6 hours ago

މުގާބޭ ވަކިކުރާ ސަބަބު: ގްރޭސް އަށް ބާރުދިނުން

ހަރާރޭ (ނޮވެމްބަރު 21) - ޒިމްބާބުވޭގެ ރައީސް ރޮބަޓް މުގާބޭ އިސްތިއުފާ ދިނުމަށް ދިން މުހުލަތު އިއްޔެ ހަމަވުމާ އެކު އިސްތިއުފާ ދީފައި ނުވާތީ ގާނޫނީ އިމުގެ ތެރޭން އޭނާ ވަކިކުރުމުގެ...

19 hours ago
ސައުދީއާ އެކު ސިއްރު ގުޅުމެއް އޮވޭ: އިޒްރޭލުގެ ވަޒީރު
18 hours ago
މޮރޮކޯގައި ކާނާ ހޯދަން އުޅެނިކޮށް ފިތިގެން 15 މަރު
16 hours ago
އެމެރިކާގެ ޓީޗަރަކު މުސްލިމް ދަރިވަރެއްގެ ބުރުގާ ބާލުވައިފި