12 ފެބުރުއަރީ

February 12, 2019 1
ފޮކްސްގެ ޕްރެޒެންޓަރަކު އަތް ނުދޮވެ އުޅޭތާ 10 އަހަރު

އެމެރިކާގެ ފޮކްސް ނިއުސްގެ ޕްރެޒެންޓަރެއް ކަމަށްވާ ޕީޓް ހެގްސެތު އަތް ނުދޮވެ އުޅޭތާ 10 އަހަރު ވެއްޖެ ކަމަށް، ލައިވް ޝޯއެއްގެ ތެރޭގައި ބުނެފި އެވެ.