16 hours ago

4

ޒިމްބާބުވޭގެ އާ ރައީސް ހުވާ ކުރުން ހުކުރު ދުވަހު

ހަރާރޭ (ނޮވެމްބަރު 22) - ޒިމްބާބުވޭގެ އާ ރައީސް އަންނަ ހުކުރު ދުވަހު ހުވާ ކުރާނެ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ރަސްމީ ޓީވީން ބުނެފި އެވެ.

21 hours ago
މުގާބޭ އަށް ފަހު އެންމެ އުމުރުން ދުވަސްވީ ވެރިން
11 hours ago
ހަރީރީ ގައުމަށް ވަޑައިގެން އިސްތިއުފާ މަޑުޖައްސާލައިފި
18 hours ago
ނޯތު ކޮރެއާގެ ސިފައިންގެ މީހާ ފިލި ނާޒުކް ވަގުތުކޮޅު