1 hour ago

އަނަސްގެ މަރުގެ ދައުވާއަށް ފަސް މީހަކު އިންކާރުކޮށްފި

މިދިޔަ ޖުލައި މަހު ލިޓަސް ސާވިސް ސެންޓަރު ތެރޭގައި މަރާލި މުހައްމަދު އަނަސްގެ މަރުގެ ދައުވާ ލިބޭ ފަސް މީހަކު އެ ދައުވާއަށް އިންކާރުކޮށް، ދައުވާއާ މެދު ގިނަ ސުވާލުތަކެއް...

4 hours ago
އިތުރު ތަމްރީނު ހޯދުމަށް 106 ނަރުހަކު އިންޑިޔާއަށް
7 hours ago
ގާސިމާ ބައްދަލުކުރަން ޖަމީލާއި އަލީ ވަހީދު ޖަރުމަނަށް
8 hours ago
އޮސްޓްރޭލިއާ ސްކޮލަޝިޕުން ކިޔެވޭ ދާއިރާތައް އިތުރުކޮށްފި