07 އެޕްރީލް

April 07, 2020 44
ޝަމީމްގެ ކިޔެވުން، އެންމެންގެ ހިތް އަތުލައިފި

މި ދުވަސްވަރު މުޅި ސޯޝަލް މީޑިއާ ފުރާލާފައިވަނީ އެކި ރާގުރާގަށް ކިޔާފައިވާ ގުރުއާންގެ އާޔަތްތަކުންނެވެ. ކުޑަކުދިން ފެށިގެން ސިޔާސީ ބޭފުޅުން ވެސް ގެންދަވަނީ ފޯރީގައި އެ ޗެލެންޖުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަމުންނެވެ. ނަމަވެސް ކުރީގެ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު ޝަހީމް ފެއްޓެވި އެ ހަރަކާތުގައި އެންމެ ގިނަ ބައެއްގެ...

24 ޖެނުއަރީ

January 24, 2020 11
ބިދޭސީންތަކެއް ދާންދު އަށް ދޫކޮށްލި ކަމުގެ ތުހުމަތެއް

ރިސޯޓެއްގެ ގޮތުގައި ތަރައްގީ ކުރާ ގއ. ވޮޑަމުލާގައި މަސައްކަތް ކުރަން އުޅުނު 18 ބިދޭސީއަކު އެ އަތޮޅު ދާންދު އަށް ގެންގޮސް، އަޅާނުލައި ދޫކޮށްލާފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައެއް ފެންމަތިވެއްޖެ އެވެ.

15 ޑިސެމްބަރ

December 15, 2019 4
ދާންދޫގައި ފެންބޮޑުވެ 30 ގެއަކަށް ގެއްލުންވެއްޖެ

ގއ. ދާންދޫ އަށް ރޭ ފަތިހު ބޯކޮށް ވާރޭ ވެހި، 30 އަށް ވުރެ ގިނަ ގެޔަށް ފެން ވަދެ ގެއްލުންވެއްޖެ އެވެ.

29 ސެޕްޓެމްބަރ

September 29, 2019 16
ބަށިމުބާރާތުގެ ފައިނަލްމެޗު ކޯޓު އަމުރަކުން ހުއްޓުވައިފި

ގއ. ދާންދޫ ގައި އިއްޔެ ބާއްވަން ހަމަޖެއްސި ބަށި މުބާރާތުގެ ފައިނަލް މެޗެއް، އެ އަތޮޅު ނިލަންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން އިއްޔެ ހުއްޓުވައިފި އެވެ.

15 ސެޕްޓެމްބަރ

September 15, 2019 34
ދާންދޫ ސްކޫލުގެ ހިސާބު ފެއާ އަށް ހެދީ އޭޓީއެމް އެއް

ގއ. ދާންދޫ ސްކޫލުގައި ބޭއްވި ހިސާބު ފެއާގައި ދަރިވަރުންގެ އެކި އުފެއްދުންތައް ދައްކާލައި އެކި ހުށަހެޅުންތައް ބައިވެރިކުރި އިރު، އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނުނު އޭޓީއެމް އަކަށް ސަމާލުކަން ލިބިއްޖެ އެވެ.

28 އޯގަސްޓް

August 28, 2019 14
މަރަދޫގައި އަނިޔާކުރި މީހާ ފަރުވާ އަށް މާލެ ފޮނުވާލަނީ

ވައްކަންކުރި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައެއްގައި އައްޑޫ މަރަދޫން ބަޔަކު އަނިޔާކުރި ކަމަށް ބެލެވޭ މީހާ އިތުރު ފަރުވާ އަށް މާލެ ފޮނުވަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ކަމަށް ހިތަދޫ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

22 އޯގަސްޓް

August 22, 2019 49
ލަގްޒަރީ އެޕާޓްމެންޓަކަށް ވުރެން ހިތްގައިމު މަސް ދޯންޏެއް!

ގއ. ދާންދޫ، ޒުވާން މަސްވެރިޔާ ހަސަން ސާޖިން ޓުވިޓާ އަށް ދޫކޮށްލި ވީޑިއޯއަކާއި ފޮޓޯތަކެކެވެ؛

02 ސެޕްޓެމްބަރ

September 02, 2018 11
ކޮރަޕްޝަން ހިންގަން ދެވަނަ ފުރުސަތެއް ނުދޭނަން: އިބޫ

އިދިކޮޅު ވެރިކަމެއްގައި ވައްކަމާއި ކޮރަޕްޝަނަށް އަރައިގަންނަ މީހުންނަށް ދެވަނަ ފުރުސަތެއް ނުދީ ފިޔަވަޅު އަޅުއްވާނެ ކަމަށް އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓު އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) ގއ. ކޮނޑޭ ގައި މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

01 ފެބުރުއަރީ

February 01, 2018
ދާންދޫގައި 87 ގެ އެޅުމަށް އިތުރު ތިން މިިލިއަަން ނެގި

ގއ. ދާންދޫގައި 87 ހައުސިން ޔުނިޓް އެޅުމަށް މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް ކޮންޓްރެކްޓިން ކޮމްޕެނީ (އެމްޓީސީސީ) އިން އިތުރު ތިން މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ނަގާފައިވާ ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓްރީގެ އޮޑިޓަ ޖެނެރަލްގެ ރިޕޯޓުން އިއްޔެ ހާމަވެއްޖެ އެވެ.

08 ޖެނުއަރީ

January 08, 2018 27
ސަސްޕެންޑް ކުރި ކައުންސިލަރު މަހަށް!

ސަރުކާރުގެ ހުއްދަ ނުހޯދައި ބޭރުގެ ސަފީރަކާ ބައްދަލު ކުރައްވައިގެން، މިދިޔަ ޑިސެމްބަރު މަހު ކުރީކޮޅު ސަސްޕެންޑް ކުރި، ގއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް ތިން މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން އެއް ކައުންސިލަރަކު މިހާރު ވަނީ މަސްވެރިކަމުން އާމްދަނީ ހޯދަން ފަށައިފަ އެވެ.

01 ޖުލައި

July 01, 2017 61
"އަދީބު ދޫކޮށްލާ ނަމަ ބުނި ކޮންމެ ކަމެއް ކޮށްދޭނަން"

ޖަލުގައި ދިގު މުއްދަތެއްގެ ހުކުމެއް ތަންފީޒު ކުރަމުން ގެންދަވާ ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބު މިނިވަންކޮށްދޭ މަތިން، ބުނި ކޮންމެ ކަމެއް ކޮށްދެއްވާނެ ކަމަށް ދާންދޫ ދާއިރާގެ ޕީޕީއެމްގެ މެމްބަރު އަހުމަދު އަސްއަދު ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

05 އެޕްރީލް

April 05, 2017 35
މެމްބަރު އައްސަދާއި ރޮޒެއިނާ ބަހުގެ ހަމަލާތަކެއްގައި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ދާންދޫ ދާއިރާގެ ޕީޕީއެމް މެމްބަރު އަހުމަދު އައްސަދާއި އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީ މެމްބަރު ރޮޒެއިނާ އާދަމްއާ ދެމެދު ބަހުގެ ހޫނު ހަމަލާތަކެއް މިއަދު ބަދަލުކުރައްވައިފި އެވެ.

13 ނޮވެމްބަރ

November 13, 2016 4
ދާންދޫ އާއި މާމެންދޫއަށް ޖެނެރޭޓަރެއް ގެންނަނީ

ލ.މާމެންދު އާއި ގއ. ދާންދު އަށް ދެ ޖެނެރޭޓަރު ގެންނަން ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ ފަރާތުން އަމިއްލަ ކުންފުންޏަކާ މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.