18 ފެބުރުއަރީ

February 18, 2019 35
ބޯޓުގައި ރޯވެ ހާލު ބޮޑުވި މީހާ މަރުވެއްޖެ

މާލެ އިން ފުރައިގެން ދ. ވާނީ އަށް ދަތުރުކުރި ފުވައްމުލަކު ބޯޓެއްގައި ރޭ ފަތިހު ރޯވެ، އޭގައި ތިބި 16 މީހުންގެ ތެރެއިން ހާލު ބޮޑުވި މީހާ މަރުވެއްޖެ އެވެ.

16 ފެބުރުއަރީ

February 16, 2019 66
މަސީހުގެ ދާއިރާ އަށް ނުކުންނާނީ ފަޒާދު

ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާގެ މިހާރުގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ މަސީހް މުހައްމަދު، ކުރިއަށް އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ އިންތިޚާބުގައި ވާދަނުކުރައްވަން ނިންމަވާފައިވާއިރު، އެ ދާއިރާ...

February 16, 2019 33
މަސީހު މަޖިލީހަށް ވާދަ ނުކުރައްވަން ނިންމަވަައިފި

ކުރިއަށް އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގައި ވާދަނުކުރައްވަން މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ މަސީހް ނިންމަވައިފި އެވެ.

11 ފެބުރުއަރީ

February 11, 2019 15
17 ރަށެއްގައި ފެނާއިނަރުދަމާ، 8 ރަށެއްގެ މަގުހަދަނީ

ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން 17 ރަށެއްގެ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމު ހެދުމަށާއި އަށް ރަށެއްގެ މަގު ހަދާނެ ބަޔަކު ހޯދަން އިއުލާނުކޮށްފި އެވެ.

08 ފެބުރުއަރީ

February 08, 2019 8
ފުވައްމުލަކާއި މާތޮޑާއާ ދެމެދު ފެރީ ޚިދުމަތް ފަށައިފި

ފުވައްމުލަކާއި ގދ. ފަރެސް މާތޮޑާއާ ދެމެދު ގާއިިމްކުރި ފެރީގެ ނިޒާމު ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް މިއަދު ފައްޓަވައި ދެއްވައިފި އެވެ.

19 ޖެނުއަރީ

January 19, 2019 3
ފުވައްމުލަކާއި އައްޑުއަށް ޔެލޯ އެލާޓް ނެރެފި

ރާއްޖޭގެ ދެކުނު ސަރަހައްދަށް މޫސުން ގޯސްވެ، ފުވައްމުލަކާއި އައްޑުއަށް މިރޭ ޔެލޯ އެލާޓް ނެރެފި އެވެ.

16 ޖެނުއަރީ

January 16, 2019 23
"ދަރިފުޅު ގޮވައިގެން ނުފިލަން"

ގއ. ކަނޑުހުޅުދޫ އަންހެނަކާ އިނދެގެން އުޅޭ ފުވައްމުލަކު ފިރިހެނަކު އޭނާގެ ކުޑަ ފިރިހެން ދަރިފުޅު ގޮވައިގެން ފުވައްމުލަކަށް ދިޔައީ ފިލައިގެން ކަމަށް އޭނާގެ އަންހެނުން ބުނާ ބުނުން...

January 16, 2019 10
ދަރިފުޅު ގޮވައިގެން ބައްޕަ ދިޔައީ ފުވައްމުލަކަށް

ގއ. ކަނޑުހުޅުދޫން ކުޑަ ފިރިހެން ދަރިފުޅު ގޮވައިގެން ފިލި ބައްޕަ ދިޔައީ އޭނާގެ ރަށް ފުވައްމުލަކަށް ކަމަށް ކަނޑުހުޅުދޫ ކައުންސިލުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

14 ޖެނުއަރީ

January 14, 2019 23
ވާލާ ހެދި ފުވައްމުލަކު އަނބު މޫސުން ބަނަކޮށްލައިފި

ރާއްޖޭގައި އެންމެ ގިނައިން އަނބު ހައްދާ ފުވައްމުލަކުގައި ވާލުގެ އުނދަގޫ ބޮޑުވެ އަނބު ލިބޭ މިންވަރު މި ފަހަރު ވެސް ވަރަށް ބޮޑުތަން ދަށްވާނެ ކަމަށް އެ ސިޓީގެ ކައުންސިލުންނާއި ދަނޑުވެރިން އިއްޔެ ބުނެފި އެވެ.

08 ޖެނުއަރީ

January 08, 2019 3
ދެކުނުގެ ދެ ސިޓީ އަށް އަލީ ވަހީދު ވަޑައިގަންނަވަނީ

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރ އަލީ ވަހީދު އައްޑޫ ސިޓީ އާއި ފުވައްމުލަކު ސިޓީ އަށް ވަޑައިގަތުމަށް ނިންމަވައިފި އެވެ.

07 ޖެނުއަރީ

January 07, 2019 4
އެސްއެމްއީ ބޭންކްގެ 15 ޕަސެންޓް ހިއްސާ ސިޓީތަކަށް

ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ހާއްސަކޮށްގެން ސަރުކާރުން އުފައްދާ އެސްއެމްއީ ބޭންކްގައި ސިޓީ ކައުންސިލްތަކުން ހިއްސާވާނީ 15 ޕަސަންޓް ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ.

31 ޑިސެމްބަރ

December 31, 2018 4
ފުވައްމުލަކުގައި އައިޔޫއެމްގެ ސެންޓަރެއް ހަދަނީ

ފުވައްމުލަކުގައި އިސްލާމިކް ޔުނިވާސިޓީގެ (އައިޔޫއެމް) ލާނިން ސެންޓަރެއް ހަދަން އެ ޔުނިވަސިޓީ އާއި ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލުން މިއަދު ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

29 ޑިސެމްބަރ

December 29, 2018 57
އެއްމާބަނޑު ދެކުދިންނަށް ބަލިވެއިން ޒުވާނަކު މަރުވެއްޖެ

ކ. މާފުށީގައި، އެއްމާބަނޑު ދެ ކުދިންނަށް ބަލިވެ އިން ޒުވާނަކު ކުއްލި ގޮތަކަށް މިއަދު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

12 ޑިސެމްބަރ

December 12, 2018 9
ރައީސް ގެމަނަފުއްޓަށް، ނައިބު ރައީސް އައްޑުއަށް

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ގއ. ގެމަނަފުއްޓަށް އަދި ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް އައްޑޫ އަށާއި ފުވައްމުލަކަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅެއް މިއަދު ފައްޓަވައިފި އެވެ.

01 ނޮވެމްބަރ

November 01, 2018
ރޭގެ މާރާމާރީއާ ގުޅިގެން އިތުރު މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި

ފުވައްމުލަކުގައި ރޭ ތޫނު އެއްޗަކުން ހަމަލާދީ މީހަކު ޒަހަމްކޮށްލި ހާދިސާއާ ގުޅިގެން 21 އަހަރުގެ ފިރިހެނަކު ވެސް ރޭ ހައްޔަރު ކޮށްފި އެވެ.

31 އޮކްޓޯބަރ

October 31, 2018 8
ފުވައްމުލަކުގައި ޒުވާނެއްގެ ގަޔަށް ވަޅި ހަރައިފި

ފުވައްމުލަކުގައި ޒުވާނެއްގެ ގަޔަށް މިރޭ ވަޅި ހަރައި ޒަހަމް ކޮށްލައިފި އެވެ.

October 31, 2018 5
ފްލައިމީ، އައްޑޫ/ފުވައްމުލަކަށް އަންނަ މަހު އުދެހެނީ

ވިލާ އެއާގެ ފްލައިމީން އައްޑު އާއި ފުވައްމުލަކަށް އަންނަ މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހު ޝެޑިއުލް ދަތުރުތައް ފަށަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އެ އެއާލައިނުން ބުނެފި އެވެ.

23 އޮކްޓޯބަރ

October 23, 2018 5
ފަޒާދު ޕީޕީއެމުން ވަކިކުރި މައްސަލަ އީސީން ބަލަނީ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލީ ފަޒާދު ޕީޕީއެމުން ވަކި ކުރި މައްސަލަ އިތުރަށް ބަލަމުން އަންނަ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

26 ސެޕްޓެމްބަރ

September 26, 2018 32
ފްލައިމީ އަނެއްކާ ވެސް އައްޑު އާއި ފުވައްމުލަކަށް

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ފައުންޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމްގެ ވިލާ އެއާގެ އެއާލައިން، ފްލައިމީގެ ދަތުރުތައް އަނެއްކާ ވެސް އައްޑު އާއި ފުވައްމުލަކަށް ފެށުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް އެ އެއާލައިނުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

20 ސެޕްޓެމްބަރ

September 20, 2018 10
"ގައުމީ ޓީމް" ހޮވި، ރައީސްގެ ސިޔާސީ ހަޔާތް ނިމޭނެ

ރާއްޖޭގައި ތިއްބެވި ސިޔާސީ ލީޑަރުން ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނަކީ މި އިންތިޚާބުގެ "ގައުމީ ޓީމު" ކަމަށާއި އާދީއްތަ ދުވަހު އޮންނަ އިިންތިހާބުގައި އެ ޓީމު ހޯދާ ކާމިޔާބީއާ އެކު ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސިޔާސީ ހަޔާތުގައި ނިމުމުގެ ސިއްކަ ޖެހޭނެ ކަމަށް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރު އަބްދުﷲ އަމީން ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

September 20, 2018 30
ފައިސަލްގެ ޗެލެންޖް ޕީޕީއެމަށް!

އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް، އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) އާއި އޭނާ އަށް މަރުހަބާ ކިޔަން ފުވައްމުލަކުން ނުކުތް މީހުންގެ އަދަދަކީ މި ރަށުގެ "ރެކޯޑެއް" ކަމަށް ރަނިން...

September 20, 2018 35
އަޅުގަނޑުގެ "އަސްލު ސޫރަ" ބަދަލެއް ނުވާނެ: އިބޫ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރެއްގެ ގޮތުގައި ސިޔާސީ މައިދާނުގައި ހޭދަކުރެއްވި 25 އަހަރު ވެސް ރައްޔިތުންނަށް ދެއްކެވީ "އަސްލު ސޫރަ" ކަމަށާއި ދެގޮތެއް ނުވެ ދެމިހުންނަވާނީ އެ...

19 ސެޕްޓެމްބަރ

September 19, 2018 12
ފުވައްމުލަކުގެ ބަދަލު، ވޯޓުން ދައްކަން ތައްޔާރަށް!

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުތަކުގައި، ތާއީދު އޮންނަ ކެންޑިޑޭޓަކަށް މި ރަށުން ނަތީޖާ ނެރެދެ އެވެ. ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން، 2013 ގައި ވެރިކަމަށް ވަޑައިގަތުމަށް އަދި ފަހުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ސިޔާސީ ގޮތުން ލިބިވަޑައިގަތް ބާރުވެރިކަމުގައި ވެސް މި ރަށުގެ ހިއްސާ ބޮޑެވެ.

September 19, 2018 33
ފުވައްމުލަކުގައި 500 ކޮޓަރީގެ ސިޓީ ހޮޓަލެއް އަޅަނީ

ފުވައްމުލަކުގައި، 500 ކޮޓަރި ހިމެނޭ ސިޓީ ހޮޓަލެއް އަޅަން ހަމަޖައްސައި އެކަމުގެ ތައްޔާރީތައް ފަށާފައިވާ ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު މޫސާ ޒަމީރު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

September 19, 2018 11
ފަހު ދަތުރުގައި އިބޫ އާއި ފައިސަލް އައްޑު އަށް

އަންނަ އާދިއްތަ ދުވަހު އޮންނަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން ކުރާ ކެމްޕޭންގެ ފަހު މަންޒިލެއްގެ ގޮތުގައި، ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓު އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) އާއި...

16 ސެޕްޓެމްބަރ

September 16, 2018 8
ވަޅި ޖެހި މައްސަލައިގައި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ފުވައްމުލަކުގައި އިއްޔެ މީހަކަށް ވަޅިން ހަމަލާދީ މާރާމާރީ ހިންގި މައްސަލައިގައި ފުލުހުން މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި އެވެ.

September 16, 2018 14
ދުވާފަރުގައި ވެސް މީހެއްގެ ގަޔަށް ވަޅި ހަރައިފި

ރޭ ރ. ދުވާފަރުގައި ހިނގި ހަމަނުޖެހުމެއްގައި، މީހެއްގެ ބަނޑަށާއި ބުރަކައްޓަށް ވަޅި ހަރައި ވަރަށް ބޮޑަށް ޒަހަމްކޮށްލައިފި އެވެ.

September 16, 2018 56
ފުވައްމުލަކު 1 ބިލިއަންގެ މަޝްރޫއު ނުއެއް ފެނޭ: ޝާހު

ފުވައްމުލަކުގައި މި ސަރުކާރުން ހިންގި ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތަކަށް 1.1 ބިލިއަން ރުފިޔާ ހޭދަކޮށްފައިވާ ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ވިދާޅުވި ނަމަވެސް އެ މަޝްރޫއުތަކެއް އެ ސިޓީގެ...