7 hours ago

އުމުރުން 92 އަހަރުގައި ވެސް ހިލޭސާބަހަށް ހިދުމަތުގައި

އެމެރިކާގެ ނިއު ޔޯކްގެ ރިވަޑޭލްގައި ހުންނަ، އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުން ބަލަހައްޓާ ގެއެއްގެ ތެރޭގައި، އުމުރުން ނުވަދިހައިން މައްޗަށް ގޮސްފައިވާ އެތައް ބަޔަކު އެކި ވަސީލަތްތަކުގެ...

7 hours ago
ކެޓި ފްލައިޓް އަތުޖެހޭތޯ ރަންވޭގައި ދުވުމުން ޖޫރިމަނާ
7 hours ago
އިންސްޓަގްރާމް "ބޮޑީ ޝޭމިން" އާ ދެކޮޅަށް
7 hours ago
ފްރާންސްގައި "އުދުހޭ ޓެކްސީއެއް" ހުއްޓުވައިފި