50 minutes ago

1

ކޮވިޑް ކޮންޓްރޯލް ކުރާގޮތް ރަނގަޅު: އެސޯސިއޭޝަން

ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް-19 ކޮންޓްރޯލް ކުރަން އެޅި ފިޔަވަޅުތަކުގެ ނަތީޖާ ރަނގަޅު ކަމަށް މޯލްޑިވްސް މެޑިކަލް އެސޯސިއޭޝަނުން ރޭ ބުނެފި އެވެ.

12 hours ago
ކޮވިޑް-19: 143 މީހުން ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ
7 minutes ago
މާސްކް ނާޅާ ނަމަ ލޮކްޑައުނަކަށް ދާން ޖެހިދާނެ: ޝިފާ
12 hours ago
އައްޑޫން އަނެއްކާ ވެސް މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ