3 months ago

"ޕީސީ ރޯދަ ޕްރޮމޯޝަން"ގެ ނަސީބުވެރިން ހޮވައިފި

ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ކޮމްޕިއުޓަރާއި އެ އާ ގުޅޭ ގިނަ ސާމާނުތައް ވިއްކާ ޕާސަނަލް ކޮމްޕިއުޓާސް އިން މި އަހަރުގެ ރޯދަ މަހު ހިންގި ޕްރޮމޯޝަންގެ ނަސީބުވެރިން ހޮވައި، އެ މީހުންނާ...

3 months ago
ދިވެހިންނަށް ވުރެ ދިވެހި ބަންގްލަދޭޝްގެ ރައްޔިތެއް!
3 months ago
ފަތިސްހަނދުވަރު
3 months ago
ޒަކާތް ހޯދުމަށް 16،294 މީހަކު ރަޖިސްޓަރީ ކުރި