9 hours ago

4

އިތުރު ތިން ގައުމެއްގެ މީހުން އެމެރިކާއަށް ވަނުން މަނާ

ވޮޝިންޓަން (ސެޕްޓެމްބަރު 25) - އެމެރިކާ އަށް ވަނުން މަނާކުރާ ގައުމުތަކުގެ މީހުންގެ ލިސްޓަށް ތިން ގައުމު އިތުރުކޮށްފި އެވެ.

9 hours ago
މަތިންދާ ބޯޓުގެ ފިޔަގަނޑުގެ ބައެއް ވެއްޓި ކާރެއް ހަލާކުވެއްޖެ
7 hours ago
އަލިފާން ފަރުބަދަ ގޮވާތީ އެތައް ބަޔަކު ދުރަށް ޖައްސަނީ
4 hours ago
ޝެއިޚް ހަސީނާ އަވަހާރަކޮށްލަން އުޅުނު ވާހަކައަކީ ދޮގެއް