5 hours ago

1

ނޫސްވެރިޔާ ހޯދަން ތުރުކީ ފުލުހުން ކޮންސިއުލޭޓަށް ވަދެއްޖެ

އިސްތަންބޫލް (އޮކްޓޯބަރު 16) - ގެއްލިފައިވާ ނޫސްވެރިޔާ ޖަމާލް ޚާޝޮގްޖީގެ ޚަބަރެއް ވޭތޯ ބެލުމަށް ތުރުކީ ފުލުހުން އިސްތަންބޫލްގައި ހުންނަ ސައުދީ ކޮންސިއުލޭޓަށް ވަދެއްޖެ އެވެ.

4 hours ago
އޮސްޓްރޭލިއާ އެމްބަސީ ވެސް ގުދުސް އަށް ބަދަލު ކުރަނީ
2 hours ago
މައްސަލަ ހޫނުވެފައި ވަނިކޮށް އެމެރިކާގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު ސައުދީއަށް
1 hour ago
ޒައިނަބުގެ ގާތިލް އާއްމުން ތެރޭ ދަންޖައްސަން ކޯޓުން ދެކޮޅު