3 hours ago

4

އިންޑިއާ، ޕާކިސްތާން، ބަންގްލަދޭޝްގައި ބަލި އިތުރުވަނީ

ނިއު ދިއްލީ (ޖޫން 6) - ކޮރޯނާވައިރަހަށް ޕޮޒިޓިވްވާ މީހުން އިންޑިއާ، ޕާކިސްތާން އަދި ބަންގްލަދޭޝްގައި އިތުރުވަމުންދާ ކަމަށް ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

17 hours ago
އާބާދީއަކީ 5 މިލިއަން، ކޮވިޑް-19 ގެ އެންމެ މީހެއް
2 hours ago
ވޫހާން ސިޓީން ބަލި ޖެހުނު އެންމެން ރަނގަޅުވެއްޖެ
3 hours ago
"ހައްޔަރުކުރި އިރު ފްލޮއިޑް ގަދަ ދައްކައިފައެއް ނުވޭ"