20 hours ago

6

ލަންކާ އިންތިޚާބު: ޓާމިނޭޓާ އާއި ޕެޑްމޭންގެ ހިފުމެއް

ކޮލަމްބޯ (ނޮވެމްބަރު 15) - ސްރީ ލަންކާގައި މާދަމާ ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުވެގެން ދާނީ، ގިނަ ބަޔަކު ގަބޫލް ކުރާ ގޮތުގައި، ސެނިޓަރީ ޕެޑް ހިލޭ ފޯރުކޮށްދޭ މީހަކާއި އާއިލާގެ ތެރޭގައި...

19 hours ago
ހަމަލާ ނުދޭނެކަމަަށް ބުނުމަށް ފަހު އިޒްރޭލުން ހަމަލާދީފި
19 hours ago
ގްރީސްއަށް ނުވެއްދި އައިއެސްމީހާ އެމެރިކާއާ ހަވާލުކުރަނީ
1 day ago
ލަންކާގެ 280 ކުށްވެރިންނަށް ސިރިސޭނާގެ މައާފް