19 hours ago

27

ހިތަދު އަށް އަރައިފޭބުން މަނާކޮށްފި

އައްޑޫ ހިތަދޫން ބިދޭސީއަކު ކޮވިޑް-19 އަށް މިއަދު ޕޮޒިޓިވްވުމާ ގުޅިގެން، އެ އަވަށަށް އަރައިފޭބުން ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން މަނާކޮށް، މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތަށް...

10 hours ago
ފްރޮންޓްލައިން މުވައްޒަފުންނަށް 13.4 މިލިއަން ދީފި
11 minutes ago
ސީއެސްސީއަށް 41 މީހަކު ކުރިމަތިލައިފި
11 hours ago
އައްޑޫން އަނެއްކާ ވެސް މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ