03 ޖޫން

June 03, 2017 15
ފުވައްމުލަކުގެ ފުރަތަމަ މޭޔަރަކީ ފަލާހު

ފުވައްމުލަކު ސިޓީގެ މޭޔަރު ކަމަށް އަބްދުﷲ ފަލާހް ޝަރީފް މިއަދު އިންތިޚާބުކޮށްފި އެވެ.