިގެންފައިވާތީ، ޕީޕީއެމުން މިއަދު ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި އެވެ.

02 އޮކްޓޯބަރ

October 02, 2018 151
އިންތިޚާބު ބާތިލް ކުރަންޖެހޭ: އަލީ އާރިފް

މިދިޔަ މަހުގެ 23 ގައި ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ނުފޫޒު ފޯރާފައިވާކަން އެނގޭ ކަންތައްތަކެއް އެބަހުރި ކަމަށާއި އެހެންވެ އެ އިންތިޚާބު ބާތިލްކޮށް، ދެފުށް ފެންނަ އިންތިޚާބަކަށް ރައްޔިތުންނަށް ފުރުސަތު ދޭންޖެހޭ ކަމަށް ކެލާ ދާއިރާގެ ޕީޕީއެމްގެ މެމްބަރު އަލީ އާރިފް މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

01 އޮކްޓޯބަރ

October 01, 2018 21
އާ ސަރުކާރަށް ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން ދޭނަން: ޕީޕީއެމް

އިންތިހާބީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު (އިބޫ) އުފައްދަވާ ސަރުކާރަށް ޕީޕީއެމްގެ ފަރާތުން ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން ދޭނެ ކަމަށް އެ ޕާޓީގެ ފަރާތުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

24 ސެޕްޓެމްބަރ

September 24, 2018 73
"ޕީޕީއެމް ވާނީ ޒިންމާދާރު އިދިކޮޅު ޕާޓީއަކަށް"

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް މުޅި ރާއްޖެ އިން ލިބިވަޑައިގަތް ނާކާމިޔާބީއާ ގުޅިގެން، ނޮވެމްބަރު 17 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ޕީޕީއެމަކީ އިދިކޮޅު ޕާޓީގެ ގޮތުގައި ހަރަކާތްތެރިވާން މިއަދު ނިންމައިފި އެވެ.

25 ޖުލައި

July 25, 2018 16
ވޯޓު ދޭކަށްް މަޖުބޫރެއް ނުކުރަން: ޕީޕީއެމް

ސަރުކާރު ކުންފުނިތަކާއި ޕީޕީއެމުން ރީރަޖިސްޓްރީ ކޮށްދިން ނަމަވެސް ވަކި ކެނޑިޑޭޓަކަށް ވޯޓްލާން މަޖުބޫރު ނުކުރާ ކަމަށް އެ ޕާޓީގެ ސްޕޯކް ޕާސަން، އަލީ އާރިފް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

18 ޖުލައި

July 18, 2018 16
އިބޫ އެ ވިދާޅުވާ "ލީޑަރުން" ކޮބާ؟

އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ކުރެއްވުމަށް ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ލީޑަރުންގެ އެހީތެރިކަމަށް އިދިކޮޅު ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު (އިބޫ) އިއްޔެ އެދިވަޑައިގަތުމުން، އެ ވިދާޅުވާ ލީޑަރުން ކޮބައިތޯ ސުވާލު އުފެދިއްޖެ އެވެ.

17 ޖުލައި

July 17, 2018 70
ނުކުޅެދޭ މީހުންގެ ކަރުދާހުގައި އޮފިޝަލުން ފާހަގަ ޖަހަނީ

ޖިސްމާނީ ގޮތުން ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ވޯޓު ކަރުދާހުގައި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ އޮފިޝަލުން ފާހަގަ ޖަހައިދޭ ގޮތަށް އެ ކޮމިޝަނުން ނިންމައިފި އެވެ.

26 އެޕްރީލް

April 26, 2018 53
"ފަސް އަހަރުން ހުރިހާ ކަމެއް ފުރިހަމަކޮށެއް ނުދެވޭނެ"

ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ވަރަށް ގިނަ ކަންކަން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ހަގީގަތަކަށް ހައްދަވައި ދެއްވާފައިވާ ކަމަށާއި ފަސް އަހަރުން ހުރިހާ ކަމެއް ފުރިހަމަކޮށް ނުދެވޭނެ ކަން ގަބޫލުކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް މަޖިލީހުގެ ކެލާ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލީ އާރިފް މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

16 މާޗް

March 16, 2018 77
އެއްވުމަށް ނުކުންނަނީ ދީނުގެ އަދުއްވުން: ޕީޕީއެމް

ސަރުކާރާ މެދު ހިތްހަމަނުޖެހިގެން އިދިކޮޅު އެއްވުމަށް ނުކުންނަނީ އިސްލާމްދީނުގެ އަދުއްވުން ކަމަށް ޕީޕީއެމުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.