3 hours ago

25

12 މެމްބަރުން ރައީސަށް: "ބާރު އެ އޮތީ ދައްކާފައި"!

ގާނޫނާ ޚިލާފަށް ގޮނޑި ގެއްލުވާލައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 12 މެމްބަރުންނާއި އެ މެމްބަރުން ނިސްބަތްވާ ދާއިރާތަކުގެ 60،000 އަށް ވުރެ ގިނަ ރައްޔިތުންނަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ދެއްވި...

19 hours ago
ކޯލިޝަން ދަމަހައްޓަން އެމްޑީޕީގެ އެހީ ބޭނުން: އިބޫ
13 hours ago
މުހިންމު އެއްވެސް ލިޔެކިޔުމެއް ނައްތައެއްނުލާނެ: މުއާޒް
1 hour ago
ފްލައިމީ އަނެއްކާ ވެސް އައްޑު އާއި ފުވައްމުލަކަށް