06 އެޕްރީލް

April 06, 2020
އައްޑުއަށް މޯލްޑިވިއަންގެ ދަތުރުތައް އިތުރުކުރަނީ

ކޮރޯނާވައިރަސް ކޮންޓްރޯލްކުރަން އެޅި ފިޔަވަޅުތަކާ ހެދި ދަތުރުފަތުރު މަދުވުމުން އައްޑު އާއި ފުވައްމުލަކަށް މޯލްޑިވިއަންގެ ދަތުރުތައް މަދުކޮށްފައި ވިޔަސް މިހާރު ޑިމާންޑު ބޮޑުވެފައިވާތީ ދަތުރުތައް އިތުރުކުރާނެ ކަމަށް އެ އެއާލައިން ހިންގާ، އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަނުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

03 ޑިސެމްބަރ

December 03, 2019 22
ސަރުކާރުގެ 19 ކުންފުންޏެއް އުވާލަން އިއުލާންކޮށްފި

ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކުގެ ތެރެއިން ކުރީގެ 19 ކުންފުންޏެއް އުވާލަން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

08 ސެޕްޓެމްބަރ

September 08, 2019 8
އައްޑޫގެ ގުޅިފައިވާ އަވަށްތައް އަނދިރީގައި

އައްޑޫގެ ގުޅިފައިވާ އަވަށްތަކުން މިއަދު ހަވީރު ކަރަންޓު ކެނޑި، މައްސަލަ ހައްލުވާނެ އިރެއް ވެސް ނޭނގި އާންމުންނަށް ދަތިވެއްޖެ އެވެ.

18 ޖުލައި

July 18, 2019 9
އެއާޕޯޓުގެ ހާލަތު ބެލުމަށް އެސްއޯއީ ކޮމިޓީ އައްޑުއަށް

އައްޑޫ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގެ ހާލަތު ކައިރިން ބެލުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އެސްއޯއީ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން އައްޑު އަށް ދާން ނިންމައިފި އެވެ.

17 ޖުލައި

July 17, 2019 7
އައްޑޫ އެއާޕޯޓް ވަނީ އޮޑިޓްތަކުން ފެއިލްވެފައި

އައްޑޫ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް އޮތީ ބޮޑު ރިސްކެއްގައި ކަމަށާއި، އެތަނުގެ ފެންވަރު ބެލުމަށް ކުރި އޮޑިޓްތަކުން ވެސް ފެއިލްވެފައިވާ ކަމަށް އެތަން ހިންގާ ކުންފުނިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

02 ޑިސެމްބަރ

December 02, 2018 17
އެފްރިކާ އިން ގަމަށް ދަތުރުތައް ފަށައިފި

ސައުތު އެފްރިކާގެ ޖޮހަނެސްބާގުން އައްޑޫ ގަން އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓަށް ސައުތު އެފްރިކަން އެއާވޭސްގެ ޝެޑިއުލް ދަތުރުތައް މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

09 އޯގަސްޓް

August 09, 2018 8
ސައުތު އެފްރިކާގެ ޓޫރިސްޓުންނަށް ޕެކޭޖްތަކެއް

ސައުތު އެފްރިކަން އެއާވޭސްގެ ޗާޓަރު ދަތުރުތައް ސ. ގަން އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓަށް ފެށުމާ ދިމާކޮށް، އައްޑޫގައި ހިންގާ ރިސޯޓުތަކުން ސައުތު އެފްރިކާގެ ޓޫރިސްޓުންނަށް ހާއްސަ ޕެކޭޖްތަކެެއް ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ.

06 ޑިސެމްބަރ

December 06, 2016 26
ގަން އެއާޕޯޓް ދުނިޔެއާ ގުޅާލުމުގެ ދަތުރުތައް

މިއީ އެންމެ ފުރަތަމަ ރާއްޖެ އާއި ދުނިޔެ ގުޅުވައިދިން ވައިގެ ބަނދަރެވެ؛ ދެވަނަ ބޮޑު ހަނގުރާމައިގެ ދުވަސްވަރު އިނގިރޭސިން އެކި ތަންތަނަށް ދަތުރުކުރަން ސ. ގަމުގައި ހެދި ވައިގެ ބަނދަރަށް 50 އަހަރަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސް ވީއިރު އެތަނުގެ ތަރައްގީއަށް ސަރުކާރުން މާ ބޮޑު މަސައްކަތެއް ނުކުރެ އެވެ.

05 ޑިސެމްބަރ

December 05, 2016 11
ޓީއެމްއޭ އިން އައްޑޫގައި ސީ ޕްލޭން އޮޕަރޭޝަން ފަށައިފި

ޓްރާންސް މޯލްޑިވިއަން އެއާވޭސް (ޓީއެމްއޭ) އިން ސ. ގަމާއި ހުވަދު އަތޮޅުގެ ރިސޯޓްތަކާ ދެމެދު ސީ ޕްލޭންގެ ދަތުރުތައް ފަށައިފި އެވެ.

23 ސެޕްޓެމްބަރ

September 23, 2016 5
އައްޑޫގައި ޓީއެމްއޭގެ އޮޕަރޭޝަން ނޮވެމްބަރުގައި

ކަނޑަށް ޖައްސާ އެއް މަތިންދާބޯޓާ އެކު ސ. ގަމުގައި ޓްރާންސް މޯލްޑިވިއަން އެއާވޭސް (ޓީއެމްއޭ)ގެ ސީޕްލޭން އޮޕަރޭޝަން އަންނަ ނޮވެމްބަރު މަހު ފަށަން ނިންމައިފި އެވެ.