30 ނޮވެމްބަރ

November 30, 2020
ބެލެންސިއާގާގެ އާ ކަލެކްޝަން ވީޑިއޯ ގޭމަކުން

ފެޝަން ޝޯތައް ކުރިން ބާއްވާ ގޮތަށް ބޭއްވުމުގެ ފުރުސަތު ކޮވިޑް-19އާ ހެދި ނެތުމުން ލަގްޒަރީ ފެޝަން ކުންފުނި ބެލެންސިއާގާގެ ކުރިއަށް އޮތް ކަލެކްޝަން ވީިޑިއޯ ގޭމަކުން ދައްކާލަން ނިންމިފި އެވެ.

21 ނޮވެމްބަރ

November 21, 2020
ގާނިއާ ޝޭމްޕޫ، ސައިބޯންޏެއް ގޮތަށް

ތިމާވެއްޓާ ރައްޓެހިކޮށް އުފެއްދުންތައް ނެރެން، ފްރާންސްގެ މަޝްހޫރު ކުންފުނި ލޯރިއަލް އިން ފަށާފައިވާ މަސައްކަތުގެ ދަށުން އެ ކުންފުނީގެ ގާނިއާ ބްރޭންޑްގެ ޝޭމްޕޫ ތިމާވެއްޓާ ރައްޓެހި އުފެއްދުމެއްގެ ގޮތުގައި ޔޫރަޕްގެ މާކެޓަށް ނެރެން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

11 ނޮވެމްބަރ

November 11, 2020
ޓީވީ ޗެނަލެއް ގޮތަށް ނެޓްފްލިކްސް ފްރާންސަށް

މަޝްހޫރު ސްޓްރީމިން ޕްލެޓްފޯމް ނެޓްފްލިކްސް ޓީވީ ޗެނެލެއްގެ ގޮތުގައި ފްރާންސްގައި ޓެސްޓްކުރަން ފަށައި، އަންނަ މަހުގެ ތެރޭގައި ހިދުމަތް ފުޅާކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

30 އޮކްޓޯބަރ

October 30, 2020 14
ފްރާންސްގައި ހަމަލާދިން މީހާ ދަތުރުކުރީ ޓިއުނީޝިއާ އިން

ޕެރިސް (އޮކްޓޯބަރު 30) - ފްރާންސްގެ ފައްޅިއެއްގައި ވަޅި ޖަހައި ދެ އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނަކު މަރާލި މީހާ މީގެ ދުވަސްކޮޅެއް ކުރިން ދަތުރުކޮށްފައި ވަނީ ޓިއުނީޝިއާ އިން ކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެފި އެވެ.

29 އޮކްޓޯބަރ

October 29, 2020 8
ފްރާންސް ދެވަނަ ފަހަރަށް ލޮކްޑައުންކޮށްފި

ޕެރިސް (އޮކްޓޯބަރު 29) - ކޮރޯނާވައިރަހަށް ޕޮޒިޓިވްވާ މީހުންގެ އަދަދު ވަރަށް ބޮޑަށް އިތުރުވާން ފެށުމުން ފްރާންސް ދެ ވަނަ ފަހަރަށް ލޮކްޑައުން ކުރާކަން ރައީސް އެމެނުއަލް މެކްރޮން ރޭ އިއުލާން ކުރައްވައިފި އެވެ.

October 29, 2020 4
އުރުދުޣާންގެ ކާޓޫން ކުރެހި މަޖައްލާއަށް ފިޔަވަޅު އަޅަނީ

އަންކަރާ (އޮކްޓޯބަރު 29) - ތުރުކީގެ ރައީސް ރަޖަބް ތައްޔިބު އުރުދުޣާންގެ ކާޓޫން ކުރެހި ފްރާންސްގެ މަޖައްލާ ޝާލީ އެބްދޫއާ ދެކޮޅަށް ގާނޫނީ ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމަށް ތުރުކީން ބުނެފި އެވެ.

October 29, 2020 8
ފްރާންސުން އިމްޕޯޓްކުރުން ހުއްޓާލަންޖެހޭ: އާދަމް

ކީރިތީ ރަސޫލާއަށް ފްރާންސުން ޖޯކް ޖަހާފައިވާ ކަމަށާއި އެހެންވެ އެ ގައުމުގެ އުފެއްދުންތައް ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރުން ހުއްޓާލަނަ ޖެހޭ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަޑުވައްވަރީ...

27 އޮކްޓޯބަރ

October 27, 2020 14
ފްރާންސްގެ އުފެއްދުންތައް ބޮއިކޮޓްކުރަންޖެހޭ: އުރުދުޣާން

އިސްތަންބޫލް (އޮކްޓޯބަރު 27) - ކީރިތި ރަސޫލާ އަށް ކާޓޫނު ކުރެހުމަކީ ޚިޔާލުފާޅު ކުރުމުގެ މިނިވަންކަން ކަމަށް ފްރާންސް އިން ބުނުމާ ގުޅިގެން އެ ގައުމުގެ އުފެއްދުންތައް ބޮއިކޮޓް ކުރުމަށް ތުރުކީގެ ރައީސް ރަޖަބް ތައްޔިބު އުރުދުޣާން ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.

15 އޮކްޓޯބަރ

October 15, 2020 2
ޕެރިހާ އެކު ފްރާންސްގެ ނުވަ ސިޓީއެއްގައި ކާފިއު

ޕެރިސް (އޮކްޓޯބަރު 15) - ފްރާންސްގައި ކޮރޯނާވައިރަހުގެ ކޭސްތައް އިތުރުވާތީ ބަލި ކޮންޓްރޯލް ކުރަން އަޅާ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން ވެރިރަށް ޕެރިހާއި އިތުރު އަށް ސިޓީއެއްގައި ރޭގަނޑު 9 އިން ހެނދުނު 6 އާ ދެމެދު މީހުން ބޭރަށް ނުކުމެ އުޅުން މަނާކޮށްފި އެވެ.

11 އޮކްޓޯބަރ

October 11, 2020
ފްރާންސްގެ "ކޯލް މައި އޭޖެންޓް" ހިންދީ ބަހުން

ބެލުންތެރިންގެ ބޮޑު މަގުބޫލުކަމެއް ހޯދި ފްރާންސްގެ ވެބް ސީރީޒް "ކޯލް މައި އޭޖެންޓް" އަސްލަކަށް ބަލައިގެން ހިންދީ ބަހުން ގެނެސްދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

18 ސެޕްޓެމްބަރ

September 18, 2020
ޔޫރަޕްގައި ކޮވިޑް ކޭސްތައް ގިނަވާތީ ކަންބޮޑުވެއްޖެ

ޔޫރަޕްގައި ކޮވިޑް-19ގެ ބަލިމީހުންގެ އަދަދު މާ ބޮޑަށް މައްޗަށް ދާތީ، ޑަބްލިޔުއެޗުއޯ އިން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށް، އެއީ ނުރައްކަލެއް ކަމަށް ބުނެފި އެވެ.

13 ސެޕްޓެމްބަރ

September 13, 2020 2
އޮމާންގައި ވެސް "އައިފުލް ޓަވަރު" ހަދަނީ

ފްރާންސްގެ ވެރިރަށް ޕެރިހުގެ ލޭންޑްމާކެއްގެ ގޮތުގައި މަޝްހޫރު އައިފުލް ޓަވަރާ ވައްތަރުކޮށް އޮމާންގައި ވެސް ޓަވަރެއް ބިނާކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

08 ސެޕްޓެމްބަރ

September 08, 2020 1
މެއްސަކާ ހެދި ގޭގައި ރޯވެ ހާލުގައި ޖެހިއްޖެ

ފްރާންސްގެ ދުވަސްވީ މީހަކު ދިރިއުޅޭ ގެއެއްގެ ތެރޭގައި އުޅުނު މެއްސެއް މަރަން އުޅެގެން ގޭގައި ރޯވެ، ވަގުތީ ހިޔަލަކަށް ދާން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

06 ސެޕްޓެމްބަރ

September 06, 2020 3
ޓްރަމްޕް އާ މައްސަލަގަނޑެއްގެ ތެރެއަށް

އިންތިހާބަށް އެންމެ ދެ މަހަށް ވެފައި ވަނިކޮށް، އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް އާ މައްސަލަގަނޑެއްގެ ތެރެއަށް ވެއްޓިވަޑައިގެންފި އެވެ: ހަނގުރާމަތަކުގައި މަރުވި އެމެރިކާ ސިފައިންނަކީ "ބޭކާރު ބައެއް" ކަމަށް، އޭނާ ވިދާޅުވި ކަމަށް، މީޑިއާގައި އާންމުވި ވާހަކަތަކުންނެވެ.

05 ސެޕްޓެމްބަރ

September 05, 2020 1
70 ޑޮލަރާހެދި 19،000 ޑޮލަރުގެ ދަބަސް ގެއްލިއްޖެ

ކިނބޫ ހަން ބޭނުންކޮށްގެން ހަދާފައިވާ 19،000 ޑޮލަރުގެ އަތްދަބަހެއް އޮސްޓްރޭލިއާ އަށް އެތެރެކުރުމަށް ދައްކަންޖެހޭ 70 ޑޮލަރުން ސަލާމަތްވުމަށް ހުއްދަ ނެތި އެތެރެކުރުމުން އޭގެ ވެރިމީހާ އަށް އެ ގެއްލިއްޖެ އެވެ.

25 އޯގަސްޓް

August 25, 2020 6
ކަންގަނާ އަކީ ފްރާންސް މީހެއް ކަމަށް ހީވެގެން އުޅޭ

ބައެއް ގައުމުތަކަށް ދިއުމުން، ފްރާންސް މީހެއް ކަމަށް ހީކޮށް ބައެއް މީހުން ސުވާލުކުރާ ކަމަށް ބަތަލާ ކަންގަނާ ރަނާވަތު ބުނެފި އެވެ.

August 25, 2020
ޝެނެލުން ލުބުނާނަށް 700،000 ޑޮލަރު

ޝެނެލަކީ ލުބުނާނަށް މިހާތަނަށް އެހީދިން ހަމައެކަނި ފެޝަން ކުންފުނި

22 އޯގަސްޓް

August 22, 2020
ލޯފަން ކުދިންގެ ބްރެއިލް ބްރިކްސް ނެރެފި

ހަތް ގައުމަކަށް ބްރެއިލް ބްރިކްސް ނެރުނު އިރު، އިތުރު 20 ގައުމަކަށް އަންނަ އަހަރު ނެރޭނެ

17 އޯގަސްޓް

August 17, 2020
އިކިއާ އިން ރާއްޖޭގެ ވާޗުއަލް ދަތުރެއް

ކޮވިޑް-19 ގެ މި ދަތި ހާލުގެ ތެރޭގައި ޗުއްޓީ ދަތުރަތަކަށް ދިއުމަކީ އެހާ ފަސޭހަ ކަމަކަށް ނުވާނެ އެވެ. އެކަމަކު ކޮންމެވެސް ދިމާލަކަށް ހިތްއުފާކޮށްލަން ދަތުރެއް ޕްލޭންކުރަން އުޅޭ ނަމަ މިކަމާ ދޭތެރޭ ވިސްނައިލާށެވެ.

21 ޖުލައި

July 21, 2020
އާ ކްލަސްޓާތައް ފެންނާތީ، ފްރާންސްގައި މާސްކް މަޖްބޫރު

ޕެރިސް (ޖުލައި 21) - ކޮވިޑް-19 ގެ އާ ކްލަސްޓާތައް ފެންނަން ފެށުމާ ގުޅިގެން، ފްރާންސްގައި އާއްމު ތަންތަނުގައި އުޅޭ އިރު މާސްކް އެޅުން މަޖްބޫރުކޮށްފި އެވެ.

20 ޖުލައި

July 20, 2020 2
ފްރާންސްގެ ސިއްހީ އެހީތެރިންނަށް 9 ބިލިއަނުގެ ބޯނަހެއް

ކޮވިޑް-19 ގެ ތެރޭގައި ފްރާންސްގެ ސިއްހީ ދާއިރާގެ މީހުން ކުރާ މަސައްކަތުގެ އަގުވަޒަންކުރުމުގެ ގޮތުން 9 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ބޯނަހެއް ދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

21 ޖޫން

June 21, 2020 1
އުނދަގޫ ބޮޑުކަމުން ކޯޓަށް ގެންދިޔަ ހާ މަރުވެއްޖެ

ފަތިހުފަތިހާ ގޮވައި އަވަށްޓެރިންނަށް އުނދަގޫކުރި މައްސަލާގައި ކޯޓާ ހަމަ އަށް ގެންދިޔަ ފްރާންސްގެ މަޝްހޫރު ހާ "މައުރިސް" މަރުވެއްޖެ އެވެ.

14 ޖޫން

June 14, 2020 3
300 މިލިއަން ވެކްސިން ޑޯޒް އީޔޫ އިން ގަންނަނީ

ބާލިން (ޖޫން 15) - ކޮރޯނާވައިރަހުގެ 300 މިލިއަން ވެކްސިން ޑޯޒް ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން (އީޔޫ) އަށް ސަޕްލައި ކުރުމަށް، ބޭސް އުފައްދާ ކުންފުނި އެސްޓްރަޒެނިކާއާ އެކު ޖަރުމަން، ފްރާންސް، އިޓަލީ އަދި ނެދަލޭންޑްސް އިން ސޮއިކޮށްފި އެވެ.