01 އޮކްޓޯބަރ

October 01, 2017 1
ދަތުރުމަތީ އެއާ ފްރާންސްގެ ބޯޓެއްގެ އިންޖީން ފޭލްވެއްޖެ

ލޮސް އެންޖަލްސް (އޮކްޓޯބަރު 1) - އެޓްލާންޓިކް ކަނޑުގެ މަތިން ދަތުރު ކުރަމުން ދަނިކޮށް އެއާ ފްރާންސްގެ މަތިންދާ ބޯޓެއްގެ އެއް އިންޖީނު ފޭލްވުމުން ބޯޓުގެ މިސްރާބު ކުއްލިއަކަށް ބަދަލުކޮށް ކެނެޑާގައި ޖައްސައިފި އެވެ.

03 ސެޕްޓެމްބަރ

September 03, 2017
ފްރާންސްގެ މިއުޒިކް ޝޯއަކަށް ހޮނުއެޅުމުން 15 މީހުން ޒަޚަމް

ޕެރިސް (ސެޕްޓެމްބަރު 3) - ފްރާންސްގެ އިރު އުތުރުގެ ސަރަހައްދެއްގައި މިއުޒިކް ޝޯއެއް ކުރިއަށް ދަނިކޮށް ހޮނު އެޅުމުގެ ސަބަބުން 15 މީހުން ޒަޚަމްވެފައިވާ ކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެފި އެވެ.

31 އޯގަސްޓް

August 31, 2017 3
ފްރާންސްގެ އާ ރައީސްގެ މޭކަޕަށް 30000 ޑޮލަރު

ޕެރިސް (އޮގަސްޓް 31) - ފްރާންސްގެ އާ ރައީސް އެމެނުއަލް މޭކޮންގެ މޭކަޕަށް ތިން މަސް ދުވަސްތެރޭ 26،000 ޔޫރޯ (30،000 ޑޮލަރު) ހޭދަކޮށްފައިވާ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ މަޖައްލާއަކުން ބުނެފި އެވެ.

19 އޯގަސްޓް

August 19, 2017 1
ފައިސާގެ މައްސަލައެއްގައި ޖޮލީ އާއި ޕިޓަށް ދައުވާކޮށްފި

ވަރީގެ މައްސަލަ ކޯޓްގައި އޮތް ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ދެ ތަރިން ކަމަށްވާ އެންޖެލީނާ ޖޮލީ އާއި ބްރެޑް ޕިޓް ފްރާންސްގެ ޕްރޮވެންސުން 2010 ގައި ގަތް ގޭގެ ލައިޓިން ހަދައިދިން އޮޑިލް ސައުންޑަންޓަށް ދައްކަން ޖެހޭ ފައިސާ ނުދައްކައިގެން އެ ދެ މީހުންނާ ދެކޮޅަށް އެ ކުންފުނިން ދައުވާކޮށްފި އެވެ.

04 އޯގަސްޓް

August 04, 2017 5
ކޮރެއާގެ މިސައިލެއް ފްރާންސްގެ ބޯޓަކާ 62 މޭލު ކައިރިއަށް

ޕިއޮންޔޮން (އޮގަސްޓް 4) - ނޯތު ކޮރެއާ އިން ޓެސްޓްކުރި އިންޓަކޮންޓިނެންޓަލް ބެލިސްޓިކް މިސައިލަކާ 100 ކިލޯ މީޓަރު (62 މޭލު) ކައިރިން 330 ޕަސިންޖަރުންނާ އެކު އެއާ ފްރާންސްގެ މަތިންދާ ބޯޓެއް ދަތުރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެފި އެވެ.

29 ޖުލައި

July 29, 2017 1
ދަރިންގެ ފޮޓޯ އާންމު ކުރުމުން ކްލޫނީ ރުޅިގަދަވެއްޖެ

ހުއްދަ ނެތި ދަރިންގެ ފޮޓޯތައް ޝާއިއުކޮށްފައިވާ "ވޮއިސީ" އާ ދެކޮޅަށް ދައުވާ ވެސް ކުރާނެ ކަމަށް ކްލޫނީ ބުނޭ.

26 ޖުލައި

July 26, 2017 2
ރިސްކު ނަގަން ވަކާލާތުކުރި މީހެއްގެ ހިތާމަވެރި މަރު

ދިރިއުޅުމުގައި ރިސްކު ނެގުމުގެ މުހިއްމުކަން މީހުންނަށް އަންގައިދޭން މަސައްކަތްކުރި ފްރާންސްގެ އިސް ފިލޯސޮފަރަކު މޫދުގައި ކުޑަ ދެ ކުއްޖެއްގެ ފުރާނަ ސަލާމަތްކުރަން އުޅެނިކޮށް ގެނބިގެން މަރުވެއްޖެ އެވެ.

03 ޖުލައި

July 03, 2017 1
މިސްކިތެއްގެ ކައިރީ ބަޑިޖަހާ އަށް މީހުން ޒަޚަމްކޮށްލައިފި

ޕެރިސް (ޖުލައި 3) - ފްރާންސްގެ ދެކުނުގެ މިސްކިތެއްގެ ބޭރުގައި ދިން ބަޑީގެ ހަމަލާތަކެއްގައި އަށް މީހުން ޒަޚަމްވެއްޖެ އެވެ.

19 މެއި

May 19, 2017 1
އިޒްރޭލްގެ މިނިސްޓަރުގެ ހެދުމަކީ "ފުރައްސާރައެއް"

ކާންސް ފިލްމް ފެސްޓިވަލުން އަބަދުވެސް ވަރަށް ތަފާތު ހެދުންތައް ފެނެ އެވެ. ފެޝަން ޑިޒައިނަރުންގެ ކުޅަދާނަ ފަރުމާތަކާ އެކު، ބައެއް ފަހަރު ސެލެބްރިޓީން ލާ ހެދުންތައް ވަރަށް ބޮޑު ބަހުސެއްގެ ތެރެއަށް ވެސް ދެ އެވެ. ހާއްސަކޮށް އަންހެން ފަންނާނުންލާ ހެދުންތަކާ ގުޅިގެންނެވެ.

18 މެއި

May 18, 2017 7
ފްރާންސްގެ ކެބިނެޓުގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބައި އަންހެނުންނަށް

ޕެރިސް (މެއި 18) - ފްރާންސްގެ އާ ރައީސް އިމެނުއަލް މެކޮންގެ ރިޔާސީ ވައުދާ އެއްގޮތަކަށް ޖިންސުގެ ހަމަހަމަ ކެބިނެޓެއް އިއުލާން ކުރައްވައިފި އެވެ.

12 މެއި

May 12, 2017 12
އަނބިކަނބަލުންގެ އުމުރާ ބެހޭ ގޮތުން މެކޮންގެ ރައްދު

ޕެރިސް (މެއި 12) - މާ ދޮށީ އުމުރުގެ ބޭކަނބަލަކާއި ކައިވެނި ބައްލަވައިގެން އުޅުއްވާތީ އަމާޒުވާ ފާޑު ކިޔުންތަކަށް ފްރާންސްގެ އާ ރައީސް އިމެނުއަލް މެކޮން ރައްދު ދެވައިފި އެވެ.

10 މެއި

May 10, 2017 2
ފްރާންސްގެ އިންތިޚާބުގައި ހަތަރު މިލިއަން ވޯޓު ބާތިލް

ޕެރިސް (މެއި 10) - ފްރާންސްގައި އާދިއްތަ ދުވަހު ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލާން ގޮސް އެއްވެސް ކެންޑިޑޭޓަކަށް ފާހަގަ ނުޖަހާ ވޯޓުގެ އަދަދު ހަތަރު މިލިއަނަށް އަރާ ކަމަށް ދާޚިލީ ވުޒާރާ އިން ބުނެފި އެވެ.

08 މެއި

May 08, 2017 4
ފްރާންސްގެ އިންތިޚާބު މެކޮން ކާމިޔާބު ކުރައްވައިފި

ޕެރިސް (މެއި 8) - ފްރާންސްގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު އިމެނުއަލް މެކޮން ކާމިޔާބު ކުރައްވައިފި އެވެ.

07 މެއި

May 07, 2017 10
ދަރިވަރަކާއި ޓީޗަރެއްގެ ލޯބި، ދުނިޔޭގެ ސަމާލުކަމަށް

ޕެރިސް (މެއި 7) - އެއް ދުވަސްވަރެއްގައި އެއީ ދަރިވަރަކާއި ޓީޗަރެކެވެ. ފަހުން އަންބަކާއި ފިރިއެކެވެ. މިހާރު މުޅި ދުނިޔޭގެ ސަމާލުކަން ލިބިފައިވާ ދެމަފިރިންނެވެ.

06 މެއި

May 06, 2017
ފްރާންސްގެ ރިޔާސީ ކެނޑިޑޭޓުގެ ލިޔުންތައް ހެކްކޮށްފި

ޕެރިސް (މެއި 6) - ފްރާންސްގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ އެމަނުއެލް މެކްރޮންގެ ކެމްޕޭން ލިޔުންތައް ހެކްކޮށް ފައިލްތައް އޮޅުވާލާފައިވާ ކަމަށް ބުނެފި އެވެ.

26 އެޕްރީލް

April 26, 2017 1
މުސްލިމް ކުދިންނަށް ކޮމެންޓް ކުރި މޭޔަރު ޖޫރިމަނާކޮށްފި

ޕެރިސް (އެޕްރީލް 26) - ފްރާންސްގެ ދެކުނުގެ ޓައުނެއްގެ ސްކޫލްތަކުގައި މުސްލިމް ކުދިން މާގިނަ ކަމަށް ބުނެ ނަސްލީ ގޮތުން މުސްލިމުންނާ މެދު ނަފުރަތު އުފެދޭ ގޮތަށް ކޮމެންޓް ކުރި މޭޔަރަކު 2،000 ޔޫރޯ އިން ޖޫރިމަނާކޮށްފި އެވެ.

24 އެޕްރީލް

April 24, 2017
ފްރާންްސްގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ދެ ވަނަ ބުރަކަށް

ޕެރިސް (އެޕްރީލް 24) - ފްރާންސްގައި އިއްޔެ ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިޚާބުން އެއްވެސް ކެންޑިޑޭޓަކަށް ކާމިޔާބު ނުލިބުމުން ދެ ވަނަ ބުރަކަށް ދާން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

23 އެޕްރީލް

April 23, 2017
ސަލާމަތީ ފިޔަވަޅުތަކާއެކު ފްރާންސްގައި ވޯޓުލާން ފަށައިފި

ޕެރިސް (އެޕްރީލް 23) - ވަރުގަދަ ސަލާމަތީ ފިޔަވަޅުތަކާ އެކު ފްރާންސްގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި މިއަދު ވޯޓުލާން ފަށައިފި އެވެ.

15 އެޕްރީލް

April 15, 2017
ކާންސްގައި މި ފަހަރު 19 ފިލްމެއް ވާދަކުރޭ

އަންނަ މަހު 17 ގައި ފަށާ ކާންސް ފިލްމް ފެސްޓިވަލަށް ވާދަކުރާ ފިލްމްތައް އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

04 މާޗް

March 04, 2017
އާ ފަރުވާއަކުން ކުއްޖެއްގެ ސިކްލް ސެލް ރަނގަޅުކޮށްފި

ސިކްލް ސެލް ޑިޒީޒް ހުރި، ފްރާންސްގެ ފުރާވަރުގެ ކުއްޖަކަށް ދިން އާ ޖީން ތެރަޕީގެ ފަރުވާއެއްގައި އެ ކުއްޖާގެ ޑީއެންއޭއަށް ބަދަލު ގެނެސް ސިއްހަތު ރަނގަޅު ރެޑް ބްލަޑް ސެލް އުފެދޭ ގޮތް ހަދައިފި އެވެ.