1 month ago

31

ޝިފްލާ ހިކެންވެގެން ފެށި ޑައިޓުން ގިނަ ބަޔަކަށް ފައިދާ

މީގެ ތިން އަހަރު ކުރިން ބަލިވެއިނުމާއެކު ޕްރެޒެންޓަރު ޝިފްލާ އިބްރާހިމް ވަރަށް ބޮޑަށް ފަލަވި އެވެ. އޭރު ޑިގްރީއަށް ކިޔަވަމުން ދިޔުމާއި ދިރިއުޅުމަށް އައި ބޮޑު ބަދަލަކުން މާބޮޑަށް...

1 month ago
ކޮންމެ ދުވަހަކު ގެނެސްދިން ހެދިކާ ތަށީގެ ހަގީގަތް
1 month ago
މިހާރު ބަދިގެ: ޔަމް ޓަކްރާއީ ގޫންގް
2 months ago
ލަވައެއް ހިޓެއް: ޝިއުޒާއި ސަންފާގެ ދިޔަ