01 އޯގަސްޓް

August 01, 2020
ޕީއެސްޖީން ފްރެންޗް ލީގު ކަޕު ވެސް ކާމިޔާބުކޮށްފި

ޕެރިސް (އޮގަސްޓް 1) - ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން 6-5 އިން ލިޔޯންގެ މައްޗަށް ކުރިހޯދައި ޕީއެސްޖީން ނުވަ ވަނަ ފަހަރަށް ފްރެންޗް ލީގު ކަޕްގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފި އެވެ.

28 އެޕްރީލް

April 28, 2019 3
ރެނެސް އިން ފްރެންޗް ކަޕް ކާމިޔާބުކޮށްފި

ޕެރިސް (އޭޕްރީލް 28) - ފްރެންޗް ލީގު ކަޕް ފައިނަލުގައި ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން 6-5 އިން އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ޕީއެސްޖީ ބަލިކޮށް ރެނެސް އިން 48 އަހަރަށް ފަހު ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މުބާރާތުގެ ތަށި އުފުލާލައިފި އެވެ.

02 އެޕްރީލް

April 02, 2017
މޮނާކޯ ބަލިކޮށް ލީގު ކަޕް ޕީއެސްޖީ ކާމިޔާބުކޮށްފި

ލިޔޯން، ފްރާންސް (އޭޕްރިލް 2) – މޮނާކޯ އަތުން 4-1 އިން މޮޅުވެ ފްރާންސް ލީގު ކަޕުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ޕީއެސްޖީ ޖެހިޖެހިގެން ހަތަރު ވަނަ ފަހަރަށް ހޯދައިފި އެވެ.