15 hours ago

8

މުސްލިމުންނަށް އަނިޔާ ދޭ އޮފިޝަލުންނާ ދެކޮޅަށް ފިޔަވަޅު

ޝިންޖިއާން (ޖުލައި 10) - ޝިންޖިއާންގެ މުސްލިމުންގެ އިންސާނީ ހައްގުތައް ނިގުޅައިގަންނަ ޗައިނާގެ ސިޔާސީ އިސް ފަރާތްތަކާ ދެކޮޅަށް ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު އަޅާނެކަމުގެ އިންޒާރު އެމެރިކާ...

15 hours ago
ގެއްލުނު ސޯލްގެ މޭޔަރު މަރުވެފައި އޮއްވައި ފެނިއްޖެ
1 day ago
އިންޑިއާގެ 90 މިލިއަން މީހުން އަލުން ލޮކްޑައުންއަށް
2 days ago
ދެވަނަ ރާޅާއެކު 5 މިލިއަން މީހުންގެ ސިޓީ ލޮކްޑައުނަށް