29 އޮކްޓޯބަރ

October 29, 2018
11 މެޗުން މޮޅުވެ ޕީއެސްޖީން ބޮޑު ރެކޯޑަކާ ހަމަކޮށްފި

ޕެރިސް (އޮކްޓޫބަރު 29) - ފްރެންޗް ލީގުގައި ރޭ މާސޭ 2-0 އިން ބަލިކޮށް ލީގުގައި ޖެހިޖެހިގެން ހޯދި 11 ވަނަ މޮޅާ އެކު ޕީއެސްޖީން ޔޫރަޕްގެ ރެކޯޑަކާ ހަމަކޮށްފި އެވެ.

08 އޮކްޓޯބަރ

October 08, 2018 3
13 މިނިޓް ތެރޭ އެމްބާޕޭ ހަތަރު ގޯލު ޖަަހައިފި

ލިޔޯން (އޮކްޓޫބަރު 8) - ފްރެންޗް ލީގުގައި ރޭ ލިޔޯން އަތުން ޕީއެސްޖީ 5-0 އިން މޮޅުވި މެޗުގައި އެ ޓީމުގެ ފްރާންސް ތަރި ކިލިއަން އެމްބާޕޭ 13 މިނިޓް ތެރޭ ހަތަރު ގޯލު ޖަހައިފި އެވެ.

30 ސެޕްޓެމްބަރ

September 30, 2018
ޕީއެސްޖީން 82 އަހަރުވީ ރެކޯޑަކާ ހަމަކޮށްފި

ޕެރިސް (ސެޕްޓެމްބަރު 30) - ފްރާންސް ލީގުގެ ފުރަތަމަ އަށް މެޗުން މޮޅުވެ 82 އަހަރުވީ ރެކޯޑަކާ ޕީއެސްޖީން ހަަމަކޮށްފި އެވެ. އެންމެ ފަހުން ލީގުގެ ފުރަތަމަ އަށް މެޗުން މޮޅުވީ 1936 ވަނަ އަހަރުގެ ސީޒަނުގައި ލިލް އިންނެވެ.

19 އޯގަސްޓް

August 19, 2018 1
ނުކުޅެ ހުންނަން ޗުއްޓީއެއް ބޭނުމެއް ނޫން: އެމްބާޕޭ

ޕެރިސް، ފްރާންސް (އޮގަސްޓް 19) - ފްރާންސާ އެކު ވޯލްޑް ކަޕުގެ ކާމިޔާބުކުރުމަށް ފަހު ބޮޑު ޗުއްޓީއެއް ބޭނުންނުވީ ކުޅުމާ ދުރު ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން ހުންނަން ބޭނުންނުވާތީ ކަމަށް ޕީއެސްޖީގެ ފޯވާޑް ކީލިއަން އެމްބާޕޭ ބުނެފި އެވެ.

13 އޯގަސްޓް

August 13, 2018
ނޭމާ ދެއްކި ވާހަކަތަކަށް ކޯޗު ޖަވާބުދީފި

ޕެރިސް (އޮގަސްޓް 13) - ޕީއެސްޖީ ބަރޯސާވަނީ އޭނާ އަށް އެކަނި ނޫން ކަމަށް ބުނެ ނޭމާ ދެއްކި ވާހަކަތަކަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ތޯމަސް ޓުޗެލް ޖަވާބުދީފި އެވެ.

13 މެއި

May 13, 2018
ޕީއެސްޖީގެ ކާމިޔާބު ސީޒަނަށް ހިތްދަތި ނިމުމެއް

ޕެރިސް (މޭ 13) – މި ސީޒަނުގެ ތިން މުބާރާތް ކާމިޔާބުކޮށްފައިވާ ޕީއެސްޖީން ރޭ ފްރެންޗް ލީގުގައި ރޭނިސް އަތުން 2-0 އިން ބަލިވެ ދެ އަހަރަށް ފަހު ލީގުގައި އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މެޗަކުން ބަލިވުމުގެ ހިތްދަތިކަމާ ކުރިމަތިލާން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

16 އެޕްރީލް

April 16, 2018 3
ޕީއެސްޖީން ފްރާންސް ލީގު ކާމިޔާބުކޮށްފި

ޕެރިސް (އޭޕްރީލް 16) - އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން މޮނާކޯ އަތުން 7-1 އިން މޮޅުވެ ފްރާންސް ލީގު ޗެމްޕިއަންކަން ޕީއެސްޖީން ހޯދައިފި އެވެ.

11 މާޗް

March 11, 2018 4
ޕީއެސްޖީން ކޮންޓޭ އަށް ފާރަލަނީ

ޕެރިސް (މާޗް 11) - ޕީއެސްޖީން މި ސީޒަނަށް ފަހު ކޯޗު އުނާއި އެމެރީ ވަކިކުރުމަށް ފަހު ޗެލްސީގެ ކޯޗު އެންޓޯނިއޯ ކޮންޓޭ ގެންދަން މަސައްކަތް ފަށާފައިވާ ކަމަށް ފްރާންސްގެ މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

13 ފެބުރުއަރީ

February 13, 2018
ބަލޮޓެލީ އަށް ދެއްކި ކާޑު އިންސާފުވެރިއެއް ނޫން

މޮނާކޯ (ފެބްރުއަރީ 13) - ފްރެންޗް ލީގުގައި ޑިޖޮންއާ ދެކޮޅަށް ނީސް ކުޅުނު މެޗުގައި އެ ޓީމުގެ ފޯވާޑް މާރިއޯ ބަލޮޓެލީ އަށް ރީނދޫ ކާޑު ދެއްކީ އިންސާފުވެރިކޮށެއް ނޫން ކަމަށް ފުޓްބޯލް އެގެއިންސް ރޭސިޒަމް އިން ޔޫރަޕް (ފެއާ) އިން ބުނެފި އެވެ.

02 ފެބުރުއަރީ

February 02, 2018
ކުޅުންތެރިޔާ އަށް ހަމަލާދިން ރެފްރީ ސަސްޕެންޑްކޮށްފި

ޕެރިސް (ފެބްރުއަރީ 2) - ފްރާންސް ލީގުގައި މިދިޔަ މަހު 14 ވަނަ ދުވަހު ނޯންޓެސް އަތުން ޕީއެސްޖީ މޮޅުވި މެޗުގައި ނޯންޓެސްގެ ކުޅުންތެރިޔަކަށް ހަމަލާ ދިނުމަށް ފަހު އޭނާ އަށް ރަތްކާޑު ދެއްކި ރެފްރީ ޓޯނީ ޗެޕްރޮން ހަ މަހަށް ސަސްޕެންޑްކޮށްފި އެވެ.

28 ޖެނުއަރީ

January 28, 2018 3
އިބްރަހިމޮވިޗްގެ ރެކޯޑް ކަވާނީ މުގުރާލައިފި

ޕެރިސް (ޖެނުއަރީ 28) - ޕީއެސްޖީ އަށް އެންމެ ގިނަ ލަނޑު ޖަހައިދީގެން ޒަލަޓަން އިބްރަހިމޮވިޗް ހަދާފައިވާ ރެކޯޑް އެ ޓީމަށް ކުޅޭ އުރުގުއޭ ފޯވާޑް އެޑިސަން ކަވާނީ މުގުރާލައިފި އެވެ.

22 ޖެނުއަރީ

January 22, 2018 1
ޑިޕާއިގެ ގޯލުން ލިޔޯނުން ޕީއެސްޖީ ބަލިކޮށްފި

ލިޔޯން، ފްރާންސް (ޖެނުއަރީ 22) - ފްރާންސް ލީގުގައި ރޭ ފަހު ވަގުތު ނެދަލެންޑްސްގެ ވިންގް މެމްފިސް ޑިޕާއި ވައްދާލި ގޯލާ އެކު ލިޔޯނުން 2-1 އިން ޕީއެސްޖީ ބަލިކޮށްފި އެވެ.

16 ޖެނުއަރީ

January 16, 2018 2
އަހަންނަށް އަމަލުކުރެވުނީ ގޯސްކޮށް: ރެފްރީ

ޕެރިސް (ޖެނުއަރީ 16) – އޭނާ އަށް އަމަލުކުރެވުނީ ގޯސްކޮށް ކަމަށާއި ކާޑު ކެންސަލް ކުރުމަށް އެދިފައިވާ ކަމަށް، ފްރާންސް ލީގުގައި އާދީއްތަ ދުވަހުގެރޭ ނޯންޓެސްގެ ކުޅުންތެރިޔަކަށް ހަމަލާދީ އަދި އޭނާ އަށް ރަތްކާޑު ދެއްކި ރެފްރީ ޓޯނީ ޗެޕްރޮން ބުނެފި އެވެ.

15 ޖެނުއަރީ

January 15, 2018
ކުޅުންތެރިޔަކަށް ރެފްރީ ހަމަލާދީފި

ޕެރިސް (ޖެނުއަރީ 15) – ފްރާންސް ލީގުގައި ރޭ ނޯންޓެސް އަތުން 1-0 އިން ޕީއެސްޖީ މޮޅުވި މެޗުގައި ނޯންޓެސްގެ ކުޅުންތެރިޔަކަށް ރެފްރީ ހަމަލާ ދިނުމަށް ފަހު އޭނާ އަށް ރަތްކާޑު ދައްކައިފި އެވެ.

21 ޑިސެމްބަރ

December 21, 2017 1
އެމްބާޕޭ އުފަން ދުވަހު ޕީއެސްޖީ މޮޅުކޮށްދީފި

ޕެރިސް (ޑިސެމްބަރު 21) - ފްރާންސްގެ އުއްމީދީ ފޯވާޑް ކިލިއަން އެމްބާޕޭ އޭނާގެ 19 ވަނަ އުފަން ދުވަހު ދެއްކި މޮޅުކުޅުމާ އެކު ޕީއެސްޖީން 3-1 އިން ކާއެންގެ މައްޗަށް ކުރި ހޯދައިފި އެވެ.

03 ޑިސެމްބަރ

December 03, 2017 5
ސްޓްރޯސްބާގް އަތުން ވަރުގަދަ ޕީއެސްޖީ ބަލިވެއްޖެ

ޕެރިސް (ޑިސެމްބަރު 3) - ފްރެންޗް ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި އޮތް ވަރުގަދަ ޕީއެސްޖީ ރަށުން ބޭރުގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުން ލީގުގެ 16 ވަނައިގައި އޮތް ސްޓްރޯސްބާގް އަތުން 2-1 އިން ބަލިވެއްޖެ އެެވެ.

30 ނޮވެމްބަރ

November 30, 2017
ޕީއެސްޖީ އަށް އެއް ވަނައިގައި 10 ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް

ޕެރިސް (ނޮވެމްބަރު 30) - އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ރޭ ޓްރޮޔެސް އަތުން 2-0 އިން މޮޅުވެ ފްރެންޗް ލީގުގެ އެއް ވަަނައިގައި ޕީއެސްޖީން 10 ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް ނަގައިފި އެވެ.

27 ނޮވެމްބަރ

November 27, 2017 2
ޕީއެސްޖީގެ ފެންވަރު ދައްކާލެވިއްޖެ: އެމެރީ

ޕެރިސް، ފްރާންސް (ނޮވެމްބަރު 27) - އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން މޮނާކޯ އަތުން 2-1 އިން މޮޅުވުމުން ޕީއެސްޖީގެ މިހާރުގެ ފެންވަރު ދައްކާލެވިއްޖެ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު އުނާއި އެމެރީ ބުނެފި އެވެ.

19 ނޮވެމްބަރ

November 19, 2017
އިބްރަހިމޮވިޗް ނެތި ކަވާނީ ޕީއެސްޖީގައި ވިދަނީ

ޕެރިސް (ނޮވެމްބަރު 19) - މިދިޔަ ސީޒަން ފެށުމުގެ ކުރިން ޒަލަޓާން އިބްރަހިމޮވިޗް ޕީއެސްޖީ ދޫކޮށް މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑަށް ބަދަލުވުމުން ޕީއެސްޖީގެ ޓޮޕް ސްޓްރައިކަރަކަށްވީ އެޑިސަން ކަވާނީ އެވެ. އެ މަގާމަށް ކަވާނީ ބަދަލުވި ފަހުން އޭނާ ވަނީ މިހާތަނަށް ކުޅުނު 67 މެޗުން 68 ލަނޑު ޖަހައިފަ އެވެ.

23 އޮކްޓޯބަރ

October 23, 2017 8
ނޭމާ އަށް ރަތެއް، ޕީއެސްޖީ ސަލާމަތްކޮށްދިނީ ކަވާނީ

މާސޭ، ފްރާންސް (އޮކްޓޯބަރު 23) - ފްރެންޗް ލީގުގައި ރޭ ޕީއެސްޖީ ކުޅުނު މެޗުގައި އެ ޓީމުގެ ތަރި ނޭމާ އަށް ރަތެއް ދެއްކިއިރު، އިތުރު ވަގުތުގައި އެޑިސަން ކަވާނީ ވައްދާލި ހިލޭ ޖެހުމަކުން 2-2 އިން މާސޭއާ ޕީއެސްޖީން އެއްވަރުކޮށްފި އެވެ.