5 months ago

"ޕީސީ ރޯދަ ޕްރޮމޯޝަން"ގެ ނަސީބުވެރިން ހޮވައިފި

ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ކޮމްޕިއުޓަރާއި އެ އާ ގުޅޭ ގިނަ ސާމާނުތައް ވިއްކާ ޕާސަނަލް ކޮމްޕިއުޓާސް އިން މި އަހަރުގެ ރޯދަ މަހު ހިންގި ޕްރޮމޯޝަންގެ ނަސީބުވެރިން ހޮވައި، އެ މީހުންނާ...

6 months ago
ދިވެހިންނަށް ވުރެ ދިވެހި ބަންގްލަދޭޝްގެ ރައްޔިތެއް!
5 months ago
ފަތިސްހަނދުވަރު
5 months ago
ޒަކާތް ހޯދުމަށް 16،294 މީހަކު ރަޖިސްޓަރީ ކުރި