4 hours ago

6

ދުނިޔެއަށް އޮތް އެންމެ ބޮޑު ބިރަކީ އީރާން: ނަތަންޔާހޫ

މިއުނިކް (ފެބްރުއަރީ 19) - ދުނިޔެ އަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ އެންމެ ބޮޑު ބިރަކީ އީރާން ކަމަށް އިޒްރޭލުގެ ބޮޑު ވަޒީރު ބެންޖަމިން ނަތަންޔާހޫ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

2 hours ago
ސިރިސޭނާގެ ޕާޓީ ކޯލިޝަނުން ވަކިވާން ނިންމައިފި: ރިޕޯޓް
2 hours ago
އައިއެސްގެ ހުވަފަތް އަނބިންނަށް ހުކުމްކޮށް ޖަލަށް
52 minutes ago
މަގާމުން ދުރުކުރަން ޖެހޭނީ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓަކުން: ރަނިލް