30 މެއި

May 30, 2020 2
ފޯބްސް ޓްރެވަލް ލިސްޓުގެ ކުރީގައި ރާއްޖޭގެ ހަ ރިސޯޓެއް

ފޯބްސްގެ ޓްރެވަލް ގައިޑުން ދޭ ފަސްތަރީގެ އެވޯޑު ރާއްޖޭގެ ހަ ރިސޯޓަކަށް ލިބިއްޖެ އެވެ.

12 ސެޕްޓެމްބަރ

September 12, 2019 40
ފޯ ސީޒަންގެ ޕެގީ ރާއްޖެ ދޫކޮށް މާ ދުރަށް!

ދަލެއްގައި އޮޅި، ހާލުގައި ޖެހިފައި އޮއްވައި ނަގައިގެން ފޯ ސީޒަންސް އިން ފަރުވާދިން ވެލާ ދޫކޮށްލިތާ ދެ މަސް ތެރޭގައި ރާއްޖެއާ ވަރަށް ދުރު "ބޭ އޮފް ބެންގަލް" ކަނޑަށް ދަތުރުކޮށްފި އެވެ.

05 އޯގަސްޓް

August 05, 2019 4
މި އަހަރުގެ ރަން ލާރި އެވޯޑު 17 ފަރާތަކަށް ލިބިއްޖެ

ކޮންމެ އަހަރަކު މީރާ އަށް އެންމެ ގިނައިން ފައިސާ ދައްކާ ފަރާތްތަކަށް ދޭ ރަން ލާރި އެވޯޑު މި އަހަރު 17 ފަރާތަކަށް ލިބިއްޖެ އެވެ.

27 އެޕްރީލް

April 27, 2019 1
ފޯ ސީޒަންސްގެ އާ ޖެޓް 2021 ގައި އުދުހެން ފަށަނީ

މަޝްހޫރު ހޮޓެލް ޗެއިން ފޯ ސީޒަން އިން 2015 ގައި ޕްރައިވެޓް ޖެޓްގެ ހިދުމަތް ފެށުމަށް ފަހު، ކުރިއަށް މިއޮތީ މި ހިދުމަތުގެ އާ މަރުހަލާއަކަށް ދިއުމެވެ. ތައްޔާރީތައް މިހާރު އަންނަނީ ވަމުންނެވެ.

13 ޖެނުއަރީ

January 13, 2019 16
އެންމެ ގިނަ ސާވިސް ޗާޖު ދިނީ ރަންދެލިން

މިދިޔަ އަހަރު އެންމެ ގިނަ ސާވިސް ޗާޖު ބެހި ރިސޯޓަށް ޝެވަލް ބްލޮންކް ރަންދެލި ވެއްޖެ އެވެ.

29 މެއި

May 29, 2018
ފޯސީޒަން ކުޑަހުރާގައި އިތުރު ސުއިޓްތަކެއް ހަދައިފި

މާލެ އަތޮޅުގައި އޮންނަ ފޯސީޒަން ކުޑަހުރާގައި އިތުރު މޫދު ސުއިޓްތަކެއް ހަދައިފި އެވެ.

11 މެއި

May 11, 2018 13
ހަ ރިސޯޓެއް ގުޅިގެން ބ. އަތޮޅު ޕްރޮމޯޓް ކުރަނީ

މި އަހަރުގެ ހޫނު މޫސުމާ ދިމާކޮށް، ބ. އަތޮޅު ޕްރޮމޯޓް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށަން އެ އަތޮޅުގެ ހަ ރިސޯޓަކުން ޚާއްސަ ހަރަކާތެއް ފަށަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

29 ޖެނުއަރީ

January 29, 2018 62
ވެލާއިން ސާވިސް ޗާޖުގެ ގޮތުގައި 3،000 ޑޮލަރު

ރާއްޖޭގައި ހިންގާ އެންމެ މަތީ ފެންވަރުގެ ރިސޯޓްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ވެލާ ޕްރައިވެޓް އައިލެންޑް މި މަހުގެ ސާވިސް ޗާޖުގެ ގޮތުގައި ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށް ގާތްގަނޑަކަށް 3،000 ޑޮލަރު (46،260ރ) ދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

23 ޑިސެމްބަރ

December 23, 2017 128
ފޯ ސީޒަން ކުޑަހުރާގައި ބެހެއްޓި ބުދުތައް ނަގައިފި

ފޯ ސިީޒަންސް ކުޑަހުރާގައި ބުދުތަކެއް ބެހެއްޓިކަމުގެ ޝަކުވާ ފުލުހުންނަށް ހުށަހެޅުމުން އެ ރަށަށް ފުލުހުން ދިޔަ އިރު އެ އެއްޗެހިތައް ނަގާފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

09 އެޕްރީލް

April 09, 2017 1
ފޯސީޒަންގެ އެޕްރެންޓިސްގެ ހަނދާނީ ލިޔުން ހަވާލުކޮށްފި

ފޯ ސީޒަން ރިސޯޓްގެ މި އަހަރުގެ އެޕްރެންޓިސްޝިޕް ޕްރޮގްރާމް ނިންމި ކުދިންނަށް ހަނދާނީ ލިޔުން ހަވާލު ކުރުން މިއަދު އާޓް ގެލަރީގައި ބާއްވައިފި އެވެ.

04 ޑިސެމްބަރ

December 04, 2016 4
ބ. އަތޮޅުގައި އިތުރު ދެ ރިސޯޓް ހުޅުވައިފި

ދުނިޔޭގެ މަޝްހޫރު ހޮޓެލް ޗެއިނެއް ކަމަށްވާ ފޯ ސީޒަންސް އިން ތަރައްގީ ކުރި ފުރަތަމަ ޕްރައިވެޓް އައިލެންޑް ރިސޯޓް ކަމަށްވާ ވޯވަށް ޕްރައިވެޓް އައިލެންޑާ އެކު، ބ. އަތޮޅުގައި އިތުރު ދެ ރިސޯޓް ހުޅުވައިފި އެވެ.

09 އޯގަސްޓް

August 09, 2016
ޗެމްޕިއަނުން ވާދަކުރާ ފޯސީޒަން ސާފިން މުބާރާތް ފަށައިފި

ފޯ ސީޒަންސް މޯލްޑިވްސް އިން ކޮންމެ އަހަރަކު ބާއްވާ ދުނިޔޭގެ އެކި މުބާރާތްތަކުގެ ޗެމްޕިއަނުން ވާދަކުރާ ސާފިން ޗެމްޕިއަންސް ޓްރޮފީ މުބާރާތް މިރޭ ފަށައިފި އެވެ.

02 ޖޫން

June 02, 2016 1
ފޯސީޒަނުން ޕްރައިވެޓް ރިސޯޓެއް ހަދަނީ

ދުނިޔޭގެ މަޝްހޫރު އެއް ހޮޓެލް ޗެއިން، ފޯސީޒަން ރިސޯޓުން ބ. އަތޮޅުގައި ހިންގާ ފޯސީޒަން ލަނޑާގިރާވަރު ރިސޯޓު ކައިރީގައި އޮންނަ "ވޯވަށް" އެންމެ މަތީ ފެންވަރުގެ ޕްރައިވެޓް ރަށެއް ގޮތުގައި ތަރައްގީކުރަން ފަށައިފި އެވެ.