25 minutes ago

ޓްރަމްޕް ސުލްހަވެރިކޮށް ވެރިކަން ދޫކުރާ ގޮތަކަށް ނޫން

ކުރިއަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިހާބުން ބަލިވެވަޑައިގަތަސް އޭނާ ހުންނެވީ ސުލްހަވެރިކޮށް އެމެރިކާގެ ވެރިކަން ދޫކުރައްވާ ކަހަލަ ގޮތަކަށް ނޫން ކަމަށް، ވައިޓް ހައުސްގައި އޮތް ނޫސްވެރިންގެ...

35 minutes ago
ބޯޑަރު ބަންދުކުރިތާ ހަމަސް ފަހުން ޗައިނާއިން ލުއިތަކެއް
1 day ago
މަރަން ހުކުމްކޮށްފައި ހުއްޓާ ނަރުދަމާ ތެރެއިން ފިލައިފި
1 day ago
އިންޓަނެޓް ކެނޑޭތާ ދޮޅު އަހަރު ފަހުން ސަބަބު ހޯދިއްޖެ