1 hour ago

ޕާކިސްތާނުގެ އާއްމު އިންތިޚާބު ޖުލައި 25 ގައި

އިސްލާމްއާބާދު (މެއި 27) - ޕާކިސްތާނުގެ އާއްމު އިންތިޚާބު ޖުލައި 25 ވަނަ ދުވަހު ބާއްވަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ރިޔާސީ ތަރުޖަމާނަކު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

40 minutes ago
ސަމިޓަށް ތައްޔާރުވާން ވައިޓްހައުސްގެ ޓީމެއް ސިންގަޕޫރަށް
19 hours ago
400 އަތް ދަބަހާއި 30 މިލިއަން ޑޮލަރު ހޯދިއްޖެ
18 hours ago
ޕްރިންސް ވިލިއަމް އިޒްރޭލާއި ފަލަސްތީނަށް