1 hour ago

ނުރައްކާތެރި ކުށްވެރިޔާ އެލް ޖަޕޯ އުމުރަށް ޖަލަށް

ނިއު ޔޯކް (ޖުލައި 18) - މެކްސިކޯގެ ނުރައްކާތެރި ޑްރަގު ކުށްވެރިޔާ ހުއާކިން "އެލް ޗަޕޯ" ގުޒްމަން އުމުރަށް ޖަލަށްލުމަށް އެމެރިކާގެ ފަނޑިޔާރަކު އިއްޔެ ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

3 minutes ago
ލަޝަކަރެ ތޮއިބާގެ ބާނީ ޕާކިސްތާނުން ހައްޔަރުކޮށްފި
23 hours ago
މިއަންމާ ސިފައިންގެ ވެރިޔާއާ ދެކޮޅަށް ފިޔަވަޅު އަޅައިފިި
20 hours ago
ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ ޓޭންކަރަކަށް އެހީވެދީފިން: އީރާން