13 hours ago

1

ތުރުކީން ފޮނުވާލި އައިއެސް މީހާ ބޯޑަރުގައި ތާށިވެފައި

އަންކަރާ (ނޮވެމްބަރު 13) - އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް) އާ ގުޅިގެން ހަނގުރާމަކުރި އެމެރިކާ މީހާ ތުރުކީން ފޮނުވާލި ނަމަވެސް އޭނާ މިހާރު ހުރީ ގްރީސް ބޯޑަރުގައި "ތާށިވެފައި" ކަމަށާއި އެއީ...

11 hours ago
"އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރަން ގިނަ ބަޔަކު ދަނީ އެދެމުން"
10 hours ago
އެމެރިކާގެ ސަބްމެރިނެއް 75 އަހަރު ފަހުން ފެނިއްޖެ
10 hours ago
އިޒްރޭލުން ހަމަލާދީ ފަލަސްތީނުގެ 15 މީހުން ޝަހީދު