16 hours ago

6

ޕޮޒިޓިވް މީހުން ގިނަވެ ލަންކާގައި ކާފިއުގެ ދުވަސްތަކެއް

ކޮލަމްބޯ (މެއި 29) - ކޮރޯނާވައިރަސް ކޮންޓްރޯލް ވެއްޖެ ކަމަށް ބަލައި ސްރީ ލަންކާގެ ލޮކްޑައުން އަށް ލުއިދީ ގައުމު ހުޅުވާލާފައި ވަނިކޮށް، ޕޮޒިޓިވް ކޭސްތައް އިތުރުވާން ފަށާފައިވާ...

17 hours ago
ކަޅު މީހެއްގެ މަރު، ދެން އަލިފާނާއި ހަމަނުޖެހުން
16 hours ago
"ކޮރޯނާވައިރަހަކީ ޗައިނާ އިން ލިބުނު ގޯސް ހަދިޔާއެއް"
17 hours ago
"ހޮން ކޮންގާ ގުޅޭ ގޮތުން ޗައިނާގެ ނިންމުމަކީ ގޯހެއް"