15 hours ago

4

ވެކްސިން އުފެއްދުމުގެ ރޭހަށް ތައިލެންޑް ވެސް ވަދެއްޖެ

ބެންކޮކް (މެއި 26) - ކޮރޯނާވައިރަހަށް ވެކްސިނެއް އުފެއްދުމަށް ދުނިޔެ އިން ފަށާފައިވާ މަސައްކަތަށް ތައިލެންޑް ވެސް ވަދެ އަގުހެޔޮ ވެކްސިނެއް ރާމާމަކުނު ބޭނުންކޮށްގެން ޓެސްޓް ކުރަން...

6 hours ago
ސޯޝަލް ޑިސްޓެންސިންއާ ޚިލާފުވުން:އަދަބަކީ ހައްޔަރުކުރުން
5 hours ago
ކޮވިޑް-19: މެލޭރިއާ ބޭހުގެ ތަހުލީލުތައް ހުއްޓާލައިފި
2 days ago
މެލޭޝިއާގެ ޑިޓެންޝަން ސެންޓަރުގައި ވައިރަސް ކްލަސްޓާއެއް