22 hours ago

9

ބޮޑު ތަފާތަކުން މޯދީ ދެ ވަނަ ދައުރެއް ކަށަވަރުކޮށްފި

އިންޑިއާގެ އާންމު އިންތިހާބުގައި ތަފާތު ބޮޑުކޮށް މިހާރުގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ ކުރި ހޯއްދަވާނެކަން މިހާތަނަށް ގުނި ވޯޓުގެ ނަތީޖާ އިން ކަށަވަރުވެއްޖެ އެވެ.

22 hours ago
ލަންކާގެ މުސްލިމުންނާ ދެކޮޅު ފާދިރީ މިނިވަންކޮށްފި
21 hours ago
އިންޑޮނީޝިއާގެ ހަމަނުޖެހުންތަކުގައި ހަ މީހުން މަރުވެއްޖެ
21 hours ago
ދީނީ ސްކޫލްތައް ހިންގުން ލަންކާގައި ހުއްޓާލާނީ