22 hours ago

7

ހަނދުގެ ސާމްޕަލާ އެކު ޗައިނާގެ އުޅަނދު ދުނިޔެ އަށް

ބެއިޖިން (ޑިސެމްބަރު 4) - ޗައިނާގެ ޗަންގުއޫ-5 ހަނދުގެ މިޝަންގެ މުހިންމު މަރުހަލާއެއްގައި ހަނދުން ސާމްޕަލް ހިފައިގެން ޖައްވީ އުޅަނދު ދުނިޔެ އަށް މިސްރާބު ޖަހައިފި އެވެ.

1 day ago
އެމެރިކާ: އެޑްމިޓްކުރާ މީހުން ރެކޯޑް އަދަދުން މައްޗަށް
17 hours ago
100 ދުވަހަށް މާސްކްއެޅުމަށް ބައިޑަން އިލްތިމާސްކުރަނީ
1 day ago
ހޮން ކޮންގުގެ ޑިމޮކްރެސީ އެކްޓިވިސްޓުން ޖަލަށް