3 hours ago

އޮކްސްފޯޑް ވެކްސިންގެ ވޮލަންޓިއަރަކު މަރުވެއްޖެ

ސައޮ ޕޯލޯ (އޮކްޓޯބަރު 23) - އޮކްސްފޯޑް ޔުނިވާސިޓީން އުފެއްދި ކޮރޯނާވައިރަހުގެ ވެކްސިންގެ ވޮލަންޓިއަރަކު ބްރެޒިލް އިން މަރުވެއްޖެ އެވެ.

11 hours ago
އިންޑިއާގެ ބޯޑަރަށް ވަން ޗައިނާ މީހާ ހަވާލުކޮށްފި
10 hours ago
ލަންކާއިން މަސައްކަތްކުރަނީ ކޮމިއުނިޓީ ސްޕްރެޑް ފޮރުވަން
9 hours ago
ހަތް މަހަށް ފަހު ޓޫރިސްޓުންނަށް ތައިލެންޑުން މަރުހަބާ