11 ސެޕްޓެމްބަރ

September 11, 2019 11
ހަތަރު ގޯލު ޖަހައި ރޮނާލްޑޯ ތަފާތު ދައްކައިފި

ސައުތެމްޓަން (ސެޕްޓެމްބަރު 11) - ޔޫރޯ ކޮލިފައިންގައި ރޭ ފްރާންސާއި އިންގްލެންޑް މޮޅުވިއިރު، ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ޖެހި ހަތަރު ގޯލާ އެކު ލިތުއޭނިއާ އަތުން އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ޕޯޗުގަލް މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

08 ސެޕްޓެމްބަރ

September 08, 2019 10
ޔޫރޯ ކޮލިފައިންގައި ގަދަ ބާރުތަކަށް މުހިއްމު މޮޅުތަކެއް

ލަންޑަން (ސެޕްޓެމްބަރު 8) - އަންނަ އަހަރުގެ ޔޫރޯ ކޮލިފައިންގައި ރޭ ޔޫރަޕްގެ ގަދަބާރުތައް ކަމަށްވާ ފްރާންސާއި އިންގްލެންޑް އަދި އެންމެ ފަހުގެ ޔޫރަޕްގެ ޗެމްޕިއަން ޕޯޗުގަލް މުހިއްމު މޮޅުތަކެއް ހޯދައިފި އެވެ.

30 އޯގަސްޓް

August 30, 2019 2
އަނިޔާގެ ސަަބަބުން ކާންޓޭ ފްރާންސް ޓީމުގައި ނުހިމެނޭ

ޕެރިސް (އޮގަސްޓް 30) - ކަކުލަށް ލިބިފައިވާ އަނިޔާ އަކަށް އެންގޯލޯ ކާންޓޭ ފަރުވާ ހޯދަމުން އަންނާތީ ޔޫރޯ ކޮލިފައިންގެ ކުރިއަށް އޮތް ދެ މެޗަށް ނެގި ފްރާންސް ސްކޮޑުން އޭނާ ބާކީކޮށްފި އެވެ.

12 ޖޫން

June 12, 2019 1
ފްރާންސާއި ޖަރުމަން އަދި އިޓަލީ އަށް މުހިއްމު މޮޅެއް

ލަންޑަން (ޖޫން 12) - ޔޫރޯ ކޮލިފައިންގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުތަކުން ދުނިޔޭގެ ޗެމްޕިއަން ފްރާންސާއި ޖަރުމަން އަދި އިޓަލީން މުހިއްމު މޮޅެއް ހޯދައިފި އެވެ.

09 ޖޫން

June 09, 2019 10
ތުރުކީން ދުނިޔޭގެ ޗެމްޕިއަަން ފްރާންސް ބަލިކޮށްފި

ކޮންޔާ، ތުރުކީ (ޖޫން 9) - އަންނަ އަހަރުގެ ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ކޮލިފައިންގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުން ތުރުކީ އިން ދުނިޔޭގެ ޗެމްޕިއަން ފްރާންސް 2-0 އިން ބަލިކޮށްފި އެވެ.

03 ޖޫން

June 03, 2019 2
ފްރާންސް މޮޅުވިއިރު އެމްބާޕޭ އަށް އަނިޔާވެއްޖެ

ނޯންޓްސް، ފްރާންސް (ޖޫން 3) - އަންނަ އަހަރުގެ ޔޫރޯގެ ކޮލިފައިންގައި ކުރިއަށް އޮތް މެޗުތަކަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ރޭ ބޮލިވިއާ އަތުން 2-0 އިން ދުނިޔޭގެ ޗެމްޕިއަން ފްރާންސް މޮޅުވިއިރު، އެ ޓީމުގެ ތަރި ކިލިއަން އެމްބާޕޭ އަށް އަނިޔާވެއްޖެ އެވެ.

26 މާޗް

March 26, 2019 6
ފްރާންސްގެ ލަނޑު ލިސްޓުގެ ތިން ވަަނަ ޖިރޫޑް އަށް

ޕެރިސް (މާޗް 26) - ޔޫރޯ ކޮލިފައިންގައި ރޭ އައިސްލޭންޑް އަތުން ފްރާންސް 4-0 އިން މޮޅުވި މެޗުގައި އޮލިވިއޭ ޖިރޫޑް ކާމިޔާބުކުރި ގޯލާ އެކު ފްރާންސް ގައުމީ ޓީމަށް ތިން ވަނަ އަށް އެންމެ ގިނަ ލަނޑު ޖެހި ކުޅުންތެރިޔާގެ ޝަރަފް އޭނާ އަށް ލިބިއްޖެ އެވެ.

23 މާޗް

March 23, 2019 8
އިންގްލެންޑާއި ފްރާންސަށް ފުރިހަމަ ފެށުމެއް

ލަންޑަން (މާޗް 23) - ކުރިއަށް އޮތް ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ކޮލިފައިންގެ ފުރަތަމަ މެޗުތަކުން ބޮޑު ތަފާތަކުން މޮޅުވެ އިންގްލެންޑާއި ފްރާންސުން ފެށުން ފުރިހަމަކޮށްފި އެވެ.

11 ޑިސެމްބަރ

December 11, 2018
ގެންޑޫޒީ މޮރޮކޯ އަށް ނޫނެކޭ ބުނެފި

ލަންޑަން (ޑިސެމްބަރު 11) - މޮރޮކޯ ގައުމީ ޓީމަށް ކުޅެން އެ ގައުމުގެ ފުޓްބޯޅަ ފެޑެރޭޝަނުން ދިން ހުށަހެޅުމަށް އާސެނަލްގެ މިޑްފީލްޑަރު މަޓެއޯ ގެންޑޫޒީ ނޫނެކޭ ބުނެފި އެވެ.

22 ނޮވެމްބަރ

November 22, 2018 2
ބެލޮންޑިއޯ ހައްގީ ފްރާންސް ކުޅުންތެރިޔަކަށް: ކަވާނީ

ޕެރިސް (ނޮވެމްބަރު 22) – ބެލޮންޑިއޯ އެވޯޑް ލިބެން ޖެހޭނީ ވޯލްޑް ކަޕް ކާމިޔާބުކުރި ފްރާންސް ކުޅުންތެރިޔަކަށް ކަމަށާއި ކްރޮއޭޝިއާގެ ލޫކާ މޮޑްރިޗަށް އެވޯޑް ހައްގު ނޫން ކަމަށް ޕީއެސްޖީގެ އުރުގުއޭ ފޯވާޑް އެޑިންސަން ކަވާނީ ބުނެފި އެވެ.

13 ނޮވެމްބަރ

November 13, 2018
ފިޓްނަސް ދަށްވުމުން މާޝިއަލް އާއި ޕޮގްބާ ބާކީކޮށްފި

ޕެރިސް (ނޮވެމްބަރު 13) - ފްރާންސް ގައުމީ ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިން ނެގުމުގެ ކުރިން ހެދި ފިޓްނަސް ޓެސްޓުން ފާސްނުވުމުން މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑްގެ އެންތަނީ މާޝިއަލް އާއި ޕައުލް ޕޮގްބާ ސްކޮޑުން ބާކީކޮށްފި އެވެ.

12 އޮކްޓޯބަރ

October 12, 2018 1
އައިސްލެންޑް އަތުން އެމްބާޕޭ ފްރާންސް ސަލާމަތްކޮށްދީފި

ޕެރިސް (އޮކްޓޫބަރު 12) - އެކުވެރިކަމުގެ މެޗެއްގައި ރޭ ފަހު ވަގުތު ކިލިއަން އެމްބާޕޭ ޖެހި ލަނޑުން އައިސްލެންޑް އަތުން ފްރާންސް ބަލިނުވެ ސަލާމަތްވެއްޖެ އެވެ. މެޗު ނިމުނީ 2-2 އިން އެއްވަރުވެގެންނެވެ.

26 ސެޕްޓެމްބަރ

September 26, 2018
ގްރީޒްމަން އަށް އެވޯޑެއް ހައްގު: ޑެޝޯމްޕްސް

މެޑްރިޑް (ސެޕްޓެމްބަރު 26) - މިދިޔަ ސީޒަނުގެ ކުޅުމާއި ކާމިޔާބަށް ބަލާއިރު އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑާއި ފްރާންސްގެ ތަރި އެންޓޮއިން ގްރީޒްމަން އަށް ޔުއެފާ ނޫނީ ފީފާގެ ކޮންމެވެސް އެވޯޑެއް ހައްގުވާ ކަމަށް ފްރާންސްގެ ކޯޗު ޑިޑިއޭ ޑެޝޯމްޕްސް ބުނެފި އެވެ.

06 ސެޕްޓެމްބަރ

September 06, 2018 1
ފީފާ އެވޯޑާ މެދު ފްރާންސް ކޯޗު މާޔޫސްވެފައި

ޕެރިސް (ސެޕްޓެމްބަރު 6) – ފީފާގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ އެވޯޑަށް ފްރާންސާ އެކު ވޯލްޑް ކަޕް ކާމިޔާބުކުރި އެއްވެސް ކުޅުންތެރިޔަކު ނޮމިނޭޓްވެފައިނުވާތީ މާޔޫސްވެފައިވާ ކަމަށް ފްރާންސްގެ ކޯޗު ޑިޑިއޭ ޑިޝޯމްޕްސް ބުނެފި އެވެ.

16 ޖުލައި

July 16, 2018 12
ވޯލްޑް ކަޕާ އެކު އެމްބާޕޭގެ ހުވަފެނެއް ހަގީގަތަކަށް

މޮސްކޯ (ޖުލައި 16) - މި ފަހަރުގެ ވޯލްޑް ކަޕް ކާމިޔާބުކުރެވުމާ އެކު ފުޓްބޯޅައިގައި އޭނާ ދުށް އެއް ހުވަފެން ހަގީގަތަކަށް ހެދިއްޖެ ކަމަށާއި ދެން އޮތީ ކްލަބް ލެވެލްގައި ބޮޑެތި ކާމިޔާބީތައް ހޯދުން ކަމަށް މި ފަހަރުގެ ވޯލްޑް ކަޕްގެ އެންމެ މޮޅު ޒުވާން ކުޅުންތެރިއާގެ މަގާމު ހޯދި ފްރާންސްގެ ކިލިއަން އެމްބާޕޭ ބުނެފި އެވެ.

15 ޖުލައި

July 15, 2018 28
ފްރާންސުން ދުނިޔޭގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފި

މޮސްކޯ، ރަޝިއާ (ޖުލައި 15) – މުބާރާތުގެ ފައިނަލުގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ވާދަކުރި ކްރޮއޭޝިއާގެ މައްޗަށް 4-2 އިން ކުރި ހޯދައި ފްރާންސުން އެ ގައުމުގެ ތާރީހުގައި ދެ ވަނަ ފަހަރަށް ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފި އެވެ.

11 ޖުލައި

July 11, 2018 5
ބެލްޖިއަމް ބަލިކޮށް ފްރާންސް ފައިނަލަށް

ސެއިން ޕީޓާސްބާގް (ޖުލައި 10) - ވޯލްޑް ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި މިރޭ ކުޅުނު ސެމީ ފައިނަލް ފުރަތަމަ މެޗުން ބެލްޖިއަމްގެ މައްޗަށް 1-0 އިން ކުރިހޯދައި ފްރާންސް 12 އަހަރަށް ފަހު މުބާރާތުގެ ފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދައިފި އެވެ.

10 ޖުލައި

July 10, 2018 5
"އޮންރީ އަށް އޮތީ ހިތާއި ސިކުނޑީގެ ހަނގުރާމައެއް"

މޮސްކޯ (ޖުލައި 10) - ވޯލްޑް ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލުގައި މިރޭ ބެލްޖިއަމާއި ފްރާންސް ބައްދަލުކުރާ މެޗަށް ނުކުންނައިރު ބެލްޖިއަމްގެ އެސިސްޓަންޓް ކޯޗު އަދި ފްރާންސްގެ...

July 10, 2018
ޕަވާޑްގެ ހުވަފެން ފެށުނީ ފްރާންސް-ބެލްޖިއަމް ބޯޑަރުން

ދިހަ ހާސް މީހުންގެ އާބާދީއެއް އޮންނަ ފްރާންސްގެ ޖުމޮންޓް އަވަށް އޮންނަނީ ބެލްޖިއަމާއި ފްރާންސް ގުޅޭ ބޯޑަރު ކައިރީގަ އެވެ. ޖުމޮންޓަކީ މީގެ ކުރިން ވެސް މަޝްހޫރު ކުޅިވަރު...

06 ޖުލައި

July 06, 2018 7
އުރުގުއޭ ބަލިކޮށް ފްރާންސް ސެމީ އަށް

ނިޒްނީ ނޮވޮގްރޯޑް، ރަޝިއާ (ޖުލައި 6) – އުރުގުއޭ އަތުން 2-0 އިން މޮޅުވެ ފްރާންސުން 12 އަހަރަށް ފަހު ވޯލްޑް ކަޕުގެ ސެމީ ފައިނަލަށް ދަތުރުކޮށްފި އެވެ.

July 06, 2018 2
އިންޖެކްޝަން ޖަހައިގެން ވެސް ކުޅެން ކަވާނީ ބޭނުންވޭ

މޮސްކޯ (ޖުލައި 6) - ވޯލްޑް ކަޕްގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުގައި މިރޭ ފްރާންސާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗުގައި އަނިޔާގައި ހުރި އުރުގުއޭގެ ފޯވާޑް އެޑިސަން ކަވާނީ ތަދުކަޑުވާ ބާރުގަދަ އިންޖެކްޝަނެއް...

30 ޖޫން

June 30, 2018 11
ޕެލޭގެ 60 އަހަރުވީ ރެކޯޑަކާ އެމްބާޕޭ ހަމަކޮށްފި

މޮސްކޯ (ޖޫން 30) - ވޯލްޑް ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތެއްގެ އެއް މެޗެއްގައި ޒުވާން އުމުރުގައި (20 އަހަރުން ދަށް) ދެ ލަނޑު ޖަހައިގެން ބްރެޒިލްގެ ލެޖެންޑް ޕެލޭ ހަދާފައި އޮތް 60 އަހަރުވީ ރެކޯޑާ މިރޭ...

June 30, 2018 13
އާޖެންޓީނާ ކަޓުވާލުމަށް ފަހު ފްރާންސް ކުއާޓާ އަށް

ކަޒާން (ޖޫން 30) - އުއްމީދީ ފޯވާޑް ކިލިއަން އެމްބާޕޭގެ ދެ ގޯލާ އެކު 4-3 އިން އާޖެންޓީނާ ބަލިކޮށް ވޯލްޑް ކަޕްގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުގެ ފުރަތަމަ ޖާގަ ފްރާންސުން މިރޭ ހޯދައިފި އެވެ.