28 ޖޫން

June 28, 2019
ކާލް ލެގަފެލްޑްގެ ހަނދާނުގައި މޭކަޕް ކަލެކްޝަނެއް

މި އަހަރުގެ ކުރީކޮޅު މަރުވި ޖަރުމަންގެ ފެޝަން އައިކަން އަދި ބްރޭންޑެއްގެ ގޮތުގައި މަޝްހޫރުކަން ހޯދި ކާލް ލެގަފެލްޑްގެ ހަނދާނުގައި ފްރާންސްގެ މަޝްހޫރު ކޮސްމެޓިކް ކުންފުނި ލޯރިއެލް އިން މޭކަޕް ކަލެކްޝަނެއް ނެރެން ނިންމައިފި އެވެ.

27 މެއި

May 27, 2019 1
އައިއެސްއާ ގުޅެން އުޅުނު ބަޔަކު މަރަން ހުކުމް ކޮށްފި

ހަނގުރާމަވެރި އައިއެސް ޖަމާއަތާ ގުޅެން އުޅުނުކަން ސާބިތުވި ފްރާންސްގެ ތިން މީހުން މަރަން އިރާގުގެ ކޯޓުން ހުކުމް ކޮށްފި އެވެ.

16 މެއި

May 16, 2019
އުމުރުން 100: ފިޓްކަމުގެ ސިއްރަކީ ޔޯގާ

ޔޯގާއަކީ މިހާރު ވަރަށް މަގުބޫލު ކަސްރަތުގެ ބާވަތެކެވެ. ޔޯގާ ހަދާ މީހުންގެ ފިޓްކަމުގެ ވާހަކަ އާއި އޭގެ ފައިދާތަކުގެ ވާހަކަތައް މި ފަހުން ވަރަށް ބޮޑަށް ވައިގައި ހިފި ނަމަވެސް މިއީ އެތައް ޒަމާނެއް ކުރިން ޕްރެޓިކްސް ކުރަމުން އަންނަ ކަމެކެވެ.

29 އެޕްރީލް

April 29, 2019
އަލަތު ފިލްމާ އެކު ހީނާ ކާންސް ފިލްމު ފެސްޓިވަލަށް

ޓީވީ ބަތަލާ ހީނާ ހާންގެ އަލަތު ފިލްމު "ލައިންސް" މި އަހަރު ބާއްވާ 72 ވަނަ ކާންސް ފިލްމު ފެސްޓިވަލްގައި ޕްރިމިއާކުރަން ފުރުސަތު ލިބިއްޖެ އެވެ.

22 އެޕްރީލް

April 22, 2019 7
އެންމެ ނުފޫޒު ގަދަ ޕާސްޕޯޓްތަކަކީ ކޮބާ؟

ގައުމުތަކުން ބޭނުންކުރާ ޕާސްޕޯޓްތަކަކީ އެ ގައުމުގެ ވަރުގަދަކަމާއި ދުނިޔޭގެ މައިދާނުގައި ނުފޫޒު ގަދަކަން ހާމަކޮށްދޭ އެއްޗެކެވެ. ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް ދުނިޔޭގެ އެންމެ ނުފޫޒު ގަދަ ޕާސްޕޯޓްތައް ރޭންކް ވެސް ކުރަމުން އާދެ އެވެ.

17 އެޕްރީލް

April 17, 2019 81
ފްރާންސް މީހާ ރާއްޖޭން ފިލީ ފަޅުވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި!

ގެއްލިގެން ފުލުހުން ހޯދަމުން ދިޔަ ފްރާންސް މީހާ ރާއްޖޭން ފިލީ ބޭރުގެ ބޯޓެއްގެ ފަޅުވެރިއަކަށް ވެގެން ކަމަށް ފްރާންސްގެ "ލަ ޕެރީސިއަން" ނޫހުން ބުނެފި އެވެ.

07 މާޗް

March 07, 2019 3
އަތްދަބަސް ކުޑަކަމުން ޖޯކު ޖަހަނީ

ފެޝަނޭ ކިޔާފައި ފެޝަން ކުންފުނިތަކުން ކޮންމެ ފަދަ ފަރުމާއެއް ވެސް ނެރެފާނެ އެވެ. އަތުގައި އޮންނަ މޮބައިލް ފޯނާއި އަންހެންވެރިން ގެންގުޅޭހާ މޭކާޕް ސާމާނާއި އޭތިމީތި ލެވޭވަރުގެ އަތްދަބަހެއް ނޫން ނަމަ އެފަދަ ދަބަހެއްގެ ބޭނުމެއް އޮންނާނެ ހެއްޔެވެ؟

24 ފެބުރުއަރީ

February 24, 2019
ނަޓެއްލާ އުފައްދާ އެންމެ ބޮޑު ފެކްޓަރީ ބަންދު

ނަޓެއްލާ ތައްޔާރުކުރާ އެންމެ ބޮޑު ފެކްޓްރީ ވަގުތީ ގޮތުން ބަންދުކޮށްފި އެވެ.

20 ފެބުރުއަރީ

February 20, 2019 1
ފެޝަން އައިކޮން ކާލް ލެގަފެލްޑް މަރުވެއްޖެ

ފެޝަންގެ ދުނިޔޭގައި އެންމެ ނުފޫޒު ގަދަ އެއް ޑިޒައިނަރު ކަމަށްވާ ޖަރުމަންގެ މަޝްހޫރު ފެޝަން ޑިޒައިނަރު ކާލް ލެގަފެލްޑް މަރުވެއްޖެ އެވެ.

17 ފެބުރުއަރީ

February 17, 2019
ފްރާންސްގެ "ޕޮއިންޓް ބްލޭންކް" ގެ ހިންދީ ރިމޭކެއް

މިދިޔަ އަހަރު "ވީރޭ ދީ ވެޑިން" ގެނެސްދިން ޑައިރެކްޓަރު ޝަޝަންކާ ގޯޝް ހޮލީވުޑްގެ ފިލްމު "ބިގިން އެގެއިން" ގެ ހިންދީ ރިމޭކާ ހަވާލުވުމަށް ފަހު، އަނެއްކާ ވެސް އެހެން ފިލްމެއްގެ ރިމޭކެއް އުފައްދަން އަތުކުރި އޮޅާލައިފި އެވެ.

05 ފެބުރުއަރީ

February 05, 2019 4
ވެނެޒުއޭލާގެ އިދިކޮޅު ލީޑަރަކީ ރައީސް ކަމަށް ބަލައިފި

މެޑްރިޑް- ވެނެޒުއޭލާގެ އިދިކޮޅު ލީޑަރު ހުވާން ގުއޭޑޯއަކީ އެ ގައުމުގެ ވެރިޔާ ކަމަށް ބަލައިގަންނަން އެމެރިކާއިން ނިންމި ނިންމުމުގައި ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަންގެ ގިނަ ގައުމުތަކުން ބައިވެރިވެއްޖެ އެވެ.

04 ފެބުރުއަރީ

February 04, 2019 1
އަލުވި ޝިޕްމަންޓްގައި ބޮޑު ހަނގުރާމައިގެ އަތުބޮމެއް

ފްރާންސުން ހޮންގްކޮންގަށް އެތެރެކުރި އަލުވި ޝިޕްމަންޓެއްގެ ތެރޭގައި އޮތް އަލުވި ބަސްތާއެއްގެ ތެރެއިން، ފުރަތަމަ ބޮޑު ހަނގުރާމައިގައި ބޭނުންކުރި އަތުބޮމެއް ފެނިއްޖެ އެވެ.

01 ފެބުރުއަރީ

February 01, 2019 1
އީރާނާއެކު ވިޔަފާރި ކުރަން ޔޫރަޕުން ސިސްޓަމެއް ހަދައިފި

ޕެރިސް (ފެބްރުއަރީ 1) - އީރާނާ ދެކޮޅަށް އެމެރިކާ އިން އެޅި ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތަކުގައި ނުޖެހި ތެހެރާންއާ އެކު ވިޔަފާރި ކުރުމަށް އިނގިރޭސި ވިލާތާއި ޖަރުމަން އަދި ފްރާންސް އިން ޕޭމަންޓް ސިސްޓަމެއް ގާއިމްކޮށްފި އެވެ.

25 ޖެނުއަރީ

January 25, 2019
ނެޕީގައި ނުރައްކާތެރި ކެމިކަލެއް

ކުޑަކުދިން ޖަހާ ނެޕީގައި ނުރައްކާތެރި ކެމިކަލެއް އެކުލެވޭ ކަމަށް ޓެސްޓްތަކުން ދައްކާފައިވާ ކަމަށް ފްރާންސްގެ ނެޝަނަލް ހެލްތު އެޖެންސީ އެންސެސް އިން ބުނެފި އެވެ.

28 ޑިސެމްބަރ

December 28, 2018 1
ތަފާތު އުޅަނދެއްގައި އެޓްލާޓިންކް ކަނޑު ހުރަސްކުރަނީ

ތަފާތު ކަންކަން ތަޖުރިބާކޮށްލަން ބޭނުންވާ މީހުން ގިނަ އެވެ. ފްރާންސްގެ، އުމުރުން 71 އަހަރުގެ ޖީން-ޖެކްއެސް ސެވިން ނުކުތީ މާކަނޑަށެވެ. އޭނާގެ ބޭނުމަކީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑެތި ކަނޑުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އެޓްލާންޓިކް ކަނޑު ތިން މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހުރަސްކުރުމެވެ.

25 ޑިސެމްބަރ

December 25, 2018
ޖޭކަށް ޒުވާން ލޯބިވެރިއެއް

ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ޖޭކް ޖިލެންހާލް ފްރާންސްގެ ޒުވާން މޮޑެލްއަކާ ލޯބީގެ ގޮތުން ގުޅިފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

10 ޑިސެމްބަރ

December 10, 2018 1
ވަން8: މިއީ ވިރާޓް ކޯލީގެ ވަސް

އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު ކްރިކެޓް ތަރި ވިރާޓް ކޯލީ އަށް ނިސްބަތްވާ ސެންޓެއް "ވަން8" ގެ ނަމުގައި ނެރެފި އެވެ.

09 ޑިސެމްބަރ

December 09, 2018
"ފްރާންސްގެ ދާޚިލީ ކަންކަމާ ޓްރަމްޕް ބެހިގެން ނުވާނެ"

ޕެރިސް (ޑިސެމްބަރު 9) - ފްރާންސްގެ ދާޚިލީ ކަންކަމާ އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ބެހިވަޑައިނުގަތުމަށް ފްރާންސްގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު އެދިވަޑައިގެންނެވި އެވެ.

December 09, 2018 5
ޕެރިހުގެ މުޒާހަރާގައި ގިނަ ބަޔަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ޕެރިސް (ޑިސެމްބަރު 9) - ފްރާންސް ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް ކުރާ ސިލްސިލާ މުޒާހަރާތަކުގައި ޕެރިހުގައި އިއްޔެ ކުރި މުޒާހަރާ ވަރުގަދަވެ ރަބަރު ވަޒަނާއި ކަރުނަ ގޭސް ފުލުހުން ބޭނުން ކުރަން...

04 ޑިސެމްބަރ

December 04, 2018
ސޯފީ ޓާނާގެ ކައިވެނި އަންނަ އަހަރު ފްރާންސްގައި

އެޗްބީއޯގެ މަޝްހޫރު ޓީވީ ސިލްސިލާ "ގޭމް އޮފް ތުރޯންސް" އިން ވިދައިލި ޒުވާން ބަތަލާ ސޯފީ ޓާނާ އަންނަ އަހަރު ކައިވެނި ކުރަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

02 ޑިސެމްބަރ

December 02, 2018 1
ފްރާންސްގައި ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާން ކުރަނީ

ޕެރިސް (ޑިސެމްބަރު 2) - ފްރާންސް ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް މިހާރު ހިންގާ ހަމަނުޖެހުންތައް ހުއްޓުވުމުގެ ގޮތުން ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާން ކުރަން ޖެހިދާނެ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ސަރުކާރުން ބުނެފި އެވެ.