3 hours ago

ޓްރަމްޕާއި ކިމްގެ ދެ ވަނަ ސަމިޓް އަންނަ މަހު ބާއްވަނީ

ވޮޝިންޓަން (ޖެނުއަރީ 19) - އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕާއި ނޯތު ކޮރެއާގެ ލީޑަރު ކިމް ޖޮން-އުންގެ ދެ ވަނަ ސަމިޓް އަންނަ މަހު ފަހުކޮޅު ބާއްވަން ތައްޔާރުވަމުންދާ ކަމަށް ވައިޓް...

2 hours ago
ސްވައިން ފްލޫ ޖެހިގެން އިންޑިއާ އިން 40 މީހުން މަރު
1 day ago
ގަދަ ފިނީގައި ސީރިއާގެ ތުއްތު ކުދިން މަރުވަނީ
1 day ago
ޖިއްދާ އާއި މަދީނާ އަށް ދާ ބޯޓުތަކުގައި މިއުޒިކް މަނާ