1 hour ago

ޖޯޑަންގައި ހުންނަ އިޒްރޭލް އެމްބަސީ އަށް ހަމަލާދީފި

އައްމާން (ޖުލައި 24) - ޖޯޑަންގެ ވެރިރަށް އައްމާނުގައި ހުންނަ އިޒްރޭލުގެ އެމްބަސީ އަށް ދިން ބަޑީގެ ހަމަލާތަކެއްގައި ދެ މީހުން މަރުވެއްޖެ އެވެ.

21 hours ago
ނަވާޒް ޝަރީފް ދުރުކޮށްފި ނަމަ ބޮޑު ވަޒީރުކަން ކޮއްކޮ އަށް
21 hours ago
މައާފު ދިނުމުގެ ބާރު ލިބިފައިވާ ކަމަށް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެއްޖެ
20 hours ago
ބޮޑު ވަޒީރު ރަނިލް: ސިޔާސީ ހަޔާތުގައި 40 އަހަރު