1 day ago

30

ޝިފްލާ ހިކެންވެގެން ފެށި ޑައިޓުން ގިނަ ބަޔަކަށް ފައިދާ

މީގެ ތިން އަހަރު ކުރިން ބަލިވެއިނުމާއެކު ޕްރެޒެންޓަރު ޝިފްލާ އިބްރާހިމް ވަރަށް ބޮޑަށް ފަލަވި އެވެ. އޭރު ޑިގްރީއަށް ކިޔަވަމުން ދިޔުމާއި ދިރިއުޅުމަށް އައި ބޮޑު ބަދަލަކުން މާބޮޑަށް...

10 hours ago
ކުރު ވާހަކަ: ސޫރަ
3 days ago
މިހާރު ބަދިގެ: ޔަމް ޓަކްރާއީ ގޫންގް
4 days ago
ލަވައެއް ހިޓެއް: ޝިއުޒާއި ސަންފާގެ ދިޔަ