30 minutes ago

ކާބުލްގެ ހޮޓަލަށް ދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާގައި ފަސް މަރު

ކާބުލް (ޖެނުއަރީ 21) - އަފްޣާނިސްތާނުގެ ވެރިރަށް ކާބުލްގެ އިންޓަކޮންޓިނެންޓަލް ހޮޓަލަށް ރޭ ދޭން ފެށި ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާގައި ފަސް މީހުން މަރާލައިފި އެވެ.

18 hours ago
ޒައިނަބުގެ ގާތިލުން ކަމަށް ބެލެވޭ ދެ މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފި
18 hours ago
ޗައިނާ ކުންފުންޏެއް ބަންގްލަދޭޝްއިން ބްލެކްލިސްޓް ކޮށްފި
1 day ago
ރޮހިންޖާ ރެފިއުޖީން މިއަންމާ އަށް ދާން ދެކޮޅު ހަދަނީ