18 ޑިސެމްބަރ

December 18, 2019 26
ރާއްޖެ-ޗައިނާގެ އެއްބަސްވުން ރިވިއު ކުރަން އެދިއްޖެ

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން ޗައިނާއާ އެކު ހެދި މިނިވަން ވިޔަފާރީގެ އެއްބަސްވުން ނުވަތަ ފްރީ ޓްރޭޑް އެގްރީމަންޓް (އެފްޓީއޭ) މުރާޖައާ ކުރުމަށްޓަކައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހަށް ހުށަހެޅުއްވުމަށް އެމްޑީޕީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު، އަލީ އާޒިމް ސަރުކާރަށް މިއަދު ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.

14 ޑިސެމްބަރ

December 14, 2019 16
ޗައިނާއާ އެކު ހެދި އެފްޓީއޭ މަރެއް ނުވޭ: ސައީދު

ޗައިނާއާ އެކު ވެފައިވާ މިނިވަން ވިޔަފާރީގެ އެއްބަސްވުން ނުވަތަ ފްރީ ޓްރޭޑް އެގްރީމަންޓް (އެފްޓީއޭ) މިހާރު "މަރުވެފައިވާ" ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅަށް، ކުރީގެ އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ސައީދު ރައްދު ދެއްވައިފި އެވެ.

13 މެއި

May 13, 2019 3
ޗައިނާއާ އެކު ހެދި ޓްރޭޑް އެގްރީމެންޓް ރިވިއު ކުރަނީ

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން ޗައިނާއާ އެކު ހަދާފައިވާ ފްރީ ޓްރޭޑް އެގްރީމެންޓް ރިވިއު ކުރަމުންދާ ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒު އިސްމާއިލް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

13 ޑިސެމްބަރ

December 13, 2018 7
އީޔޫ އާއި ޔޫކޭއާ އެކު ވިޔަފާރީގެ އެއްބަސްވުމެއް ހަދަނީ

ރާއްޖެ އިން އިނގިރޭސިވިލާތާއި ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން (އީޔޫ) އާ އެކު މިނިވަން ވިޔަފާރީގެ އެއްބަސްވުމެއް ހެދުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން ގެންދަވާ ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

20 ނޮވެމްބަރ

November 20, 2018 33
މިނިވަން ވިޔަފާރީގެ އެއްބަސްވުމުން ރާއްޖެ ވަކިވެދާނެ

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި ޗައިނާއާ އެކު ރާއްޖޭން ވެފައިވާ މިނިވަން ވިޔަފާރީގެ އެއްބަސްވުމުން ވަކިވެދާނެ ކަމުގެ އިޝާރާތެއް، ވެރިކަން ކުރާ ކޯލިޝަނުގެ މައި ޕާޓީ، އެމްޑީޕީގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ދެއްވައިފި އެވެ.

02 ޖުލައި

July 02, 2018 17
އެފްޓީއޭ ހަދަން ޖެހުނީ އެކަށީގެންވާ އަގު ނުލިބޭތީ

ޗައިނާއާ އެކު މިނިވަން ވިޔަފާރީގެ އެއްބަސްވުން ނުވަތަ ފްރީ ޓްރޭޑް އެގްރީމަންޓް (އެފްޓީއޭ) ހަދަން ޖެހުނީ، ރާއްޖެ އިން ބޭރުކުރާ ތަކެއްޗަށް އެކަށީގެންވާ އަގު ނުލިބޭތީ ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ސައީދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

24 ޖެނުއަރީ

January 24, 2018 8
އެފްޓީއޭގެ ފަހުގެ މަޝްވަރާތަކަށް ސައީދު ހޮން ކޮންގަށް

ރާއްޖެ އާއި ހޮން ކޮންގާއެކު ފްރީ ޓްރޭޑް އެގްރީމެންޓް (އެފްޓީއޭ) ގާއިމް ކުރުމުގެ އެއްބަސްވުން ގާއިމް ކުރުމުގެ އެންމެ ފަހުގެ މަޝްވަރާތަކަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ސައީދު ރޭ އެ ގައުމަށް ފުރާވަޑައިގެންފި އެވެ.

07 ޖެނުއަރީ

January 07, 2018 6
މުހިންމީ ރާއްޖެ ކުރިއެރުން، ގުޅުން ބަދަހިކުރަން ބޭނުން

ރާއްޖެ ހުރިހައި ގޮތަކުން ވެސް ކުރިއަރަން ޖަޕާން އެދޭ ކަމަށާއި، ރާއްޖެ އާއި ޖަޕާނާ ދެމެދު އޮންނަ ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހިކުރަން ބޭނުންވާ ކަމަށް ޖަޕާން ސަރުކާރުން އިއްޔެ ބުނެފި އެވެ.

26 ޑިސެމްބަރ

December 26, 2017 8
މިނިވަން ވިޔަފާރިއަކީ އިގުތިސާދީ ގުޅުމުގެ ހަތިޔާރެއް

ރާއްޖެ އާއި ޗައިނާއާ ދެމެދު ވެފައިވާ މިނިވަން ވިޔަފާރީގެ އެއްބަސްވުމަކީ އިގުތިސާދީ ގުޅުންތަކުގެ އެންމެ ވަރުގަދަ އެއް ހަތިޔާރު ކަމަށް، އިންޑިޔާގައި ހުންނަވާ ރާއްޖޭގެ ސަފީރު...

December 26, 2017 27
އިންޑިއާގެ އިސް ވަފުދެއް ރާއްޖެ އަންނަނީ

ރާއްޖެ އާއި އިންޑިއާ ދެމެދު އުފެދިފައިވާ ނުތަނަވަސްކަން ހައްލު ކުރަން އިންޑިއާ ސަރުކާރުގެ އިސް ވަފުދެއް ރާއްޖެ އަންނަން ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ނޫހަކުން ބުނެފި އެވެ.

24 ޑިސެމްބަރ

December 24, 2017 32
އިންޑިއާއަށް ބަދުބަސް ނުބުނަން ރައީސް އެދިވަޑައިގެންފި

އަވައްޓެރި އިންޑިއާއަށް ބަދުބަސް ނުބުނަން ދިވެހި ނޫސްވެރިންގެ ކިބައިން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު އެދިވަޑައިގެންފި އެވެ.

18 ޑިސެމްބަރ

December 18, 2017 10
"އެފްޓީއޭއާ އެކު އިންޑިއާގެ ގުޅުމަށް ބުރުލެއް ނާރާނެ"

ރާއްޖެ އާއި ޗައިނާ އިން ފްރީ ޓްރޭޑް އެގްރީމެންޓް (އެފްޓީއޭ)ގައި ސޮއިކުރި ނަމަވެސް އަވައްޓެރި އިންޑިއާއާ އެކު އޮންނަ ގުޅުމަށް ބުރުލެއް ނާރާނެ ކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު އާސިމް ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

17 ޑިސެމްބަރ

December 17, 2017 150
ރާއްޖެއާ މެދު އިންޑިއާ ތަޖުރިބާކާރުންގެ ވިސްނުން ތަފާތު

އިންޑިއާގެ ޓީވީ ޗެނަލެއް ކަމަށްވާ "ރަޖްޔާ ސަބާ" އިން ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ އަދި ޗައިނާއާ އެކު ސޮއިކުރި މިނިވަން ވިޔަފާރީގެ އެއްބަސްވުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ބޭއްވި ޕެނަލް ޑިސްކަޝަން އިން ވަަރަށް ސާފުކޮށް އިންޑިއާ އިން ރާއްޖެއާ މެދު ދެކޭ ގޮތް ސާފުވެއްޖެ އެވެ. އިންޑިއާގެ ކުރީގެ ފޮރިން ސެކްރެޓަރީއެއް ކަމަށްވާ ސަލްމާން ހައިދަރާއި އެހެން ދެ...

14 ޑިސެމްބަރ

December 14, 2017 14
ޗައިނާގެ ޓުއާ އޮޕަރޭޓަރުންނަށް ރާއްޖޭން ފުރުސަތެއް ނެތް

ޗައިނާއާއެކު މިނިވަން ވިޔަފާރީގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި ރާއްޖެއިން ސޮއިކުރި ނަމަވެސް އެ ގައުމުގެ ޓުއާ އޮޕަރޭޓަރުންނަށް ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތް ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ޓްރެވަލް އެޖެންޓްސް އެންޑް ޓުއާ އޮޕަރޭޓާސް (މަޓާޓޯ) އިން ބުނެފި އެވެ.

13 ޑިސެމްބަރ

December 13, 2017 6
އެފްޓީއޭ އިން ސަފާރީ ޓޫރިޒަމަށް ނުރައްކަލެއް ނެތް

ރާއްޖެ އާއި ޗައިނާ އިން މިދިޔަ ހަފުތާގައި ސޮއިކުރި މިނިވަން ވިޔަފާރީގެ އެއްބަސްވުމުގައި، ސަފާރީ ޓޫރިޒަމުން ކަންބޮޑުވާން ޖެހޭ އެއްވެސް ކަމެއް މި ވަގުތު ނެތް ކަމަށް ލިވްއަބޯޑް...

December 13, 2017 28
"ދިވެހިންނަށް ހައްގުވާ ތަރައްގީ އެފްޓީއޭއިން ހޯދޭނެ"

ރާއްޖެ އާއި ޗައިނާއާ ދެމެދު ސޮއިކުރި މިނިވަން ވިޔަފާރީގެ އެއްބަސްވުމުގެ ސަބަބުން، ރާއްޖޭގެ ތަރައްގީއަށްޓަކައި ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތައް އިތުރަށް ހަލުވިވެ، ދިވެހިންނަށް ހައްގުވާ...

12 ޑިސެމްބަރ

December 12, 2017 18
ޗައިނާއިން ގެންނަ މުދަލުގެ ފެންވަރު ބަލަން ލެބެއް

ފްރީ ޓްރޭޑް އެގްރިމަންޓް (އެފްޓީއޭ) ގާއިމުކުރުމުން ޗައިނާއިން ރާއްޖެއަށް ގެންނަ މުދަލުގެ ފެންވަރު ބެލުމަށް ލެބެއް ހަދަން އެއްބަސްވެއްޖެ އެވެ.

December 12, 2017 3
ރާއްޖެ-ޗައިނާ ބޭންކިން މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރަނީ

ބޭންކިންއާ ބެހޭ މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރުމާ ބެހޭ ގޮތުން މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ) އާއި ޗައިނާ ބޭންކިން ރެގިއުލޭޓަރީ ކޮމިޝަން (ސީބީއާރްސީ) އާ ދެމެދު އެމްއޯޔޫއެއްގައި...

December 12, 2017 23
ފޮރުވައިގެން ނޫޅެ، އެއްބަސްވުންތައް ހާމަކުރޭ: ޝާހިދު

ރާއްޖެ އާއި ޗައިނާއާ ދެމެދު އެކި ދާއިރާތަކުން ގުޅުން ބަދަހިކުރަން ސޮއިކުރި އެއްބަސްވުންތަކުގެ ތަފްސީލްތައް ހާމަކުރަން ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު މިއަދު...

11 ޑިސެމްބަރ

December 11, 2017 31
އެފްޓީއޭއާއެކު ސަފާރީ ޓޫރިޒަމް ގެއްލުމުގެ ބިރުބޮޑުވެއްޖެ

ރާއްޖެ އާއި ޗައިނާއިން މިދިޔަ ހަފުތާގައި ސޮއިކުރި މިނިވަން ވިޔަފާރީގެ އެއްބަސްވުމާ ގުޅިގެން، ސަފާރީ ޓޫރިޒަމްގެ ތެރެއަށް ޗައިނާ މީހުން ވަދެ އަތްގަދަކުރުމުގެ ފުރުސަތު އޮތް ކަމަށް ބުނެ ލިވްއަބޯޑް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (ލޭމް) އިން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި އެވެ.

December 11, 2017 14
އެފްޓީއޭއާއެކު އަންނަ އަހަރު 4 މިލިއަން ޑޮލަރު ގެއްލޭ

ރާއްޖެ އާއި ޗައިނާ އިން ސޮއިކުރި މިނިވަން ވިޔަފާރީގެ އެއްބަސްވުމާއެކު، އަންނަ އަހަރު އެކަނި ވެސް ހަތަރު މިލިއަން ޑޮލަރު (61.6 މިލިއަން ރުފިޔާ) އާމްދަނީން ގެއްލޭނެ ކަމަށް އިކޮނޮމިކް...

December 11, 2017 9
ރާއްޖޭގެ ޓުއަ އޮޕަރޭޓުންނަށް ޗައިނާގައި ހަރަކާތްތެރިވެވޭ

ރާއްޖެ އާއި ޗައިނާ އިން ސޮއިކުރި މިނިވަން ވިޔަފާރީގެ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން، ރާއްޖޭގެ ޓުއާ އޮޕަރޭޓަރުންނަށް އެ ގައުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވުމުގެ ހުއްދަ ދޭން ޗައިނާ އިން އެއްބަސްވެއްޖެ...

09 ޑިސެމްބަރ

December 09, 2017 18
ކުރިއަށް ދާނީ ފ. އަތޮޅުން ދެއްކި މިސާލުން: އަމީތު

ފ. އަތޮޅުގައި ސައުދީ އަރަބިއްޔާ އިން ހިންގަން އުޅުނު ބިޔަ މަޝްރޫއު، އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ފެއިލްކޮށްލާފައިވާއިރު، އަނެއްކާ ވެސް އެފަދަ ކަންކަމާ ދެކޮޅަށް ތެދުވާންޖެހޭ ހާލަތަށް ގައުމު ގޮސްފައިވާ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަޑުއްވަރީގެ ދާއިރާގެ ގޮނޑި ގެއްލިފައިވާ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާފައިވާ މުހައްމަދު...

05 ޑިސެމްބަރ

December 05, 2017 28
ޗައިނާއާ ގުޅޭތީ އަވަށްޓެރިން ހަސަދަވެރިވޭ: ރިޔާޒް

ރާއްޖޭން ޗައިނާއާ ގުޅުން ބަދަހިކުރުމުން، ރާއްޖެއަށް ލިބޭ ކުރިއެރުންތަކަށް ހަސަދަވެރިވާ އަވަށްޓެރިންތަކެއް އެބަ ތިބި ކަމަށާއި އެކަމަކު ފަސް އެނބުރި ބެލުމެއް ނޯންނާނެ ކަމަށް ވިލުފުށީގެ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

December 05, 2017 40
ނިހާނުގެ ރައްދު ނަޝީދަށް: ތިޔަ ހަޖޫ ޖަހަނީ ޗައިނާއަށް

ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ޗައިނާ އަށް "ހަޖޫ ޖަހަމުން" ގެންދަވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ޕީޕީއެމް ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު އަހުމަދު ނިހާން، ހޫނު ރައްދެއް އިއްޔެ ދެއްވައިފި އެވެ.

December 05, 2017 44
އެފްޓީއޭއަކީ "ހަމައެއްލަމައެއްނެތި" ދޭ ހުއްދައެއް ނޫން

ރާއްޖެ އާއި ޗައިނާއާ ދެމެދު ސޮއިކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ މިނިވަން ވިޔަފާރީގެ އެއްބަސްވުމާ ގުޅޭ ގޮތުން އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ސަރުކާރަށް އަމާޒުކުރާ ބަހުގެ ހަމަލާތަކަށް އިކޮނޮމިކް...